Kontakty

Jméno
Funkce
Telefon
Bc. Jan Bartoš
správce sítě, webmaster
221 966 403
Ing. Miloslav Brada
správce sítě
221 966 403
Ilona Bydžovská
správa depozitáře
221 966 443
Ing. Tomáš Campr
odborný pracovník IT oddělení
221 966 403
Ing. Antonín Cmol
vedoucí Oddělení informačních technologií
221 966 401
Mgr. Magdaléna Faltusová
Archiv P. Pittra a O. Fierzové
221 966 418
Mgr. Dagmar Fialová
vedoucí oddělení Akvizice a zpracování fondů
221 966 421
Mgr. Pavel Hlubuček MBA
vedoucí odboru PK
221 966 432
PhDr. Ingrid Hronovská
katalogizace knih, rešerše, Sukova knihovna
221 966 429
Mgr. Jana Hudousková
analytické zpracování odborných periodik, rešerše a informace
221 966 416
Mgr. Radmila Indráková
analytické zpracování odborných periodik, rešerše a informace
221 966 438
Ing. Mgr. Ivana Kocichová Ph.D.
vedoucí Oddělení služeb čtenářům; organizace služeb čtenářům
221 966 413
Vladimíra Korousová
informační služba ve studovně, zpracování odborných periodik
221 966 415
Anna Kratochvílová
věcné zpracování fondu, rešerše
221 966 424
Jana Kubátová Dis.
analytické zpracování odborných periodik, rešerše a informace
221 966 417
Mgr. Petr Matějček
Archiv P. Pittra a O. Fierzové
221 966 418
Bc. Andrea Myslivečková
správa depozitáře
221 966 443
Mgr. Kateřina Náprstková
restaurátorka
221 966 446
Mgr. Dagmar Petišková Ph.D.
analytické zpracování odborných periodik, rešerše a informace, katalogizace fondu Sukovy knihovny
221 966 433
Miluše Petriková
správa depozitáře
221 966 443
PhDr. Marcela Petrovičová
vedoucí Oddělení bibliografie; Český pedagogický tezaurus, rešerše a informace, analytické zpracování odborných periodik
221 966 436
Marie Petružálková
informační služba ve studovně
221 966 415
Jiří Rašek
technik
221 966 412
Mgr. Jakub Seiner
odborný pracovník Oddělení výzkumu a vzdělávání o P. Pittrovi
221 966 419
MgA. Jan Slivka
restaurátor
221 966 446
Šárka Staňková-Štefanová
informační služba ve studovně, zpracování odborných periodik
221 966 415
Blanka Stefanová
akvizice knihovního fondu
221 966 427
Mgr. Zdeňka Šerá
odborná knihovnice
221 966 423
Mgr. Alena Škodová
rešerše a informace, analytické zpracování odborných periodik
221 966 437
Mgr. Šárka Šuranová
informační služba ve studovně, MVS
221 966 411
Jana Uhrová
evidence a vstupní zpracování fondu, retrospektivní zpracování fondu
221 966 422
Bc. Edita Vaníčková-Makosová
Odborná pracovnice, Centrum pro školní knihovny
221 966 420
Nataša Vavrušková
výpůjční, informační a reprografické služby
221 966 435
BcA. Radana Vurbsová
restaurátorka/konzervátorka
221 966 446
PhDr. Jan Wittberger
věcné zpracování fondu, rešerše
221 966 425