Konference

Reflexe pokračování pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“

Kvalita výuky žáků je naším společným cílem

Také v letošním roce pořádá NPMK jako hlavní koordinátor pokusného ověřování společné setkání učitelů a edukátorů v kultuře. Celostátní odborné kolokvium REFLEXE POKRAČOVÁNÍ POKUSNÉHO OVĚŘOVÁNÍ „VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍ DO ŠKOL“, jehož vznik podpořilo  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se uskuteční dne 7. října 2019 v sále MŠMT.
V rámci akce zaměřené na téma Kvalita výuky žáků je naším společným cílem bychom rádi zhodnotili dosavadní vývoj projektu. Na programu je zveřejnění nejdůležitějších výsledků druhého běhu pokusného ověřování a předání aktuálních informací o změnách RVP ZV.
 

Kromě úvodního referátu, který přednese koordinátorka projektu, se můžou zájemci z řad publika těšit na zajímavá vystoupení kolegyň, které se zabývají výzkumem současné zážitkově-vzdělávací praxe. S krátkým příspěvkem rovněž vystoupí zástupci spolupracujících paměťových institucí, kteří seznámí publikum s možnostmi širokého využití edukačního obsahu sbírek napříč nejrůznějšími vzdělávacími předměty. Přihlášení účastníci akce budou navíc seznámeni i s nejnovějšími zjištěními z oblasti posilování výuky průřezových témat a předávání klíčových kompetencí, k němuž dnes a denně dochází při výuce žáků v paměťových institucích.

 

Kontakty: PhDr. Markéta Pánková, ředitelka muzea

Za organizační tým: Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D. a PhDr. Lenka Lajsková

Konference Škola, učitel, žák. Proměny české školy ve 2. polovině 19. století

U příležitosti 150. výročí vydání zákona  o pravidlech vyučování na školách obecných (tzv. „Hasnerův zákon“) pořádá Státní oblastní archiv Praha, Státní okresní archiv Kolín, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze a Základní škola Kolín V, Mnichovická ulice, konferenci Škola, učitel, žák. Proměny české školy ve 2. polovině 19. století.

Konference proběhne 14. a 15. listopadu 2019 v Kolíně.

K pasivní účasti je možné se přihlásit na e-mailu konferencekolin2019@seznam.cz. Konferenční poplatek činí 150 Kč/den a je splatný v hotovosti při prezenci.

Podrobnosti o konferenci naleznete zde: http://konferencekolin2019.sweb.cz/