Ceník služeb muzea

Ceník vybraných služeb

Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského (NPMK)

Natáčení sbírkových předmětů a/nebo natáčení v prostorách NPMK 500,- Kč/30 min.

 

ceník služeb podsbírek NPMK (muzeum)

Kopie černobílá (cena za 1 stranu):

A4 xerokopie                                     2,- Kč
A4 digitální kopie                             10,- Kč
A3 xerokopie                                     4,- Kč
A3 digitální kopie:                            13,- Kč

Kopie barevná (cena za 1 stranu):

A4 xerokopie                                     3,- Kč
A4 digitální kopie                             12,- Kč
A3 xerokopie                                     5,- Kč
A3 digitální kopie                             19,- Kč

 

Elektronická média (nosič včetně poplatku za uložení):

CD                  40,- Kč

DVD               60,- Kč

(+ cena za 1 stranu digitální kopie dle výše uvedené specifikace)

 

Jednorázové užití reprodukce kopií

  • použití reprodukcí kopií pro účely vědecké (vědecké a odborné časopisy, sborníky, samostatné studie, monografie, edice, katalogy výstav) se nezpoplatňuje
  • použití reprodukcí kopií pro účely komerční (obrazové publikace, televizní pořady, film, pohlednice, kalendáře, propagační materiály atp.) se zpoplatňuje

1 ks černobílé nebo barevné digitální reprodukce: 1000,- Kč

Při reprodukci kopií je nutno uzavřít Dohodu o udělení souhlasu jednorázového reprodukčního práva

 

Rešerše:

Poplatek za rešeršní služby (dle obtížnosti vyhledávání):

  • písemnosti, obrazové materiály        260 – 440,- Kč/hod.
  • knihy                                                 170 – 330,- Kč/hod.

 

Kancelářské práce a manipulační poplatky:

Poplatek za kancelářské práce          60,- Kč/hod.

Poštovné je účtováno dle platného sazebníku poskytovatele poštovních služeb.