Kontakty

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Hlavní sídlo organizace: Valdštejnská 161/20, 118 00 Praha 1
IČO: 61387169
ID datové schránky: hh6yjuw
Ředitelka: PhDr. Markéta Pánková
Kontaktní adresa pro úřední elektronickou korespondenci: epodatelna@npmk.cz

Vedení

Jméno
Funkce
Telefon
PhDr. Markéta Pánková
ředitelka NPMK
257 533 455
Ing. Martina Šenkárčinová
zástupkyně ředitelky NPMK, personalistka, mzd. účetní
257 220 325

Sekretariát

Jméno
Telefon
257 533 455
Mgr. Marie Chrobáková
Ing. Renáta Cmolová

Pedagogické muzeum

Valdštejnská 161/20, 118 00 Praha 1
Otevírací doba muzea: úterý–neděle 10–17 hod
Historická budova muzea nemá bezbariérový přístup.

Jméno
Funkce
Telefon
Mgr. Elzbieta Baronová
odborná pracovnice
257 533 455
Mgr. Jana Bartošová
odborná pracovnice, správce histor. podsbírky Písemnosti a tisky
257 533 455
Ing. Svatava Cigánková
správce histor. podsbírky Fotografie, filmy, videozáznamy…
257 533 455
Ing. Renáta Cmolová
vedoucí Ekonomického oddělení, účetní, spisová služba
257 533 455
Lubomír Dani
vedoucí Oddělení správního a práce s veřejností; technik
257 533 455
MgA. Ivana Fixlová
průvodkyně
257 533 455
Mgr. Martina Halířová Ph.D.
koordinátorka pokusného ověřování
257 533 455
Mgr. Eva Houserová
pracovnice vztahů k veřejnosti, muzejní pedagožka
257 214 853
Mgr. Marie Chrobáková
kulturní pořady
257 533 455
Olga Konrádová
průvodkyně
257 533 455
Mgr. Lucie Krausová
odborný pracovník
257 533 455
PhDr. Lenka Lajsková
vedoucí Historicko-pedagogického odboru, vedoucí Oddělení výzkumu a prezentace odkazu P. Pittra, Archiv P. Pittra a O. Fierzové
257 533 455
Alena Matyášová
odborná pracovnice
257 533 455
PhDr. Markéta Pánková
ředitelka NPMK
257 533 455
Mgr. Marcela Suchomelová Ph.D.
odborná pracovnice, správce části histor. podsbírky Písemnosti a tisky
257 533 455
Ing. Martina Šenkárčinová
zástupkyně ředitelky NPMK, personalistka, mzd. účetní
257 220 325
PhDr. Jan Šimek Ph. D.
Pověřený řízením oddělení Dějiny školství, správce histor. podsbírky Školní pomůcky a inventář, Mapy
257 533 455
Mgr. Roman Škoda
vedoucí Oddělení Koncepční, edukační a PR, vědecký pracovník a koordinátor vztahů s veřejností a médii
257 533 455
Eva Šlamborová
účetní
257 533 455
Petr Šolar
fotograf, digitalizace
257 533 455
Ing. Michaela Tatýrková
vedoucí Odboru ekonomického a správního
257 533 771
Dana Terragni Jebousková
pracovník vztahů k veřejnosti, projektový a programový pracovník
257 533 455
Anna Tupáčková
průvodkyně
257 533 455
Hana Turková
finanční referentka, pokladní
257 533 455
Mgr. Michaela Vávrová
odborná pracovnice, výstavní projekty NPMK, správce Histor. podsbírky
257 533 455

Pedagogická knihovna

Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1
Otevírací doba knihovny: pondělí–pátek 10–18 hodin.
Knihovna má bezbariérový přístup.

pedknihovna@npmk.cz

Úsek
Telefon
Půjčovna
221 966 411
Všeobecná studovna
221 966 415
Studovnu Sukovy knihovny
221 966 414
Meziknihovní výpůjční služby
221 966 411
Jméno
Funkce
Telefon
Ing. Miloslav Brada
správce sítě
221 966 403
Ilona Bydžovská
správa depozitáře
221 966 443
Michal Campr
odborný pracovník IT oddělení
221 966 403
Ing. Tomáš Campr
odborný pracovník IT oddělení
221 966 403
Ing. Antonín Cmol
vedoucí Oddělení informačních technologií
221 966 401
Mgr. Magdaléna Faltusová
Archiv P. Pittra a O. Fierzové
221 966 418
Mgr. Pavel Hlubuček MBA
vedoucí odboru PK
221 966 432
PhDr. Ingrid Hronovská
katalogizace knih, rešerše, Sukova knihovna
221 966 428
Mgr. Jana Hudousková
analytické zpracování odborných periodik, rešerše a informace
221 966 416
Mgr. Helena Chalupová
Archiv P. Pittra a O. Fierzové
221 966 418
Mgr. Radmila Indráková
analytické zpracování odborných periodik, rešerše a informace
221 966 438
Vladimíra Korousová
systémový knihovník a pracovník IT oddělení
221 966 407
Julie Kotrlá Vaicová
výpůjční a informační služby
221 966 410
Anna Kratochvílová
věcné zpracování fondu, rešerše
221 966 424
Jana Kubátová Dis.
analytické zpracování odborných periodik, rešerše a informace
221 966 417
Jaroslava Malá
správa depozitáře
221 966 443
Mgr. Petr Matějček
Archiv P. Pittra a O. Fierzové
221 966 418
Bc. Andrea Myslivečková
správa depozitáře
221 966 443
Mgr. Kateřina Náprstková
restaurátorka
221 966 446
Mgr. Dagmar Petišková Ph.D.
vedoucí Oddělení bibliografie; Český pedagogický tezaurus, rešerše a informace, analytické zpracování odborných periodik
221 966 433
Marie Petružálková
informační služba ve studovně
221 966 415
Jiří Rašek
technik
221 966 412
Petr Savický
odborný knihovník
221 966 439
Mgr. Jakub Seiner
odborný pracovník Oddělení výzkumu a vzdělávání o P. Pittrovi
221 966 418
MgA. Jan Slivka
restaurátor
221 966 446
Šárka Staňková-Štefanová
vedoucí Oddělení služeb čtenářům; organizace služeb čtenářům
221 966 415
Blanka Stefanová
akvizice knihovního fondu
221 966 427
Jana Stefanová Knoflíčková
výpůjční a informační služby
221 966 414
Mgr. Alena Škodová
rešerše a informace, analytické zpracování odborných periodik
221 966 437
Mgr. Jiří Šťasný Dis.
odborný knihovník, katalogizace knih
221 966 426
Mgr. Šárka Šuranová
informační služba ve studovně a půjčovně, MVS
221 966 411
Mgr. Antonín Učeň
odborný knihovník
221 966 423
Jana Uhrová
evidence a vstupní zpracování fondu, retrospektivní zpracování fondu
221 966 422
Bc. Edita Vaníčková-Makosová
vedoucí Oddělení Akvizice a zpracování fondů, Odborná pracovnice, Centrum pro školní knihovny
221 966 420
BcA. Radana Vurbsová
restaurátorka/konzervátorka
221 966 446