Vzdělávací programy

Vážení návštěvníci,

pro školní kolektivy, zájmové kroužky, skupiny aktivních seniorů a další zájemce z řad široké veřejnosti nabízíme lektorované vzdělávací programy, které mohou nejen zpestřit návštěvu muzea a knihovny, ale zároveň poskytnout hlubší informace o historii a vývoji vzdělávání a vzdělanosti na našem území. Programy jsou připraveny jako pomůcka pro prohloubení výuky ve společenskovědních předmětech.

V rámci vzdělávacích pořadů vždy počítáme s přímou pedagogickou činností učitele. (Právní výklad MŠMT reakcí na legislativní změny k 1. září 2012 týkající se event. krácení platu učitele)