Kontakty

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Hlavní sídlo organizace: Valdštejnská 161/20, 118 00 Praha 1
IČO: 61387169
ID datové schránky: hh6yjuw
Ředitelka: PhDr. Markéta Pánková
Kontaktní adresa pro úřední elektronickou korespondenci: epodatelna@npmk.cz

Vedení

Jméno
Funkce
Telefon
PhDr. Markéta Pánková
ředitelka NPMK
257 533 455
Ing. Martina Šenkárčinová
zástupkyně ředitelky NPMK, personalistka, mzd. účetní
257 220 325

Sekretariát

Jméno
Telefon
257 533 455
Mgr. Marie Chrobáková
Ing. Renáta Cmolová

Pedagogické muzeum

Valdštejnská 161/20, 118 00 Praha 1
Otevírací doba muzea: úterý–neděle 10–17 hod
Historická budova muzea nemá bezbariérový přístup.

Jméno
Funkce
Telefon
Mgr. Elzbieta Baronová
odborná pracovnice
257 533 455
Mgr. Jana Bartošová
odborná pracovnice, správce histor. podsbírky Písemnosti a tisky
257 533 455
PhDr. Jana Benešová
průvodkyně
257 533 455
Ing. Svatava Cigánková
vedoucí Historicko-pedagogického odboru, správce histor. podsbírky Fotografie, filmy, videozáznamy…
257 533 455
Ing. Renáta Cmolová
vedoucí Ekonomického oddělení, účetní, spisová služba
257 533 455
Lubomír Dani
vedoucí Oddělení správního a práce s veřejností; technik
257 533 455
Mgr. Martina Halířová Ph.D.
koordinátorka pokusného ověřování
257 533 455
Mgr. Eva Houserová
pracovnice vztahů k veřejnosti, muzejní pedagožka
257 531 645
Mgr. Marie Chrobáková
kulturní pořady
257 533 455
Olga Konrádová
průvodkyně
257 533 455
Mgr. Lucie Krausová
odborný pracovník
257 533 455
Mgr. Eva Kuncipálová
odborný pracovník
257 533 455
PhDr. Lenka Lajsková
vedoucí Oddělení výzkumu a vzdělávání o P. Pittrovi, Archiv P. Pittra a O. Fierzové
257 533 455
Alena Matyášová
odborná pracovnice, správce Histor. podsbírky
257 533 455
PhDr. Markéta Pánková
ředitelka NPMK
257 533 455
Marie Pavlíková
účetní
257 216 534
PhDr. Jana Renner
Vedoucí oddělení Koncepční, edukační a PR; pracovník vztahů k veřejnosti; PR
257 533 455
Naděžda Salačová
účetní
257 533 455
Ing. Martina Šenkárčinová
zástupkyně ředitelky NPMK, personalistka, mzd. účetní
257 220 325
PhDr. Jan Šimek Ph. D.
odborný pracovník, správce histor. podsbírky Školní pomůcky a inventář, Mapy
257 533 455
Petr Šolar
fotograf, digitalizace
257 533 455
Mgr. Magdaléna Šustová
vedoucí Oddělení dějin školství, odborná pracovnice, správce histor. podsbírky Knihy
257 531 645
Ing. Michaela Tatýrková
vedoucí Odboru ekonomickeho a správního
257 533 771
Anna Tupáčková
průvodkyně
257 533 455
Hana Turková
finanční referentka, pokladní
257 533 455

Pedagogická knihovna

Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1
Otevírací doba knihovny: pondělí–pátek 10–18 hodin.
Knihovna má bezbariérový přístup.

pedknihovna@npmk.cz

Úsek
Telefon
Půjčovna
221 966 411
Všeobecná studovna
221 966 415
Studovna speciálních fondů
221 966 414
Meziknihovní výpůjční služby
221 966 411
Jméno
Funkce
Telefon
Bc. Jan Bartoš
správce sítě, webmaster
221 966 403
Ing. Miloslav Brada
správce sítě
221 966 403
Ilona Bydžovská
správa depozitáře
221 966 443
Ing. Tomáš Campr
odborný pracovník IT oddělení
221 966 403
Ing. Antonín Cmol
vedoucí Oddělení informačních technologií
221 966 401
Mgr. Magdaléna Faltusová
Archiv P. Pittra a O. Fierzové
221 966 418
Mgr. Dagmar Fialová
vedoucí oddělení Akvizice a zpracování fondů
221 966 421
Mgr. Pavel Hlubuček MBA
vedoucí odboru PK
221 966 432
PhDr. Ingrid Hronovská
katalogizace knih, rešerše, Sukova knihovna
221 966 429
Mgr. Jana Hudousková
analytické zpracování odborných periodik, rešerše a informace
221 966 416
Mgr. Radmila Indráková
analytické zpracování odborných periodik, rešerše a informace
221 966 438
Ing. Mgr. Ivana Kocichová Ph.D.
vedoucí Oddělení služeb čtenářům; organizace služeb čtenářům
221 966 413
Vladimíra Korousová
informační služba ve studovně, zpracování odborných periodik
221 966 415
Anna Kratochvílová
věcné zpracování fondu, rešerše
221 966 424
Jana Kubátová Dis.
analytické zpracování odborných periodik, rešerše a informace
221 966 417
Mgr. Petr Matějček
Archiv P. Pittra a O. Fierzové
221 966 418
Bc. Andrea Myslivečková
správa depozitáře
221 966 443
Mgr. Kateřina Náprstková
restaurátorka
221 966 446
Mgr. Dagmar Petišková Ph.D.
analytické zpracování odborných periodik, rešerše a informace, katalogizace fondu Sukovy knihovny
221 966 433
Miluše Petriková
správa depozitáře
221 966 443
PhDr. Marcela Petrovičová
vedoucí Oddělení bibliografie; Český pedagogický tezaurus, rešerše a informace, analytické zpracování odborných periodik
221 966 436
Marie Petružálková
informační služba ve studovně
221 966 415
Jiří Rašek
technik
221 966 412
Mgr. Jakub Seiner
odborný pracovník Oddělení výzkumu a vzdělávání o P. Pittrovi
221 966 419
MgA. Jan Slivka
restaurátor
221 966 446
Šárka Staňková-Štefanová
informační služba ve studovně, zpracování odborných periodik
221 966 415
Blanka Stefanová
akvizice knihovního fondu
221 966 427
Mgr. Zdeňka Šerá
odborná knihovnice
221 966 423
Mgr. Alena Škodová
rešerše a informace, analytické zpracování odborných periodik
221 966 437
Mgr. Šárka Šuranová
informační služba ve studovně, MVS
221 966 411
Jana Uhrová
evidence a vstupní zpracování fondu, retrospektivní zpracování fondu
221 966 422
Bc. Edita Vaníčková-Makosová
Odborná pracovnice, Centrum pro školní knihovny
221 966 420
Nataša Vavrušková
výpůjční, informační a reprografické služby
221 966 435
BcA. Radana Vurbsová
restaurátorka/konzervátorka
221 966 446
PhDr. Jan Wittberger
věcné zpracování fondu, rešerše
221 966 425