Kontakty

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Hlavní sídlo organizace: Valdštejnská 161/20, 118 00 Praha 1
IČO: 61387169
ID datové schránky: hh6yjuw
Ředitelka: PhDr. Markéta Pánková
Kontaktní adresa pro úřední elektronickou korespondenci: epodatelna@npmk.cz

Vedení

Jméno
Funkce
Telefon
PhDr. Markéta Pánková
ředitelka NPMK
257 533 455
Ing. Martina Šenkárčinová
zástupkyně ředitelky NPMK, personalistka, mzd. účetní
257 220 325

Sekretariát

Jméno
Telefon
257 533 455
Mgr. Marie Chrobáková
Ing. Renáta Cmolová

Pedagogické muzeum

Valdštejnská 161/20, 118 00 Praha 1
Otevírací doba muzea: úterý–neděle 10–17 hod
Historická budova muzea nemá bezbariérový přístup.

Jméno
Funkce
Telefon
Mgr. Elzbieta Baronová
odborná pracovnice
257 533 455
Mgr. Jana Bartošová
odborná pracovnice, správce histor. podsbírky Písemnosti a tisky
257 533 455
Ing. Svatava Cigánková
správce histor. podsbírky Fotografie, filmy, videozáznamy…
257 533 455
Ing. Renáta Cmolová
vedoucí Ekonomického oddělení, účetní, spisová služba
257 533 455
Lubomír Dani
vedoucí Oddělení správního a práce s veřejností; technik
257 533 455
MgA. Ivana Fixlová
průvodkyně
257 533 455
Mgr. Martina Halířová Ph.D.
odborná vědecká pracovnice, správce podsbírky Knihy
257 533 455
Ing. Ludmila Hošková
účetní
257 533 455
Mgr. Eva Houserová
pracovnice vztahů k veřejnosti, muzejní pedagožka
257 214 853
Mgr. Marie Chrobáková
kulturní pořady
257 533 455
Olga Konrádová
průvodkyně
257 533 455
Mgr. Lucie Krausová
odborný pracovník
257 533 455
PhDr. Lenka Lajsková
vedoucí Historicko-pedagogického odboru, vedoucí Oddělení výzkumu a prezentace odkazu P. Pittra, Archiv P. Pittra a O. Fierzové
257 533 455
PhDr. Jaromír Linda Ph.D.
odborný vědecký pracovník, správce části historické podsbírky Písemnosti a tisky
257 533 455
Alena Matyášová
odborná pracovnice
257 533 455
PhDr. Markéta Pánková
ředitelka NPMK
257 533 455
Ing. Martina Šenkárčinová
zástupkyně ředitelky NPMK, personalistka, mzd. účetní
257 220 325
PhDr. Jan Šimek Ph. D.
vedoucí oddělení Dějiny školství, správce histor. podsbírky Školní pomůcky a inventář, Mapy
257 533 455
Mgr. Roman Škoda
vedoucí Oddělení Koncepční, edukační a PR, vědecký pracovník a koordinátor vztahů s veřejností a médii
257 533 455
Petr Šolar
fotograf, digitalizace
257 533 455
Ing. Michaela Tatýrková
vedoucí Odboru ekonomického a správního
257 533 771
Dana Terragni Jebousková
pracovník vztahů k veřejnosti, projektový a programový pracovník
257 533 455
Anna Tupáčková
průvodkyně
257 533 455
Hana Turková
finanční referentka, pokladní
257 533 455
Mgr. Michaela Vávrová
odborná pracovnice, výstavní projekty NPMK, správce Histor. podsbírky
257 533 455

Pedagogická knihovna

Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1
Otevírací doba knihovny: pondělí–pátek 9–18 hodin.
Knihovna má bezbariérový přístup.

Úsek
Telefon
Půjčovna
221 966 411
Všeobecná studovna
221 966 415
Studovna Sukovy knihovny
221 966 414
Meziknihovní výpůjční služby
221 966 411
Vedení knihovny
221 966 432
Jméno
Funkce
Telefon
Ing. Miloslav Brada
správce sítě
221 966 403
Ilona Bydžovská
správa depozitáře
221 966 443
Michal Campr
odborný pracovník IT oddělení
221 966 403
Ing. Antonín Cmol
vedoucí Oddělení informačních technologií
221 966 401
Mgr. Magdaléna Faltusová
Archiv P. Pittra a O. Fierzové
221 966 418
Bc. Jana Fialová
výpůjční a informační služby
221 966 415
Ing. Lukáš Hamáček
digitalizace fondu
221 966 420
PhDr. Ingrid Hronovská
akvizice fondu
221 966 423
Mgr. Jana Hudousková
analytické zpracování odborných periodik, rešerše a informace, správa Českého pedagogického tezauru
221 966 416
Mgr. Helena Chalupová
Archiv P. Pittra a O. Fierzové
221 966 418
Mgr. Radmila Indráková
analytické zpracování odborných periodik, rešerše a informace
221 966 438
Vladimíra Korousová
systémový knihovník a pracovník IT oddělení
221 966 407
Julie Kotrlá Vaicová
výpůjční a informační služby
221 966 410
Mgr. Pavlína Kourová Ph.D.
Sukova studijní knihovna pro mládež, informační a výpůjční služba
221 966 425
Anna Kratochvílová
supervize katalogizace fondu, rešerše
221 966 424
Jana Kubátová Dis.
vedoucí Oddělení Akvizice a zpracování fondů, katalogizace fondu, rešerše
221 966 417
Petra Kumstová
odborný pracovník IT oddělení
221 966 403
Mgr. Petr Matějček
Archiv P. Pittra a O. Fierzové
221 966 418
Bc. Andrea Myslivečková
správa depozitáře
221 966 443
Mgr. Kateřina Náprstková
restaurátorka
221 966 446
Mgr. Dagmar Petišková Ph.D.
vedoucí Oddělení bibliografie; rešerše a informace, analytické zpracování odborných periodik
221 966 433
Marie Petružálková
správa depozitáře
221 966 443
Jiří Rašek
technik
221 966 412
Zuzana Růžičková
výpůjční a informační služby
221 966 411
Petr Savický
analytické zpracování odborných periodik, rešerše a informace, spolupráce s analytickou databází ANL
221 966 439
Mgr. Jakub Seiner
odborný pracovník Oddělení výzkumu a vzdělávání o P. Pittrovi
221 966 418
MgA. Jan Slivka
vedoucí restaurátorského oddělení
221 966 446
Šárka Staňková-Štefanová
výpůjční a informační služby
221 966 413
Blanka Stefanová
akvizice knihovního fondu
221 966 427
Jana Stefanová Knoflíčková
výpůjční a informační služby
221 966 414
Mgr. Alena Škodová
rešerše a informace, analytické zpracování odborných periodik
221 966 437
Mgr. Šárka Šuranová
vedoucí Oddělení služeb čtenářům; informační služba ve studovně a půjčovně, MVS
221 966 411
Jana Uhrová
evidence a vstupní zpracování fondu, retrospektivní zpracování fondu
221 966 422
Bc. Edita Vaníčková-Makosová
vedoucí odboru Pedagogická knihovna, Centrum pro školní knihovny
221 966 432
BcA. Radana Vurbsová
restaurátorka/konzervátorka
221 966 446