Vzdělávací programy

Vážení návštěvníci,

pro školní kolektivy, zájmové kroužky, skupiny aktivních seniorů a další zájemce z řad široké veřejnosti nabízíme lektorované vzdělávací programy, které mohou nejen zpestřit návštěvu muzea a knihovny, ale zároveň poskytnout hlubší informace o historii a vývoji vzdělávání a vzdělanosti na našem území. Programy jsou připraveny jako pomůcka pro prohloubení výuky ve společenskovědních předmětech.

V rámci vzdělávacích pořadů vždy počítáme s přímou pedagogickou činností učitele. (Právní výklad MŠMT reakcí na legislativní změny k 1. září 2012 týkající se event. krácení platu učitele)


Jak programy a besedy objednat?

Muzeum

  • Minimálně 1 týden před předpokládanou návštěvou
  • E-mailem na adrese houserova@npmk.cz nebo pedagog@npmk.cz
  • Telefonicky na tel. čísle 257 214 853 nebo 257 533 455

Otevírací doba muzea

  • Denně kromě pondělí 10,00-17,00
  • Pro školní skupiny po dohodě

Kontakt

muzeum

Knihovna

  • Minimálně 1 týden před předpokládanou návštěvou
  • E-mailem na adrese vanickova@npmk.cz
  • Telefonicky na tel. čísle 221 966 432

Otevírací doba knihovny

  • Pondělí – pátek  10,00-18,00

Kontakt

knihovna