Konference

Mezinárodní konference "Dítě v časech nouze a naděje. Překonávání válečných útrap, epidemií a sociálních, psychických i tělesných handicapů dětí a mládeže"

Mezinárodní konference Dítě v časech nouze a naděje. Překonávání válečných útrap, epidemií a sociálních, psychických i tělesných handicapů dětí a mládeže

Hlavní pořadatelé: Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského Praha, Historický ústav AV ČR, Univerzita Karlova v Praze, University of Zurich, University of Dresden, Technická univerzita v Liberci, Národní památkový ústav Praha

Místo konání: Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A .Komenského v Praze - Valdštejnská 20, Praha 1  

Termín: 19. a 20. června 2023;

Náročné a komplikované časy, situace ve školách a celkově ve výchově a vzdělávání leží "ve stínu" pandemie a války. Mezinárodní konference v roce 2023 se zaměří na dopady válek a epidemií, které, bohužel, k reflexi výchovy a vzdělávání patří. Konference se zaměří i na aktuální či "současné dějiny" školství a vzdělávání s ohledem na handicapy a nerovnosti. Výzva nabízí mnoho témat v rámci sociální pedagogiky, předškolní pedagogiky, vzdělávací politiky a sociologie i environmentální diskuse.

Organizátoři konference uvítají, pokud by byla rovina časovosti ve výchově – přirozená rovina kulturních a sociálních jevů jako je výchova/vzdělávání - analyzována společnými pohledy, což by mohlo být velmi obohacující. Také politicko-společenské změny posledních 30 letech v České republice (v kontextu evropské či světové diskuse), respektive ve střední Evropě stojí za hlubší retrospektivní pohled, který lépe pomůže chápat "výzvy" současnosti.