Výzva školám

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského systematicky shromažďuje písemné dokumenty, tištěné dokumenty, fotografický materiál a trojrozměrné artefakty, které dokumentují historii a vývoj českého školství od středověku až po současnost.

Školy, nevyhazujte staré věci pro nové! Co se nehodí, schovat neškodí. Pomozte zachránit vzpomínky a zkušenosti minulých generací. Mnohé z těchto pro budoucí generace cenných artefaktů bohužel leží zaprášené na půdách a ve skříních, a proto se na vás obracíme s prosbou, abyste NPMK předali: 

  • Almanachy a publikace o historii školy 
  • Historické i současné fotografie ze školních prostředí (tabla, fotografie tříd a učitelských sborů, momentky z vyučování aj.) 
  • Fotografie významných historických událostí ve školách  
  • Výroční zprávy škol 
  • Učební pomůcky (školní obrazy, mapy, demonstrační pomůcky aj.) 
  • Učebnice (i současné) 
  • Školní nábytek (až do současnosti) 
  • Jakékoliv další předměty, které souvisejí s dějinami školství (aktovky, penály, pera, pravítka atd.) 
  • Vysvědčení (starší i současná)

Uvítáme informaci škol o likvidaci pomůcek z odborných kabinetů, které rádi převezmeme do muzejních sbírek. 

Pokud nechcete tyto předměty muzeu přímo darovat, uvítáme i jejich kvalitní digitální fotografie. 

Sbírky NPMK jsou prezentovány na výstavách v České republice i v zahraničí. NPMK se snaží zajistit co největší zastoupení regionálního školství. 

Pokud můžete nabídnout některé artefakty dokumentující dějiny pedagogiky, učitelstva a vzdělanosti, které ocení generace současná i budoucí, budeme potěšeni. Způsob a podmínky předání lze vždy dohodnout. 

Děkujeme Vám.

Kontaktní osoba: PhDr. Jan Šimek, Ph. D., jan.simek@npmk.cz, 257 533 455

PhDr. Markéta Pánková, ředitelka
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského,
Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1
Tel. 257 533 455
E-mail pedagog@npmk.czpankova@npmk.cz