Pro média

Poslední tisková zpráva

16. 11. 2020

Publikace „Jan Amos Komenský v kostce. Malá encyklopedie českého genia staletí“

kniha vyšla k 350. výročí úmrtí J. A. Komenského Autorka podává základní odborné informace o J. A. Komenském a jeho příbuzných v kontextu historických událostí doby, v níž žil, a také o učitelích či učencích různého vyznání,… Číst dál