Čítanka Boženy Němcové

Čítanka Boženy Němcové byla poprvé vydána r. 1911 v nakladatelství Františka Radouška v Přerově. Uspořádal ji literární historik a pedagog Vincenc Vávra (1849–1936). Čítanku složil z úvodního životopisu Boženy Němcové a z výboru z jejího díla. Představil spisovatelčiny básně z raného období její tvorby, výběr českých a slovenských pohádek a pověstí autorkou sebraných a převyprávěných, výňatky z jejích národopisných a cestopisných obrazů z Čech a Uher. Dále zvolil několik ukázek z Babičky a z dalších spisovatelčiných povídek. Z korespondence vybral dopisy či jejich části, jež Němcová adresovala svým brněnským přátelům Veronice Vrbíkové a Janu Helceletovi a dále českoskalickému učiteli Josefu Koliskovi.

Nové ilustrované vydání

Druhé vydání Čítanky Boženy Němcové bylo zařazeno do edičního plánu Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v roce dvoustého jubilea narození Boženy Němcové. Vydání je doplněno úvodními texty, doslovem, poznámkovým aparátem a jmenným rejstříkem. Jeho výtvarný doprovod tvoří oceněné práce žáků základních uměleckých škol a českých škol v zahraničí, kteří se zúčastnili soutěže „Ilustrace pro Boženu N.“.

Elektronickou verzi textu nyní předkládáme spolu s pracovním materiálem pro učitele základních škol spolu s návrhem, jak s Čítankou Boženy Němcové pracovat v hodinách českého jazyka a literatury.

Odkaz na elektronickou verzi s textem „Elektronická verze Čítanky Boženy Němcové

Metodický materiál pro 8. a 9. třídy ZŠ

Předkládaný metodický materiál vznikl s cílem přiblížit texty Boženy Němcové žákům 2. stupně základní školy a usnadnit jim cestu k pochopení kontextu doby a jazyka, ve kterém Božena Němcová tvořila. Metodický materiál k ukázce z díla Babička s otázkami a úlohami je připraven jako podpora k elektronické verzi knihy, ve které lze pracovat s interaktivními odkazy, jež propojují text Čítanky s vysvětlivkami a jmenným rejstříkem.  Žák při řešení pracuje se slovníky (slovník překladový, slovník cizích slov, etymologický slovník, slovník spisovné češtiny) a seznamuje se s informačním aparátem knihy (bibliografické poznámky, vysvětlivky).

Odkaz na materiál s textem „ Otázky pro Barunku“ – pracovní materiál pro 8. a 9. třídu ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Odkaz s textem „Otázky pro Ctibora“ – pracovní materiál pro 8. a 9. třídu ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Digitalizovanou původní podobu čítanky lze nalézt zde.