Vzdělávací programy muzeum

Aktuálně nabízíme doprovodný program k právě probíhající výstavě Komenský v komiksu, doplněný o pracovní listy. Program lze individuálně přizpůsobit věku návštěvníků.

Jak pořady a besedy objednat?

 • Minimálně 1 týden před předpokládanou návštěvou
 • E-mailem na adrese houserova@npmk.cz
 • Telefonicky na tel. čísle 257 214 853 nebo 257 533 455
 • Kontaktní osoba Mgr. Eva Houserová

Ke stažení:

Pro studenty středních a vysokých škol rovněž nabízíme odborné přednášky z dějin českého školství a vzdělanosti. Na vyžádání mohou lektoři připravit přednášky i na jiná specializovaná témata z dějin školství.

 • Středověká vzdělanost
 • Tereziánské reformy
 • Tradice české vzdělanosti v 19. století
 • Vzdělávání dívek v Čechách
 • Školství v období První republiky
 • Školství v období Protektorátu Čechy a Morava
 • Socialistické školství
 • Škola včera, dnes a zítra

Během návštěvy stálé expozice Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě můžete využít pracovní sešity. Ty jsou koncipovány tak, aby s nimi žáci a studenti mohli pracovat zcela samostatně, bez pomoci učitele. Řešení odpovědí poskytne průvodce NPMK. Pracovní sešity jsou zdarma a k dispozici ve třech variantách odstupňovaných podle věku. 

Pracovní sešity pedagogického muzea