Kontakty

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Hlavní sídlo organizace: Valdštejnská 161/20, 118 00 Praha 1
IČO: 61387169
ID datové schránky: hh6yjuw
Osoba pověřená řízením organizace od 1.10.2023: Ing. Michaela Tatýrková
Kontaktní adresa pro úřední elektronickou korespondenci: epodatelna@npmk.cz

Vedení

Jméno
Funkce
Telefon
Ing. Michaela Tatýrková
pověřená řízením organizace od 1.10.2023 , vedoucí Odboru ekonomického a správního
257 533 771

Sekretariát

Jméno
Telefon
257 533 455
PhDr. Eva Valdmanová
Ing. Renáta Cmolová

Pedagogické muzeum

Valdštejnská 161/20, 118 00 Praha 1
Otevírací doba muzea: úterý–neděle 10–17 hod
Historická budova muzea nemá bezbariérový přístup.

Jméno
Funkce
Telefon
Mgr. Elzbieta Baronová
odborná pracovnice
257 533 455
Mgr. Jana Bartošová
odborná pracovnice, správce histor. podsbírky Písemnosti a tisky
257 533 455
Ing. Renáta Cmolová
vedoucí Ekonomického oddělení, účetní, spisová služba
257 533 455
Tereza Dušková Dotlačilová
průvodkyně
257 533 455
Mgr. Martina Halířová Ph.D.
vedoucí Historicko-pedagogického odboru, odborná vědecká pracovnice, správce podsbírky Knihy
257 533 455
Ing. Ludmila Hošková
účetní
257 533 455
Mgr. Eva Houserová
pracovnice vztahů k veřejnosti, muzejní pedagožka
257 214 853
prof. PhDr Tomáš Kasper Ph.D.
šéfredaktor časopisu Historia scholastica
257 533 455
Olga Konrádová
průvodkyně
257 533 455
PhDr. Lenka Lajsková
vedoucí Oddělení výzkumu a prezentace odkazu P. Pittra, Archiv P. Pittra a O. Fierzové, odborný vědecký pracovník
257 533 455
PhDr. Jaromír Linda Ph.D.
odborný vědecký pracovník, správce části historické podsbírky Písemnosti a tisky
257 533 455
Mgr. Lucie Murár
odborný pracovník
257 533 455
PhDr. Markéta Pánková
vědecká pracovnice
257 533 455
Ing. Martina Šenkárčinová
personalistka, mzd. účetní
257 220 325
PhDr. Jan Šimek Ph. D.
vedoucí oddělení Dějiny školství, správce histor. podsbírky Školní pomůcky a inventář, Mapy
257 533 455
Mgr. Roman Škoda
vedoucí Oddělení Koncepční, edukační a PR, vědecký pracovník a koordinátor vztahů s veřejností a médii
257 533 455
Petr Šolar
vedoucí Oddělení správního a práce s veřejností; technik, správce budovy. Fotograf, digitalizace
257 533 455
Ing. Michaela Tatýrková
pověřená řízením organizace od 1.10.2023 , vedoucí Odboru ekonomického a správního
257 533 771
Dana Terragni Jebousková
pracovník vztahů k veřejnosti, projektový a programový pracovník
257 533 455
Anna Tupáčková
průvodkyně
257 533 455
Hana Turková
finanční referentka, pokladní
257 533 455
PhDr. Eva Valdmanová
koordinační a programová pracovnice, administrativa, spisová služba
257 533 455
Mgr. Michaela Vávrová
odborná pracovnice, výstavní projekty NPMK, správce Histor. podsbírky
257 533 455

Pedagogická knihovna

Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1
Otevírací doba knihovny: pondělí až pátek 9,00 – 18,00.
Knihovna má bezbariérový přístup.

Úsek
Telefon
Půjčovna
221 966 411
Všeobecná studovna
221 966 415
Studovna Sukovy knihovny
221 966 414
Meziknihovní výpůjční služby
221 966 411
Vedení knihovny
221 966 432
Jméno
Funkce
Telefon
Ing. Miloslav Brada
správce sítě
221 966 403
Ilona Bydžovská
správa depozitáře
221 966 443
Ing. Antonín Cmol
vedoucí Oddělení informačních technologií
221 966 401
Mgr. Lada Čubová
výpůjční a informační služby
221 966 415
Mgr. Olga Čumpelíková
rešerše a informace bibliografické, analytické zpracování odborných periodik
221 966 438
Mgr. Magdaléna Faltusová
Archiv P. Pittra a O. Fierzové
221 966 418
Bc. Jana Fialová
výpůjční a informační služby
221 966 414
Ing. Lukáš Hamáček
digitalizace fondu
221 966 420
BcA. Eliška Hercová Slivková
Restaurátorka
221 966 446
PhDr. Ingrid Hronovská
akvizice fondu
221 966 423
Bc. Eliška Charoušková
výpůjční a informační služby
221 966 410
Vladimíra Korousová
systémový knihovník a pracovník IT oddělení
221 966 407
Mgr. Pavlína Kourová Ph.D.
Sukova studijní knihovna pro mládež, informační a výpůjční služba
221 966 425
Anna Kratochvílová
supervize katalogizace fondu, rešerše
221 966 424
Jana Kubátová Dis.
vedoucí Oddělení Akvizice a zpracování fondů, katalogizace fondu, rešerše
221 966 417
Petra Kumstová
odborný pracovník IT oddělení
221 966 403
Bc. Zuzana Lažanská
odborný knihovník, katalogizace knih
221 966 426
Mgr. Karolina Mannová
odborný knihovník, katalogizace knih
221 966 414
Bc. Tereza Marková
analytické zpracování odborných periodik, rešerše a bibliografické informace
221 966 437
Mgr. Petr Matějček
Archiv P. Pittra a O. Fierzové
221 966 418
Mgr. Kateřina Náprstková
restaurátorka
221 966 446
Bc. Veronika Nikolová
správa skladu
221 966 443
Matouš Pánek
retrokatalogizace
221 966 429
Mgr. Dagmar Petišková Ph.D.
vedoucí Oddělení bibliografie; rešerše a bibliografické informace, analytické zpracování odborných periodik
221 966 433
Marie Petružálková
správa depozitáře
221 966 443
Jiří Rašek
technik
221 966 412
Zuzana Růžičková
výpůjční a informační služby
221 966 411
Petr Savický
analytické zpracování odborných periodik, rešerše a bibliografické informace, spolupráce s analytickou databází ANL
221 966 439
Mgr. Jakub Seiner
odborný pracovník Oddělení výzkumu a vzdělávání o P. Pittrovi
221 966 418
MgA. Jan Slivka
vedoucí restaurátorského oddělení
221 966 446
Šárka Staňková-Štefanová
výpůjční a informační služby
221 966 415
Blanka Stefanová
akvizice knihovního fondu
221 966 427
Helena Šandová
retrokatalogizace
221 966 426
BcA. Radana Šedivá Vurbsová
restaurátorka/konzervátorka
221 966 446
Mgr. Šárka Šuranová
vedoucí Oddělení služeb čtenářům; informační služba ve studovně a půjčovně, MVS
221 966 411
Jana Uhrová
evidence a vstupní zpracování fondu, retrospektivní zpracování fondu
221 966 422
Mgr. Jana Valverde
analytické zpracování odborných periodik, rešerše a bibliografické informace, správa Českého pedagogického tezauru
221 966 416
Bc. Edita Vaníčková-Makosová
vedoucí odboru Pedagogická knihovna, Centrum pro školní knihovny
221 966 432