Projekty pro školy

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) nabízí školám možnost zařadit do výuky dějepisu a všech typů společensko – vědních předmětů několik odborných projektů, které obohatí výuku a dětem navíc umožní získané vědomosti využít přímo v praxi.

Projekty pro školy NPMK jsou to pravé pro praktické zpestření vyučování. Dětem umožní porozhlédnout se po svém okolí s cílem odhalit skutečnosti, které slyšely v hodinách nebo četly v rámci domácí přípravy v učebnicích.

Žáci a studenti všech typů škol pod vedením svých pedagogů mohou prozkoumat například historii své školní budovy, kam denně chodí, aniž by mnohdy věděli, jaký příběh se za zdmi právě té jejich školy skrývá, nebo zapátrat ve vzpomínkách pamětníků dob (ne)dávno minulých.

Projekty pro školy