České školy a krajanské spolky v zahraničí

10. výročí založení České školy ve Florencii

Dne 6. listopadu 2022 si Česká škola ve Florencii připomněla deset let od svého založení. Ředitelka školy Zdenka Skorunková Dati potvrdila, že se události zúčastnilo až na 140 lidí. „Pouštěli jsme videa z naší desetileté činnosti. Děti zpívaly, tančily a na závěr všechny překvapily krásnou písničkou Amore, která byla natočena ve studiu,“ dodala Zdenka Skorunková Dati.

Také byl přečten dopis, resp. zdravice ředitelky Markéty Pánkové, která školu dlouhodobě podporuje a ředitelce Z. Skorunkové Dati předala v srpnu 2022 Medaili J. A. Komenského. Celá zdravice ZDE.

knihovnaknihovnaknihovnaknihovna

Předání Medaile J. A. Komenského Zdence Skorunkové Dati

Dne 11. srpna 2022 obdržela paní Mgr. Zdenka Skorunková Dati, ředitelka České školy ve Florencii a předsedkyně česko-italské sdružení ARCA z rukou ředitelky PhDr. Markéty Pánkové Medaili J. A. Komenského  za šíření odkazu J. A. Komenského a za propagaci české kultury a českého jazyka v Itálii. Více se dozvíte v této tiskové zprávě.
Zdenka Skorunková DatiZdenka Skorunková DatiZdenka Skorunková Dati

XIV. mezinárodní konference českých škol v zahraničí   25. – 29. července 2022 v Praze, Černínský palác.

Příspěvky : seminář Současné knihy pro děti a mládež, webinář Tvorba hodnotového systému v beletrii pro mládež a webinář Environmentální témata v dětské literatuře.

Metodická spolupráce s Českou školou Schola Bohemica v Düsseldorfu

Schola Bohemica e. V. ve spolupráci s NPMK prezentuje v období od března do června roku 2022 výstavu KOMenský v KOMiksu. Výstavu mohou zhlédnout nejen žáci krajanské školy, ale také jejich rodiče a další návštěvníci. Výstava, kterou zapůjčilo NPMK, je prezentována v pavilonu gymnázia Theodora Fliednera v Kalkumer Schlossallee na předměstí Düsseldorfu. Kromě expozice si mohou návštěvníci vyluštit křížovky, zkusit hravé úkoly, psát skutečným perem, složit puzzle, zhlédnout krátký film a v neposlední řadě pohlédnout na svět skrze růžové brýle. Doprovodné aktivity jsou zaměřeny nejen na šíření odkazu „učitele národů“ J. A. Komenského, ale také na rozvoj jazykových kompetencí dětí našich krajanů. Výstava je všem krajanům k dispozici do 11.06.2022.

21. května uspořádala Schola Bohemica ve spolupráci s NPMK a Generálním konzulátem České republiky v Düsseldorfu workshop pro děti předškolního a školního věku J. A. Komenský – vědění dává křídla. Projekt slavnostně zahájila generální konzulka ČR v Düsseldorfu paní Kristina Larischová a vedení krajanské školy. Workshop se věnoval myšlence, jak je možné vztáhnout učení J. A. Komenského na dnešní moderní dobu a přimět školáky přemýšlet a přijmout vzdělání jako dobrodružství, které dává „životní křídla“. Žáci pracovali s obrazovým materiálem, s mapkou i s ukázkami z Komenského děl. Také zkoušeli navrhnout stránku do moderního Orbis pictus, která by zachytila dětské hry současných dětí. Na závěr žáci navrhovali erb „učitele národů“. Děti pracovaly soustředěně, ty nejmenší využívaly pomoc rodičů.Po skončení workshopu dr. Lajsková představila přítomným aktivity NPMK a učitelé krajanské školy projevili zájem o další spolupráci na vzdělávacích projektech.

Škola v DüsseldorfuŠkola v DüsseldorfuŠkola v DüsseldorfuŠkola v Düsseldorfu

Metodická spolupráce NPMK s Českou školou v Neapoli

NPMK spolupracuje s českými školami v zahraničí dlouhodobě, zvláště na úseku výstavním a přednáškovém. Ředitelka NPMK Markéta Pánková byla  pozvána paní Helenou Schwarzovou (ředitelkou České školy v Neapoli)  v  květnu 2022, aby se zúčastnila vyučování v České škole a přednášela o období Marie Terezie a vzdělávání v 18. století. Česká škola Neapol zahájila svou činnost již v říjnu 2010.

Výuka v této škole  probíhá 1x týdně o sobotách a jedenkrát v měsíci v neděli - vždy od 9,30 hod. do 13 hod. - v prostorách Českého honorárního konzulátu, Corso Umberto I, 275, Neapol. Česká škola v Neapoli je určena italsko-českým bilingvním dětem.

Květnového speciálního vyučování se zúčastnilo 11 dětí. K výuce byla k dispozici výstava NPMK „Do školy s Marií Terezií.“

K výuce byl využit i muzejní plakát s přehledem českých panovníků od Přemyslovců po dynastii Habsburků. Zájem dětí o téma byl velký a také úroveň znalostí italských dětí o Marii Terezii a její době byla vysoká. Ředitelka M. Pánková se také setkala s matkami dětí- českými krajankami.

Udělení ceny SUK – čteme všichni 2022 v kategorii „Cena krajanských knihoven“ 

27. dubna 2022

Na základě spolupráce s Českou asociací, spolkem Krajánek ve světě a Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Cenu získal Český krajanský spolek v Athénách za obnovu krajanské knihovny. Cenu předali PaedDr. Valéria Füleová a Ing. Pavel Kučera z oddělení pro krajanské záležitosti MZV ČR.

 

Mezinárodní konference krajanských knihoven 

27. března 2022  (online)     

Příspěvek: aktivity NPMK a Cena SUK – čteme všichni

Spolupráce s Krajánkem ve světě

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského začíná od října 2020 úzce spolupracovat s nezávislým dobrovolným spolkem Krajánek ve světě z.s. Ten nejenže vydává především v zahraničí významný časopis Krajánek, ale účelem spolku je také propagovat ve světě jak český jazyk, literaturu a kulturu jako takovou, tak rovněž tvořit výukové materiály a obecně podporovat mladé generace Čechů žijících v zahraničí včetně dvojjazyčnosti, potažmo vícejazyčnosti. Spolek Krajánek ve světě od října také nově organizuje pilotní projekt distanční výuky pro české děti v zahraničí.

Více informací naleznete v této tiskové zprávě.

Logo - Krajánek ve světě

Než přijdou Vánoce

Také se už nemůžete dočkat a počítáte, kolik dní zbývá do Štědrého dne? I předvánoční čas si můžete zkrátit a užít díky knížkám. Tři z nich vám hned představíme. Přečtěte si zde.

Škola a válka!

Škola a válka. Branná výchova v české škole je výstava v Národním pedagogickém muzeu Jana Amose Komenského. Někdy je to ve škole docela boj, že? Přečtěte si zde.

Maxipsu Fíkovi je pětačtyřicet

Svoji popularitu neztratil Maxipes Fík dodnes a stále je milovanou postavičkou. Letos je mu již 45 let! Přečtěte si zde.

85. výročí narození Václava Havla

Bývalému prezidentovi Václavu Havlovi by bylo 5. října 2021 85 let. Jaké bylo dětství malého Václava? Přečtěte si zde.

O starém řemesle a naději – Modrotisk

Nedávno vyšla knížka Apolenka z modrotisku. Je to vlastně pohádka, ale trochu jiná než ty, které znáte. Vypráví o babičce a dědečkovi, kteří modrotisk celý život vyrábějí. Žijí spokojeně, trápí je jen jedna věc. Přečtěte si zde.

Komenský v komiksu v Řecku

Česká asociace v Řecku se přidává k národním oslavám výročí Jana Amose Komenského. Podívejte se i na zdravici autorky scénáře Kláry Smolíkové! Přečtěte si zde.

Putování za protinožci

V březnovém čísle roku 2021 vyrazíme do Austrálie, kde si rovněž připomněli odkaz J. A. Komenského prostřednictvím naší výstavy Komenský v komiksu a také pomocí konkrétních dotazů na samotného Učitele národů. Přečtěte si zde.

Video o představení Ceny „Suk – čteme všichni“

V rámci naší vzájemné spolupráce jsme se opět objevili na „krajanském“ webu, kde můžete zhlédnout video s Editou Vaníčkovou, které referuje o Ceně za literaturu pro děti a mládež „Suk – čteme všichni“. Ke zhlédnutí zde.

Rozhovor o literární ceně „Suk – čteme všichni“

V únorovém čísle časopisu Krajánek pro děti věku 6 – 12 let vnikl krátký rozhovor s Editou Vaníčkovou na téma již tradiční Ceny za literaturu pro děti a mládež „Suk – čteme všichni“. Děti mají možnost hlasovat o nejoblíbenější knihu za rok 2020 do konce února 2021. Přečtěte si zde.

 

Při tvorbě Komenského portrétu se děti přirozeně ptají a jsou zvídavé

V rámci spolupráce se spolkem Krajánek ve světě vznikl rozhovor v příloze listopadového čísla časopisu Krajánek se zaměstnancem NPMK Romanem Škodou o soutěži Komenský do tříd! či obecně o odkazu Učitele národů. Přečtěte si zde.

Česká škola Milán zahájila školní rok s „Komenským v komiksu“

I přes pandemii koronaviru se dne 27. 9. 2020 konalo v italském Miláně za přísných hygienických opatření slavnostní zahájení nového školního roku 2020/2021. Česká škola Milán uspořádala při této příležitosti workshop v rámci naší zápůjčky výstavy „Komenský v komiksu“. Akci měla uvádět autorka textu Klára Smolíková, nicméně vzhledem k situaci v České republice se musela omluvit. Vedení se ujala dlouholetá členka Spolku a Rady odpovědná za kulturní sekci, historička umění, paní Hana Crotti Křenková. Děti si se zájmem prohlédly panely výstavy, pracovaly s pracovními listy, dozvěděly se nejen o komiksu jako takovém, ale také o odkazu J. A. Komenského.

Česká škola Milán zahájila školní rok s „Komenským v komiksu“Česká škola Milán zahájila školní rok s „Komenským v komiksu“

Návštěva z Kolumbie

Ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze PhDr. Markéta Pánková a prof. Geral Eduardo Mateus Ferro, ředitel Katedry jazyků Národní pedagogické univerzity v Bogotě, podepsali dne 6. března 2020 dohodu o zápůjčce výstavy J. A. Komenský: Education for All. Na základě této dohody výstavu, představující životní osudy J. A. Komenského a seznamující s jeho přelomovým dílem, budou moci zhlédnout také návštěvníci v Kolumbii. Zároveň tímto aktem zahájili spolupráci na vytvoření muzejního koutku, který bude věnován dílu J. A. Komenského. Z těchto důvodů byly panu  profesorovi rovněž předány tato Komenského díla:

Labyrint svět a ráj srdce, Kancionál, a také publikace Markéty Pánkové: Komenský v nás  (čtyřjazyčné citáty z díla Komenského) a J. A. Komenský v českém a světovém výtvarném umění.
Návštěva z kolumbie

VII. SETKÁNÍ ČESKÝCH ŠKOL V ITÁLII

Associazione Praga a Česká škola Řím – ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Itálii a Papežskou kolejí sv. Jana Nepomuckého v Římě – byly organizátory VII. setkání Českých škol v Itálii, které se konalo ve dnech 8.-10. března 2019 (v pátek v Nepomucenu, v sobotu na Velvyslanectví ČR).

Hlavním tématem Setkání byl bilingvismus: „Výuka češtiny a českých reálií s ohledem na bilingvismus dětí a žáků a jejich povědomí o české kultuře v rámci vzdělávacích programů Českých škol v Itálii: přístupy, metody, specifika“; kromě toho zúčastněné školy informovaly o novinkách a nových projektech.
Na Setkání vystoupili zástupci a učitelé Českých škol z Bologne, Florencie, Milána, Neapole a Říma.

Důležitost tohoto Setkání potvrzuje fakt, že se ho aktivně zúčastnili velvyslankyně ČR J.E. Hana Hubáčková, Bc. Th. Mgr. Vojtěch Novotný, vicerektor Nepomucena, a nejvyšší zastupitelé českých institucí, pokud jde o spolupráci s krajany: Ing. Tomáš Czernin, předseda Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí; Mgr. Jiří Krátký, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti MZV ČR (mimo jiné přednesl informaci o připravovaném pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2021 až 2025, jehož cílem bude i nadále šířit a udržovat český jazyk a kulturu za hranicemi České republiky; Mgr. Monika Slabá, z Oddělení pro záležitosti krajanské a organizační MŠTV ČR – Sekce legislativy a mezinárodních vztahů, i další. Zásadní bylo vystoupení MUDr. Lucie Slavíkové-Boucher, ředitelky České školy bez hranic, která se mimo jiné zamyslela nad postavením Čechů 30 let po Sametové revoluci a poukázala také na nutnost aktualizace české legislativy ve vztahu ke krajanům.

Vystoupila i Mgr. Petra Březáčková, za Česká centra; informovala o chystaném projektu „Poběž s Emilem“ (2020 – 2022) jako pocta Emilu Zátopkovi ke 100. výročí jeho narození.

Součastí Setkání bylo jako obvykle vystoupení odborníků. Do tematiky bilingvismu zasvětil přítomné Prof. Vinicio D´Annunzio, neurolog a neurochirurg; s velkým ohlasem se setkal příspěvek PhDr. Markéty Pánkové, ředitelky Národního pedagogického muzea a knihovny J.A.Komenského v Praze, a PhDr. Jitky Kendíkové, ředitelky Základní školy a Gymnázia „Jiřího Gutha-Jarkovského v Praze“, garantky školního vzdělávacího programu České školy Řím. Velmi přínosné bylo neplánované vystoupení profesorky Prof. Ivany Švagrové z pražského Česko-italského gymnázia v Bohnicích.

Živý zájem vzbudila svou didaktickou dílnou učitelka ČŠŘ Monika Kramná, která se zaměřila na výuku psaní u leváků.

Novinkou tohoto Setkání byly příspěvky dvou mladých členů sdružení Associazione Praga, představitelů tzv. „druhé generace“, advokáta Alessandra Di Paola a studentky Teresy Mele (studuje obor „Mediazione linguistica e culturale“ na neapolské univerzitě „LOrientale“), kteří svou kompetenci potvrdili vystoupením na téma problematiky právnického překladu a zamyšlením nad jazykovou interferencí mezi italštinou a češtinou.

Svým sympatickým dopisem se na ředitelky Českých škol v Itálii obrátil Samuele, žák 9. třídy ČŠŘ (dopis si můžete přečíst v příloze).

Bylo by nesnadné shrnout krátce vystoupení jednotlivých škol, proto pro zájemce přikládáme program setkáníanotace příspěvků.

Setkání ukončila živá diskuse o perspektivách činnosti krajanských organizací a o budoucnosti a možném rozvoji projektu Česká škola,
a to nejen v Itálii.

VII. setkání Českých škol v Itálii bylo ukončeno nedělní dopolední procházkou po stopách italského malíře Caravaggia.

Příští Setkání – VIII. setkání Českých škol v Itálii – bude pořádat Česká škola Florencie. 

 VII. setkání Českých škol v Itálii VII. setkání Českých škol v Itálii VII. setkání Českých škol v Itálii VII. setkání Českých škol v Itálii

Výstava „Tady nová republika“ v české škole v San Diegu (USA)

V rámci oslav 100. výročí vzniku Československa proběhla 4. listopadu 2018 v americké Czech School San Diego prezentace výstavy Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.

Výstava „Tady nová republika“ v české škole v San Diegu (USA)Výstava „Tady nová republika“ v české škole v San Diegu (USA)Výstava „Tady nová republika“ v české škole v San Diegu (USA)

Výstava „Tady nová republika“ podruhé v České škole Řím

Výstava Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského „Tady nová republika“ tentokrát proběhla u příležitosti slavnostního zasedání České školy Řím ke 100. výročí vzniku Československa a ukončení nástavbových programů 2017-2018. Výstava byla instalována ve vestibulu Papežské koleje Nepomucenum v Římě. V den státního svátku 28. října 2018 ji zhlédli jak návštěvníci z Associazione Praga, tak i další hosté. Program akce naleznete zde.

Výstava Národního pedagogického muzea v Bristolu

V sobotu 16.6.2018 se v St. George Community Centre uskutečnil 1. československý den v Bristolu. Ředitelka NPMK PhDr. Markéta Pánková zde zahájila výstavu „Tady nová republika“. Česko-slovenská škola  Czech & Slovak School Bristol Stonožka  si tuto výstavu zapůjčila od Národního pedagogického muzea a knihovny. Paní Veronice Dvořáčkové, ředitelce Czech & Slovak School Bristol Stonožka, byly předány propagační brožury k této výstavě s přehledem nejdůležitějších dat ke vzdělávání během uplynulých 100 let a také odborné publikace vydané pedagogickým muzeem.
Setkání s krajany a dětmi se zúčastnily také zástupkyně české a slovenské ambasády ve Velké Británii a odpoledne proběhlo společného sázení lípy na oslavu 100. výročí vzniku Československa. Lípa byla zasazena v prostoru St George Park, ve kterém se nachází i komunitní centrum, kde se krajané pravidelně scházejí. Po zasazení české lípy všichni společně zazpívali českou, slovenskou a anglickou hymnu.

Výstava Národního pedagogického muzea v BristoluVýstava Národního pedagogického muzea v BristoluVýstava Národního pedagogického muzea v BristoluVýstava Národního pedagogického muzea v Bristolu

Associazione Praga připomněla 100. výročí vzniku Československa

Česká škola Řím využila nabídky Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského a ve dnech 3. – 17. března 2018 a uspořádala výstavu „Tady nová republika“. Výstava se konala v rámci oslav 100. výročí založení Československa pořádaných spolkem Associazione Praga a také v rámci nástavbového programu České školy Řím 2017–2018 „Osmička v československých dějinách XX. století“. Podrobnosti o průběhu akce si přečtěte v přiložené zprávě Výstava „Tady nová republika v České škole Řím“ (pdf, 41 kB).

Podívat se můžete i na pozvánku k výstavě (pdf, 3 MB).

Associazione Praga připomněla 100. výročí vzniku ČeskoslovenskaAssociazione Praga připomněla 100. výročí vzniku Československa

Výstava "Hurá do školy s Marií Terezií" v České škole Řím

Česká škola Řím slavnostně zahájila školní rok 2017/2018 v sobotu 30. září 2017. Při této příležitosti Associazione Praga, která je zřizovatelkou České školy, otevřela výstavu "Hurá do školy s Marií Terezií", kterou jí laskavě zapůjčilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A Komenského v Praze. Výstava byla instalována v prostorách Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého, kde se konají sobotní setkání České školy i všechny důležité akce Associazione. Výstavu za dva dny navštívilo přes 200 zájemců: kromě dětí, žáků (zatím 40 zapsaných do projektu), rodičů a části členů a příznivců Associazione Praga, kteří výstavu navštívili v den zahájení školního roku, viděli výstavu také rektor Nepomucena Petr Šikula, vicerektor Roman Czudek, seminaristé, studenti a řada členů a příznivců z Associazione, kteří se v neděli 1. října v rámci "Svatováclavského dne" shromáždili ke slavnostní mši a slavnosti v zahradě Nepomucena.
Návštěvníci o výstavu projevili živý zájem a mnoho z nich kladlo zvídavé otázky.
Žáci prvního a druhého stupně České školy Řím shlédli výstavu po skupinách pod vedením svých vyučujících, které jim také objasnily některé aspekty tématu výstavy. Největší pozornost samozřejmě všichni věnovali školským reformám Marie Terezie. Práce s tématem výstavy pokračovala potom v jednotlivých třídách, kde se žáci věnovali práci s didaktickým testem věnovaným výstavě; kromě toho spontánně a se zájmem diskutovali o škole v dávných dobách a dnes.
Vedení Associazione Praga i České školy Řím hodnotí uspořádání výstavy velmi kladně; mimo jiné výstava oživila začátek školního roku a ještě více zdůraznila slavnostní charakter této události.
Děkujeme NPMK v Praze za poskytnutí výstavy a vedení Papežské koleje Nepomucenum za umožnění jejího uspořádání. A samozřejmě také všem, kteří výstavu navštívili a případně zapsali své dojmy do kroniky Associazione.

O této slavnostní události jsme byli informováni paní PhDr. Květoslavou Rubešovou z České školy Řím.

Výstava "Hurá do školy s Marií Terezií" v České škole ŘímVýstava "Hurá do školy s Marií Terezií" v České škole Řím

Po stopách Marie Terezie v Miláně

Projekt PO STOPÁCH MARIE TEREZIE V MILÁNĚ, který Česká škola Milán připravuje pro děti školního věku, je dlouhodobějšího charakteru a skládá se z několika samostatných akcí. Více podrobností si můžete přečíst na stránkách školy.

Návštěva Karla IV. v České škole Madrid

V České škole Madrid uspořádali k 700. výročí narození císaře Karla IV. výstavu, zapůjčenou  Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského. Výstava se konala dne 7. května 2016 v prostorách školy Iberidiomas (ul. Barbastro 2, Madrid) a to v době výuky dětí, aby si ji i rodiče a všichni příchozí mohli prohlédnout.  Výstava a celá akce o Karlu IV. měla hlavně mezi dětmi velký úspěch. Podrobnosti a zajímavosti o průběhu akce si přečtěte v následujícím souboru:  Císař Karel IV. v České škole v Madridu (pdf)

Návštěva Karla IV. v České škole Madrid

Papežská kolej Nepomucenum poskytuje zázemí České škole

V Papežské koleji Nepomucenum proběhlo slavnostní zakončení projektu Rok s Karlem IV., na kterém se podíleli žáci České školy Řím. Associazione Praga, krajanské sdružení, které školu provozuje, při té příležitosti udělilo čestné členství rektorovi koleje P. Petru Šikulovi, vicerektorovi P. Romanu Czudkovi a sestře Blance Drozdové SCB.

Papežská kolej Nepomucenum hostí Českou školu od jejího vzniku v roce 2011. Ředitelka školy, prof. Kateřina Zoufalová di Paola, poděkovala představitelům koleje za všestrannou podporu a za to, že se vytvářejí domov pro krajanské společenství žáků a jejich rodin.

700. výročí narození Otce vlasti připomněli žáci školy živými obrazy ze života Karla IV. (mladší žáci), na něž navázaly vtipně sehrané autorské scénky starších žáků. Projekt Rok s Karlem IV. pak uzavřela přednáška PhDr. Markéty Pánkové z Muzea Jana Amose Komenského v Praze, s nímž škola dlouhodobě spolupracuje.

Zdroj: RadioVaticana - Česká sekce Vatikánského rozhlasu , 14. 5. 2016

Aktivity pro děti k 700. výročí narození císaře Karla IV. Společná fotografie ze setkání s krajany ve Florencii.

Zahájení výstavy o Karlu IV. ve Florencii

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze a ARCA – Amici della Repubblica Ceca a Česká škola ve Florencii  vás srdečně zvou na otevření putovní výstavy

KAREL IV. - ŽIVOT OTCE VLASTI / CARLO IV – LA VITA DEL PADRE DELLA PATRIA 

dne 30. dubna 2016 v 10.30  v prostorách Honorárního konzulátu České republiky pro Toskánsko,  via Umberto Maddalena 32/r (Novoli), Florencie.

Výstava byla připravena u příležitosti zahájení Roku s Karlem IV.

Akce se koná za laskavé podpory Honorárního konzulátu České republiky ve Florencii.

Pozvánka | Invito mostra Carlo IV (pdf)

Maestro dell'Altare di Třeboň: Immagine votiva di Jan Očko di Vlašim – dettaglio. Dalla monografia di Maestro dell'Altare di Třeboň, Karolinum 2013

Zapojte se do projektu Rok s Karlem IV.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského nabízí dětem a pedagogům z českých škol v zahraničí možnost zapojit se do projektu "Rok s Karlem IV. v české škole".

Karel IV. s manželkou pozdvihují ostatkový kříž. Nástěnná malba nadpraží, kaple sv. Kateřiny na Karlštejně (kolem 1357)

Karel IV. s manželkou pozdvihují ostatkový kříž

Zapojte se do projektu "Rok s J. A. Komenským pro děti"

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského nabízí dětem a pedagogům z českých škol v zahraničí možnost zapojit se do projektu "Rok s J. A. Komenským pro děti".

Obrázek vítězky Gina Maria Zaccheo  z Itálie, která namalovala heslo J. A. Komenského " Všechno nechť volně plyne, násilí budiž vzdáleno věcem."

Obrázek vítězky Gina Maria Zaccheo  z Itálie

Nabídka výstav k zapůjčení školám a kulturním institucím

Českým školám a kulturním institucím nabízíme možnost zapůjčení výstav.

Česká škola Řím - výtvarná soutěž Karel IV. - Otec vlasti

Účastníci z České školy Řím při Asociaci Praha se také zapojili do výtvarné soutěže českých a slovenských škol „KAREL IV. – OTEC VLASTI“ (k 700.výročí narození Karla IV.), pořádané hnutím „Stonožka“ – „Na vlastních nohou“ ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským. 

Výtvarná dílna, která se konala dne 10. června 2015, byla předpremiérou k celoročnímu nadstavbovému programu České školy Řím „Rok s Karlem IV.“ (ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze).

Ocenění výtvarných prací dětí ve škole v Římě

Třetí setkání českých škol v Itálii

Ve dnech 27. a 28. 2. 2015 se v Římě konalo třetí setkání českých škol v Itálii. Téma letošní konference bylo zaměřeno na “Specifika metodiky pro výuku českého jazyka a českých reálií u bilingvních česko-italských dětí žijících v Itálii - vyhodnocení zkušeností.”

Program setkání

Zápis

http://csbh.cz/novinky/treti-setkani-ceskych-skol-v-italii

Odkazy:

http://www.associazionepraga.it/