NPMK začíná spolupracovat s Krajánkem ve světě!

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) začíná od října 2020 úzce spolupracovat s nezávislým dobrovolným spolkem Krajánek ve světě z.s. Ten nejenže vydává především v zahraničí významný časopis Krajánek, ale účelem spolku je také propagovat ve světě jak český jazyk, literaturu a kulturu jako takovou, tak rovněž tvořit výukové materiály a obecně podporovat mladé generace Čechů žijících v zahraničí včetně dvojjazyčnosti, potažmo vícejazyčnosti. Spolek Krajánek ve světě od října také nově organizuje pilotní projekt distanční výuky pro české děti v zahraničí.

Tyto primární cíle jsou v souladu s činností NPMK - vzděláváním společnosti a dalších generací. Více informací naleznete: zde.

Časopis Krajánek

Tento měsíčník je určený zejména multilingvním dětem věkové kategorie od 5 do 12 let žijícím v zahraničí. Časopis přizpůsobuje specifické potřeby těchto dětí žijících mimo Českou republiku, neboť jsou vystaveny češtině v omezené míře v rámci českých komunit či smíšených rodin v zahraničí.

Vyhraněné sekce o čtyřiceti stránkách jsou zaměřené na jazykové problémy, se kterými se pedagogové či rodiče při výchově v zahraničí setkávají. Texty a rubriky mají u dětí zábavnou formou rozvíjet především jazykovou vybavenost, slovní zásobu, představivost a logické uvažování.

Více informací o časopisu naleznete: zde. Do speciálních příloh časopisu bude přispívat i instituce NPMK, jež je v rámci České republiky vzdělávacím a badatelským centrem. V dohledné době bude publikován rozhovor se zaměstnancem NPMK Romanem Škodou o přínosu Učitele národů, J. A. Komenského, například i prostřednictvím soutěžní kampaně Komenský do tříd!, která je součástí Národních oslav J. A. Komenského (2020-2022). Všechny české školy v zahraničí a krajanské spolky, které se zúčastní soutěže, obdrží jako dárek tuto publikaci a vybraná díla budou vydána ve zvláštní příloze časopisu Krajánek v příštím roce. V roce 2021 bude také nově zavedena speciální pravidelná pedagogická rubrika pod patronátem NPMK.

Ke stažení