Soutěže a projekty

Soutěž Komenský a my (17. ročník)

Finále 18. ročníku celostátní soutěže Komenský a my se v původním termínu 25. – 27. 3. 2020 konat nebude, informace o náhradním datu konání budou zveřejněny na našich webových stránkách nebo na webové stránce http://komensky.zsbrandysno.cz/.

Finále 17. ročníku celostátní soutěže Komenský a my proběhlo ve dnech 27. – 29. března 2019 v Brandýse nad Orlicí. V tomto městě se Učitel národů skrýval před svým odchodem do vyhnanství a vytvořil zde Labyrint světa a ráj srdce, jedno ze svých nejznámějších děl, které je považováno za perlu barokní češtiny.

Všechna soutěžní témata se týkala osobnosti J. A. Komenského, jeho díla a odkazu. Žáci z celkem 88 základních, středních a základních uměleckých škol soutěžili (rozděleni podle věku) ve třech kategoriích:

  • kategorie A: Vandrování (výtvarná soutěž)
  • kategorie B: Lidé kolem mě (literárně – historická část soutěže)
  • kategorie C: Je člověk ještě bytost sociální? (literární práce – úvaha/esej)

Ve čtvrtek 28. března proběhla vernisáž oceněných výtvarných prací kategorie A – 1. stupeň ZŠ. Celý den byl slavnostně zakončen v kostele Českobratrské církve evangelické v Brandýse nad Orlicí vystoupením sester Jasenských, vynikajících mladých houslistek. Zdeněk Ležák, šéfredaktor časopisu ABC a autor scénáře, představil dílo J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce formou komiksu. 

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se uskutečnilo v pátek 29. března. Přítomni byli zástupci Pardubického kraje, starostové města Brandýs nad Orlicí a městyse Kunvald, muzejní edukátorka NPMK a členové odborné poroty.

Vítězné práce a další podrobnosti k soutěži Komenský a my naleznete na webové stránce http://komensky.zsbrandysno.cz/.

Umístění.Postavy.Prezentace.Ceny.ZŠ J. A. Komenského