Nabídka odborné praxe

NPMK nabízí možnost absolvování odborné praxe v oblasti správy muzejních sbírek a knižního fondu.

Kontaktní osoby

Muzeum :   Mgr. Magdaléna Šustová, sustova@npmk.cz
Knihovna :  Bc. Edita Vaníčková Makosová, vanickova@npmk.cz