Soutěže a projekty

KOMENSKÝ A MY | MOST MEZI MINULOSTÍ A SOUČASNOSTÍ 

je celostátní literárně historická a výtvarná soutěž pro žáky ZŠ a SŠ na téma

Život, dílo a myšlenkový odkaz J. A. Komenského.

Soutěž má přispět k prohloubení historického vědomí naší mladé generace, seznamovat se s myšlenkovým odkazem Komenského a chápat souvislosti doby minulé a současné.

18. ročník celostátní soutěže „Komenský a my 2019-2020“

Slavnostní vyhodnocení 18. ročníku celostátní soutěže „Komenský a my“ s programem a předáním cen se uskuteční ve středu 14. října 2020 ve 13,00 hod. v obřadní síni městského úřadu v Brandýse nad Orlicí.

Vyhlášená témata pro 18. ročník soutěže jsou:

  • Kategorie A : „Mosty“
  • Kategorie B : „Dětské hry dříve a dnes“
  • Kategorie C : „V jakém světě si přeji žít“

Informace o 18. ročníku soutěže „Komenský a my 2018 – 2019“ jsou zveřejněny na www.zsbrandysno.cz (stránky ZŠ Brandýs nad Orlicí).

Umístění.Postavy.Prezentace.Ceny.ZŠ J. A. Komenského