Výzva školám

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského je pověřeno systematickým shromažďováním písemných dokumentů, tištěných a fotografických materiálů a trojrozměrných artefaktů dokumentujících historii a vývoj českého školství od středověku až po současnost. Mnohé z těchto pro budoucí generace cenných artefaktů dnes leží zaprášené na půdách a ve skříních. 

 
Proto se na vás obracíme s prosbou, abyste muzeu nabízeli: 
  • almanachy, publikace o historii školy 
  • historické i současné fotografie ze školních prostředí (tabla, fotografie tříd a učitelských sborů, momentky z vyučování aj.) 
  • fotografie významných historických událostí ve školách 
  • výroční zprávy škol 
  • učební pomůcky (školní obrazy, mapy, demonstrační pomůcky aj.) 
  • učebnice (i současné) 
  • školní nábytek (až do současnosti) 
  • jakékoliv další předměty vážící se k dějinám školství (aktovky, penály, pera, pravítka atd.) 
  • stará i nová školní vysvědčení. 
Zvláště uvítáme informaci škol o likvidaci pomůcek z odborných kabinetů, které rádi převezmeme do muzejních sbírek. 
 
Pokud nechcete tyto předměty muzeu přímo darovat, uvítáme i jejich kvalitní digitální fotografie. 
 
Sbírky NPMK JAK jsou prezentovány na výstavách v ČR i zahraničí. Naší snahou je zajistit co největší zastoupení regionálního školství. 
 
Pomozte nám zachránit vzpomínky a zkušenosti minulých generací. Pokud budete moci nabídnout některé artefakty dokumentující dějiny pedagogiky, učitelstva a vzdělanosti pro generaci současnou i budoucí, budeme potěšeni. Způsob a podmínky předání lze vždy dohodnout. 
 
Kontaktní osoby: Alena Matyášová, Mgr. Magdaléna Šustová
 
Děkujeme Vám.
 
PhDr. Markéta Pánková, ředitelka
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského,
Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1
 tel. 257 533 455, e-mail pedagog@npmk.cz; pankova@npmk.cz