Expozice a výstavy

Odkaz J. A. Komenského

Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě

 

Moderní interaktivní stálá expozice  -  Doprovodná akce v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie  -  Pod záštitou České komise pro UNESCO  -  Partnerství hlavního města Prahy

Členění výstavy

 1. Počátky křesťanské vzdělanosti (9. - 14. století) Ꙭ hra online
 2. Pražská univerzita a její mezinárodní význam (2. pol. 14. století - poč. 15. století) Ꙭ hra online
 3. Zlatý věk humanismu (15. - 16. století) Ꙭ hra online
 4. Zrod moderní pedagogiky (15. - 17. století) Ꙭ hra online
 5. Světla a stíny baroka aneb Barokní most k modernímu vzdělávání (17. - 1. pol. 18. století) Ꙭ hra online
 6. Odkaz J. A. Komenského (1592 - 1670) světu - vzdělávání pro všechny           Ꙭ hra online
 7. Cesta k všeobecné gramotnosti (18. století) Ꙭ hra online
 8. Vzdělávání novodobého národa (přelom 18. a 19. století) Ꙭ hra online
 9. Tradice české vzdělanosti v 19. století Ꙭ hra online
 10. Vzdělávání ve státě Tomáše Garrigua Masaryka (1918 - 1938) Ꙭ hra online
 11. Vzdělanost a totalita (1938 - 1989) Ꙭ hra online
 12. Demokracie a pluralita ve vzdělávání (současnost). Ꙭ hra online

Součástí expozice je:

 • školní kabinet
 • interaktivní program: J. A. Komenský - život, dílo, odkaz
 • promítání dokumentů

Návštěvník může sledovat ve volném chronologickém sledu nejvýznamnější události, problémy a jevy z českých dějin vzdělávání, pedagogiky a školství, které posunovaly vývoj výchovy a vzdělávání kupředu vzhledem k celkové dobové situaci v Evropě nebo které výrazně ovlivňovaly evropský vývoj výchovy a vzdělanosti. Na výstavě jsou prezentovány historické kořeny současného a budoucího vývoje v oblasti vzdělanosti. Autoři expozice postupně vytvářejí několik vrstev, které prohlubují jednotlivé prezentované dominanty hlubšími informačními exkurzy tak, aby bylo i zájemcům o hlubší poznání zřejmé, jakou roli hrála vzdělanost v té určité době. Expozice je rozšířena o prohlížecí interaktivní program se sbírkou vysvědčení.

Expozice bude každoročně doplňována krátkodobými tematickými výstavami.

Ohlas v médiích: 

Stálá expozice pedagogické muzeumStálá expozice pedagogické muzeumStálá expozice pedagogické muzeumStálá expozice pedagogické muzeum

Pracovní listy pro expozici

Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě

Vážení učitelé,
dovolujeme si vás upozornit, že při návštěvě našeho muzea mohou žáci využít pracovní listy. Pracovní listy jsou koncipovány tak, aby s nimi žáci (studenti) mohli pracovat zcela samostatně bez pomoci učitele a po jejich vypracování si je také zkontrolovat podle klíče, který je k dispozici na konci prohlídky u průvodkyň nebo na recepci muzea.


Pracovní sešity jsou k dispozici ve třech variantách odstupňovaných podle věku – pro mladší žáky základních škol (2.-5. třída ZŠ), pro starší žáky základních škol a nižších tříd gymnázií (6.-9. třída ZŠ či prima – kvarta) a pro žáky středních škol. Pracovní sešity jsou zahrnuty do ceny vstupného.