Kontakty

Pedagogická knihovna

Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1
Otevírací doba knihovny: pondělí–pátek 9–18 hodin.
Knihovna má bezbariérový přístup.

Úsek
Telefon
Půjčovna
221 966 411
Všeobecná studovna
221 966 415
Studovna Sukovy knihovny
221 966 414
Meziknihovní výpůjční služby
221 966 411
Vedení knihovny
221 966 432
Jméno
Funkce
Telefon
Ing. Miloslav Brada
správce sítě
221 966 403
Ilona Bydžovská
správa depozitáře
221 966 443
Michal Campr
odborný pracovník IT oddělení
221 966 403
Ing. Antonín Cmol
vedoucí Oddělení informačních technologií
221 966 401
Mgr. Magdaléna Faltusová
Archiv P. Pittra a O. Fierzové
221 966 418
Bc. Jana Fialová
výpůjční a informační služby
221 966 415
Ing. Lukáš Hamáček
digitalizace fondu
221 966 420
PhDr. Ingrid Hronovská
akvizice fondu
221 966 423
Mgr. Jana Hudousková
analytické zpracování odborných periodik, rešerše a informace, správa Českého pedagogického tezauru
221 966 416
Mgr. Helena Chalupová
Archiv P. Pittra a O. Fierzové
221 966 418
Mgr. Radmila Indráková
analytické zpracování odborných periodik, rešerše a informace
221 966 438
Vladimíra Korousová
systémový knihovník a pracovník IT oddělení
221 966 407
Julie Kotrlá Vaicová
výpůjční a informační služby
221 966 410
Mgr. Pavlína Kourová Ph.D.
Sukova studijní knihovna pro mládež, informační a výpůjční služba
221 966 425
Anna Kratochvílová
supervize katalogizace fondu, rešerše
221 966 424
Jana Kubátová Dis.
vedoucí Oddělení Akvizice a zpracování fondů, katalogizace fondu, rešerše
221 966 417
Petra Kumstová
odborný pracovník IT oddělení
221 966 403
Mgr. Petr Matějček
Archiv P. Pittra a O. Fierzové
221 966 418
Bc. Andrea Myslivečková
správa depozitáře
221 966 443
Mgr. Kateřina Náprstková
restaurátorka
221 966 446
Mgr. Dagmar Petišková Ph.D.
vedoucí Oddělení bibliografie; rešerše a informace, analytické zpracování odborných periodik
221 966 433
Marie Petružálková
správa depozitáře
221 966 443
Jiří Rašek
technik
221 966 412
Zuzana Růžičková
výpůjční a informační služby
221 966 411
Petr Savický
analytické zpracování odborných periodik, rešerše a informace, spolupráce s analytickou databází ANL
221 966 439
Mgr. Jakub Seiner
odborný pracovník Oddělení výzkumu a vzdělávání o P. Pittrovi
221 966 418
MgA. Jan Slivka
vedoucí restaurátorského oddělení
221 966 446
Šárka Staňková-Štefanová
výpůjční a informační služby
221 966 413
Blanka Stefanová
akvizice knihovního fondu
221 966 427
Jana Stefanová Knoflíčková
výpůjční a informační služby
221 966 414
Mgr. Alena Škodová
rešerše a informace, analytické zpracování odborných periodik
221 966 437
Mgr. Jiří Šťastný Dis.
odborný knihovník, katalogizace knih
221 966 426
Mgr. Šárka Šuranová
vedoucí Oddělení služeb čtenářům; informační služba ve studovně a půjčovně, MVS
221 966 411
Jana Uhrová
evidence a vstupní zpracování fondu, retrospektivní zpracování fondu
221 966 422
Bc. Edita Vaníčková-Makosová
vedoucí odboru Pedagogická knihovna, Centrum pro školní knihovny
221 966 432
BcA. Radana Vurbsová
restaurátorka/konzervátorka
221 966 446