Vzdělávací programy muzea

NOVINKA

Cesta kolem světa za 45 minut. Za obzory školního zeměpisu a dějepisu


Edukační program ke krátkodobé výstavě přibližuje historii výuky zeměpisu, astronomie, geologie, topografie a přidružených oblastí. Na výstavě se žáci a studenti setkají s historickými školními pomůckami, deníky z výletů, cizokrajnými zvířaty ze školních sbírek preparátů, ale také třeba s meteoritem.

Součástí programu jsou interaktivní stanoviště s cestovatelskými a vědeckými zážitky. Návštěvníci pohlédnou do tváře lidských typů a kultur v historických zobrazeních, dotknou se exotických plodin v surovém stavu a porovnají je s jejich průmyslově zpracovanou podobou. Popustí uzdu své fantazii při pohledu na hvězdnou oblohu a pokusí se najít správná bydliště pro divoká zvířata, jež ztratila svou krajinu. Starší děti se navíc pokusí zorientovat v „poloslepé“ mapě, zopakují si znalosti topografie, příběh objevování světa, tradice českého a slovenského průmyslu a zamyslí se nad vztahem člověka k planetě Zemi.

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ

Délka programu: cca 90 minut

Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět (Vlastivěda, Přírodověda), Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství), Člověk a příroda (Přírodopis, Zeměpis)

Dovednosti: postřeh, orientace, srovnávání, formulace názorů, čtení, spolupráce, úsudek

Klíčová slova: sluneční soustava, vesmír, hory a vodstvo, podnebí na Zemi, mapy, vlast, Česká republika, krajina, světadíly, lidé na zemi, sklizeň, exotické plodiny, kolonie, topografie, vrstevnice, nadmořská výška, poledník, rovnoběžka, první republika, průmysl, ekologie, kulturní rozmanitost

Výstupy:  Žáci si prostřednictvím programu uvědomí, že školství, vzdělávání a veškeré poznávání podléhá nepřetržitému vývoji, seznámí se s estetikou historických školních pomůcek, zážitkem si upevní představu o rozmanitosti světa a zamyslí se nad vztahem člověka k Zemi.

Počet žáků: max. 26                                                                                   

Cena programu: 90 Kč (40 Kč vstupné + 50 Kč program), pedagogický doprovod zdarma.

Cesta kolem světaCesta kolem světaCesta kolem světaCesta kolem světaCesta kolem světaCesta kolem světa


Jak programy a besedy objednat?

 • Minimálně 1 týden před předpokládanou návštěvou
 • E-mailem na adrese houserova@npmk.cz
 • Telefonicky na tel. čísle 257 214 853 nebo 257 533 455
 • Kontaktní osoba Mgr. Eva Houserová 

Pro studenty středních a vysokých škol rovněž nabízíme odborné přednášky z dějin českého školství a vzdělanosti. Na vyžádání mohou lektoři připravit přednášky i na jiná specializovaná témata z dějin školství.

 • Středověká vzdělanost
 • Odkaz J. A. Komenského dnešku
 • Tereziánské reformy
 • Tradice české vzdělanosti v 19. století
 • Vzdělávání dívek v Čechách
 • Školství v období První republiky
 • Školství v období Protektorátu Čechy a Morava
 • Socialistické školství
 • Škola včera, dnes a zítra

Pracovní sešit