Pro badatele

Vážení badatelé,

Sbírka NPMK je přístupná studentům a široké badatelské veřejnosti v budově Pedagogického muzea ve Valdštejnské ulici 20, Praha 1, každý všední den od 8.30 do 15.30 hodin, pouze po předchozí domluvě.

Obracejte se, prosím, na správce jednotlivých podsbírek:

Historická podsbírka (správce Mgr. Michaela Vávrová , tel.: 257 214 853, e-mail: vavrova@npmk.cz)

  • didaktické školní obrazy

Knihy (správce Mgr. Martina Halířová, Ph.D., tel.: 257 533 455, e-mail: halirova@npmk.cz)

  • učebnice, legislativa, osnovy, výroční zprávy škol, dějiny školství a pedagogiky

Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná obrazová nebo zvuková média (správce Mgr. Michaela Vávrová , tel.: 257 214 853, e-mail: vavrova@npmk.cz)

  • fotodokumentace interiérů a exteriérů škol, vyučování a života na všech typech škol, portréty významných osobností české i světové pedagogiky od pol. 19. stol. do současnosti

Písemnosti a tisky (správce Mgr. Jana Bartošová, tel.: 257 533 455, e-mail: bartosova@npmk.cz)

  • písemné pozůstalosti pedagogů, vysvědčení, metodiky, dějiny školství

Školní pomůcky a inventář (správce PhDr. Jan Šimek, Ph. D., tel.: 257 533 455, e-mail: jan.simek@npmk.cz)

Mapy (správce PhDr. Jan Šimek, Ph. D., tel.: 257 533 455, e-mail: jan.simek@npmk.cz)

  • trojrozměrné školní pomůcky a inventář, závěsné i nezávěsné mapy

Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové (Mgr. Magdaléna Faltusová, tel.: 221 966 418, e-mail: faltusova@npmk.cz)

  • životopisný materiál původců fondu, doklady k jejich náboženské, sociální, organizační a pedagogické aktivitě, korespondence, publikace