Novinky a publikace


Výběr z nových knih

Pedagogika

2024: květendubenbřezenúnorleden 

2023: listopadříjenzáříčervenec/srpenčervenkvětenduben - březenúnorleden

2022: prosineclistopadříjenzáříčervenec-srpenkvětendubenbřezenúnorleden

2021: prosineclistopadříjenzáříčervenec/srpenčerven - květendubenbřezen - únor - leden

2020: prosineclistopadříjen záříčervenec/srpenčervenkvětendubenbřezenúnorleden 

2019: prosineclistopadříjenzáříčervenec/srpenčervenkvětendubenbřezen - únor - leden

2018: prosineclistopad – říjen – záříčervenec/srpenčerven květendubenbřezenúnorleden

2017: prosineclistopadříjenzáříčervenec/srpenčervenkvětendubenbřezenúnorleden

2016: prosineclistopadříjen - září - stěhování knihovnybřezenúnorleden

2015: prosineclistopadříjenzářísrpen - červen květen – dubenbřezen – únor

2014: listopad říjen září červenec-srpenčerven – květen duben – březen únorleden

2013: listopad-prosinecříjenzáří • červenec-srpenčerven květenduben březen únor • leden

2012: prosinec listopad říjen září • červenec/srpen • červen • květen duben • březenúnorleden

2011: prosineclistopad

Psychologie

2024: květendubenbřezen

2023: listopadříjenzáříčervenec/srpenčervenkvětendubenbřezenúnor

2022: psychologielistopadříjenzáříčervenec-srpendubenbřezenúnorleden

2021: prosineclistopadříjenzáříčervenec/srpen červen - květendubenbřezenúnorleden

2020: prosineclistopad říjen září červenec/srpenčervenkvětenduben - březen - únorleden

2019: prosineclistopad - říjen - záříčervenec/srpenčervenkvětendubenbřezenúnorleden

2018: prosineclistopad říjen – záříčervenec/srpenčerven květendubenbřezenúnorleden

2017: prosineclistopadříjenzáříčervenec/srpenčervenkvětendubenbřezenúnorleden

2016: prosineclistopadříjenzáří - stěhování knihovnybřezenúnorleden

2015: prosineclistopadříjenzáří - srpen - červen květen – duben březen – únor

2014: listopad – říjen – září červenec-srpen – červen květen duben – březen – únor – leden

2013: listopad-prosinecříjen • žáří • červenec-srpen • červenkvěten duben • březen • únor • leden

2012: prosinec listopad říjen září červenec/srpenčerven • květen duben  březen • únor 2012 leden 2012

2011: prosinec • listopad

Ostatní

2024: květendubenbřezenúnorleden 

2023: listopadříjenzáříčervenec/srpenčervenkvětendubenbřezenúnorleden

2022: prosineclistopadříjenzáříčervenec-srpenkvětendubenbřezenúnorleden

2021: prosineclistopadříjenzáří červenec/srpen -  červen - květenduben -  březenúnorleden

2020: prosineclistopad říjen září červenec/srpenčervenkvětendubenbřezenúnorleden

2019: prosineclistopadříjenzáříčervenec/srpenčervenkvětendubenbřezenúnorleden

2018: prosineclistopad říjen – záříčervenec/srpenčerven květendubenbřezenúnorleden

2017: prosineclistopadříjenzáříčervenec/srpenčervenkvětendubenbřezenúnorleden

2016: prosineclistopadspeciálříjenzáří - stěhování knihovnybřezenúnorleden

2015: prosineclistopadříjenzáří - srpen - červen květen – duben březen – únor

2014: listopad říjen – září červenec-srpen červen – květen – duben – březen únor leden

2013: listopad-prosinec • říjen • září • červenec-srpen • červen • květen duben • březen • únor • leden 

2012: prosinec • listopad • říjen • záříčervenec/srpen • červen • květen duben • březen • únor leden

2011: prosinec • listopad

Učebnice

2024: květendubenbřezenúnorleden

2023: prosineclistopadříjenzáříčervenec/srpen červenkvětendubenbřezenúnorleden

2022: prosineclistopadříjenzáříčervenec-srpenkvětendubenbřezenúnorleden

2021: prosineclistopad - říjenzáříčervenec/srpenčervenkvětenduben - březenúnorleden

2020: prosineclistopad říjen - září - červenec/srpenčerven - květen - dubenbřezenúnorleden

2019: prosineclistopadříjenzáříčervenec/srpenčervenkvětenduben - březen - únorleden


Výběr z knih pro děti a mládež

2024: dubenbřezenúnorleden

2023: prosineclistopadříjenzáříčervenec-srpen - červenkvětendubenbřezenúnorleden

2022: prosineclistopadříjenzáříčervenec-srpenčervenkvětendubenbřezenúnorleden

2021: červenec-prosinecleden-červen

2020: červenec/srpenčervenkvětendubenbřezenúnorleden

2019: prosineclistopadříjenzáříčervenec/srpen

První čtení

2019: červenkvětenduben – březenúnorleden

2018: prosineclistopad říjen – záříčervenec/srpenčervenkvětendubenbřezenúnorleden

2017: prosineclistopadříjenzáříčervenec/srpenčervenkvětendubenbřezenúnorleden

2016: prosineclistopadříjen -  září - stěhování knihovnybřezen - únorleden

2015: prosineclistopadříjenzáří - srpen - červenec červen květen – duben březen – únor – leden

2014: ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenec srpen záříříjenlistopadprosinec

2013: prosineclistopadříjenzářísrpenčervenecčervenkvětendubenbřezenúnorleden

2012: prosinec • listopad • říjen • září • srpen • červenec • červen • květen duben • březen • únor • leden

2011: listopad • říjen

Knihy pro 1. stupeň ZŠ

2019: červenkvětenduben – březenúnorleden

2018: prosineclistopad říjen – záříčervenec/srpenčerven květendubenbřezenúnor - leden

2017: prosineclistopadříjenzáříčervenec/srpenčervenkvětendubenbřezenúnorleden

2016: prosineclistopadříjenzáří - stěhování knihovnybřezenúnorleden

2015: prosineclistopadříjenzáří - srpen - červenec červen květen – dubenbřezen – únor – leden

2014: ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenec srpen záříříjenlistopadprosinec

2013: prosineclistopadříjenzářísrpenčervenecčervenkvětenduben březenúnorleden

2012: prosinec • listopad • říjen • září • srpen • červenec • červen • květen duben • březen • únor • leden

2011: listopad • říjen

Knihy pro 2. stupeň ZŠ

2019: červenkvětenduben – březenúnorleden

2018: prosineclistopad říjen – září -červenec/srpenčerven květendubenbřezenúnorleden

2017: prosineclistopadříjenzáříčervenec/srpenčervenkvětendubenbřezenúnorleden

2016: prosineclistopadříjenzáří - stěhování knihovnybřezenúnorleden

2015: prosineclistopadříjenzáří - srpen - červenec červen květen – duben březen – únor – leden

2014: ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenec srpen záříříjenlistopadprosinec

2013: prosineclistopadříjenzářísrpenčervenecčervenkvětendubenbřezenúnorleden

2012: prosinec • listopad • říjen • září • srpen • červenec • červen • květen duben • březen • únor • leden

2011: listopad • říjen

Naučná literatura

2019: červenkvětenduben – březenúnorleden

2018: prosineclistopad říjen – záříčervenec/srpenčerven květendubenbřezenúnorleden

2017: prosineclistopadříjen - záříčervenec/srpenčerven - květen -duben - březenúnorleden

2016: prosineclistopadříjenzáří - stěhování knihovnybřezenúnorleden

2015: prosineclistopadříjenzáří - srpen - červenec červen květen – duben březen – únor – leden

2014: ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenec srpen záříříjenlistopadprosinec

2013: prosineclistopadříjenzářísrpenčervenecčervenkvětendubenbřezenúnorleden

2012: prosinec • listopad • říjenzáří • srpen • červenec • červen • květenduben • březen • únor • leden

2011: listopad • říjen

Přečtěte si s dětmi

2019: červenkvětenduben – březenúnorleden

2018: prosineclistopad říjen – září - červenec/srpenčerven květendubenbřezenúnorleden

2017: prosineclistopadříjenzáříčervenec/srpenčervenkvětendubenbřezenúnorleden

2016: prosineclistopadříjenzáří - stěhování knihovnybřezenúnorleden

2015: prosinec listopadříjenzáří - srpen - červenec červen květen – duben březen – únor – leden

2014: ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenec srpen záříříjenlistopadprosinec

2013: prosineclistopadříjenzářísrpenčervenecčervenkvětendubenbřezen únorleden

2012: prosinec – listopad – říjen – září – srpen – červenec – červen – květen duben – březen – únor – leden

2011: listopad – říjen


Aktuální bibliografické informace

Informace z českých časopisů

2024: květendubenbřezen - únor - leden

2023: prosineclistopadříjenzáříčervenec/srpen - červenkvětendubenbřezenúnorleden

2022: prosineclistopadříjenzáříčervenec/srpenčervenkvětendubenbřezenúnorleden

2021: prosineclistopadříjenzáříčervenec/srpenčervenkvětenduben - březenúnorleden 

2020: prosinec - listopad - říjen záříčervenec/srpenčervenkvětendubenbřezenúnorleden

2019: prosineclistopadříjenzáříčervenec/srpenčervenkvětenduben – březenúnorleden

2018: prosineclistopad říjen – záříčervenec/srpenčervenkvětendubenbřezenúnorleden

2017: prosineclistopad říjenzáříčervenec/srpenčervenkvětendubenbřezenúnorleden

2016: prosineclistopadříjen - zářístěhování knihovnydubenbřezenúnorleden

2015: prosineclistopadříjenzáří - srpen

Informace ze zahraničních časopisů

2024: květendubenbřezenúnorleden

2023: prosineclistopadříjenzáříčervenec/srpen - červenkvětendubenbřezenúnorleden

2022: prosineclistopadříjenzáříčervenec/srpenčervenkvětendubenbřezenúnorleden

2021: prosineclistopadříjenzáříčervenec/srpen červenkvětendubenbřezen - únor - leden

2020: prosinec - listopad - říjen záříčervenec/srpenčervenkvětendubenbřezenúnorleden

2019: prosineclistopadříjenzáříčervenec/srpenčervenkvětenduben - březenúnorleden

2018: prosineclistopad říjen záříčervenec/srpenčervenkvětendubenbřezenúnor - leden

2017: prosineclistopad říjenzáříčervenec/srpenčervenkvětendubenbřezenúnorleden

2016: prosineclistopadříjen září - stěhování knihovnydubenbřezenúnorleden

2015: prosineclistopadříjenzáří - srpen


Tematické rešerše

Vzdělávání seniorů - univerzita třetího věku (12-2019)

Environmentální výchova a vzdělávání  (11-2019)

Povinná maturita z matematiky (06-2018)

Metody, strategie a nástroje vedoucí ke zdokonalení čtenářské gramotnosti (12-2018)

Šikanování (06-2018)

Znakový jazyk v komunikaci a vzdělávání neslyšících (12-2017)

Finanční gramotnost a finanční vzdělávání (10-2017)

Moderní metody výuky zeměpisu (01-2017)

Školní projekty s prvky zážitkové pedagogiky (11-2016)

Komunikační dovednosti a mluvený projev učitele (12-2015); Záškoláctví (10-2015)


Ekonomika školství

Ekonomika školství v zahraničních periodikách v roce 2021

Ekonomika školství v českých periodikách v roce 2021

Ekonomika školství v zahraničních periodikách v roce 2020

Ekonomika školství v českých periodikách v roce 2020

Ekonomika školství v zahraničí za rok 2019

Ekonomika školství v ČR 2019

Ekonomika školství v zahraničí za rok 2018

Ekonomika školství v ČR 2018

Ekonomika školství v zahraničí za rok 2017

Ekonomika školství v ČR 2017

Ekonomika školství v zahraničí za rok 2016

Ekonomika školství v ČR 2016

Ekonomika v školství v zahraničí za rok 2015

Ekonomika školství v ČR 2015


Publikace vydané v PK

Magda Junková, Eva Hrazdírová, Marie Hošková: 1968 a československé školství a knihovnictví (50 MB) : dopady událostí roku 1968 a normalizace na československé školství.

Ivana Hutařová: Co četly v roce 2010 české děti : knihy oceněné v soutěžích SUK - Čteme všichni, Magnesia litera, Zlatá stuha

Ivana Hutařová: Co četly v roce 2009 české děti : knihy oceněné v soutěžích SUK - Čteme všichni, Magnesia litera, Zlatá stuha

NPKK: 90 let Národní pedagogické knihovny Komenského

Ivana Hutařová: Co četly v roce 2008 české děti : knihy oceněné v soutěžích SUK - Čteme všichni, Magnesia litera, Zlatá stuha

Roman Giebisch: Historické učebnice hudební výchovy a zpěvníky ve fondu SPKK z let 1808-2001

Ivana Hutařová: Oceněné knihy pro děti a mládež v roce 2007 v soutěžích SUK - Čteme všichni, Magnesia litera, Zlatá stuha


Komeniologická literatura

2022202120202019, 2018, 2017, 2016, 20152014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005