25. 08. 2021
Muzeum

Výstava „Škola a válka. Branná výchova v české škole“ návštěvníkům ukazuje historii výuky předmětu „branná výchova“ v jeho komplexnosti: v povědomí široké veřejnosti dosud přetrvává vzpomínka na socialistické pojetí branné výchovy, poprvé se však tento předmět objevuje již za první republiky v … Číst dál

19. 10. 2021
NPMK

Nyní je možné pomocí přístupových údajů naší knihovny vstoupit do Národní digitální knihovny do databáze digitalizovaných děl nedostupných na trhu (NDK – DNNT). Ta obsahuje plné texty dokumentů (knih a… Číst dál

07. 10. 2021
NPMK

Dne 5. října 2021 se od 18:00 konal v Rudolfinu v Sukově síni křest publikace Dvacet let Spolku Praha–Cáchy/AAchen. Křest publikace se zároveň stal symbolickým poděkováním spolupracovníkům za dlouholetou… Číst dál

04. 10. 2021
Muzeum

Ve středu 6. října 2021 od 17 hodin se bude konat v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského ve Valdštejnské ulici v Praze další komentovaná prohlídka aktuální krátkodobé výstavy Škola a válka. Branná výchova v … Číst dál