Kontakty

Jméno
Funkce
Telefon
Ing. Miloslav Brada
správce sítě
221 966 403
Ilona Bydžovská
správa depozitáře
221 966 443
Michal Campr
odborný pracovník IT oddělení
221 966 403
Ing. Tomáš Campr
odborný pracovník IT oddělení
221 966 403
Ing. Antonín Cmol
vedoucí Oddělení informačních technologií
221 966 401
Mgr. Magdaléna Faltusová
Archiv P. Pittra a O. Fierzové
221 966 418
Mgr. Pavel Hlubuček MBA
vedoucí odboru PK
221 966 432
PhDr. Ingrid Hronovská
katalogizace knih, rešerše, Sukova knihovna
221 966 428
Mgr. Jana Hudousková
analytické zpracování odborných periodik, rešerše a informace
221 966 416
Mgr. Helena Chalupová
Archiv P. Pittra a O. Fierzové
221 966 418
Mgr. Radmila Indráková
analytické zpracování odborných periodik, rešerše a informace
221 966 438
Vladimíra Korousová
systémový knihovník a pracovník IT oddělení
221 966 407
Julie Kotrlá Vaicová
výpůjční a informační služby
221 966 410
Anna Kratochvílová
věcné zpracování fondu, rešerše
221 966 424
Jana Kubátová Dis.
analytické zpracování odborných periodik, rešerše a informace
221 966 417
Jaroslava Malá
správa depozitáře
221 966 443
Mgr. Petr Matějček
Archiv P. Pittra a O. Fierzové
221 966 418
Bc. Andrea Myslivečková
správa depozitáře
221 966 443
Mgr. Kateřina Náprstková
restaurátorka
221 966 446
Mgr. Dagmar Petišková Ph.D.
vedoucí Oddělení bibliografie; Český pedagogický tezaurus, rešerše a informace, analytické zpracování odborných periodik
221 966 433
Marie Petružálková
informační služba ve studovně
221 966 415
Jiří Rašek
technik
221 966 412
Petr Savický
odborný knihovník
221 966 439
Mgr. Jakub Seiner
odborný pracovník Oddělení výzkumu a vzdělávání o P. Pittrovi
221 966 418
MgA. Jan Slivka
restaurátor
221 966 446
Šárka Staňková-Štefanová
vedoucí Oddělení služeb čtenářům; organizace služeb čtenářům
221 966 415
Blanka Stefanová
akvizice knihovního fondu
221 966 427
Jana Stefanová Knoflíčková
výpůjční a informační služby
221 966 414
Mgr. Alena Škodová
rešerše a informace, analytické zpracování odborných periodik
221 966 437
Mgr. Jiří Šťasný Dis.
odborný knihovník, katalogizace knih
221 966 426
Mgr. Šárka Šuranová
informační služba ve studovně a půjčovně, MVS
221 966 411
Mgr. Antonín Učeň
odborný knihovník
221 966 423
Jana Uhrová
evidence a vstupní zpracování fondu, retrospektivní zpracování fondu
221 966 422
Bc. Edita Vaníčková-Makosová
vedoucí Oddělení Akvizice a zpracování fondů, Odborná pracovnice, Centrum pro školní knihovny
221 966 420
BcA. Radana Vurbsová
restaurátorka/konzervátorka
221 966 446