Vzdělávací programy muzea

Edukační program „Škola a válka“

Program pracuje s těmi aspekty předmětu „branná výchova“, které jsou aktuální i v dnešní době.

Žáci si vyzkoušejí, jak nést kamaráda, který se zranil, zkusí si zapamatovat a rozluštit světelný signál vysílaný Morseovou abecedou, naučí se orientovat v prostoru a zjistí, co patří do evakuačního zavazadla.

Program absolvují v tříčlenných hlídkách v prostoru přízemí muzea a podívají se také do sklepních prostor, kde je zařízený „protiatomový kryt“.

Na řízený program může navázat samostatná práce s pracovními listy.

Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ
Délka programu: cca 60 minut
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Výchova ke zdraví

Výstupy:  Žáci si uvědomí základní předpoklady a schopnosti pro řešení krizových situací a prostřednictvím zážitku si vyzkouší svou připravenost k jejich zvládnutí.
Počet žáků: max. 24                                                                                   
Cena programu: 40 Kč, pedagogický doprovod zdarma


Jak pořady a besedy objednat?

 • Minimálně 1 týden před předpokládanou návštěvou
 • E-mailem na adrese houserova@npmk.cz
 • Telefonicky na tel. čísle 257 214 853 nebo 257 533 455
 • Kontaktní osoba Mgr. Eva Houserová

Pro studenty středních a vysokých škol rovněž nabízíme odborné přednášky z dějin českého školství a vzdělanosti. Na vyžádání mohou lektoři připravit přednášky i na jiná specializovaná témata z dějin školství.

 • Středověká vzdělanost
 • Odkaz J. A. Komenského dnešku
 • Tereziánské reformy
 • Tradice české vzdělanosti v 19. století
 • Vzdělávání dívek v Čechách
 • Školství v období První republiky
 • Školství v období Protektorátu Čechy a Morava
 • Socialistické školství
 • Škola včera, dnes a zítra

Během návštěvy stálé expozice Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě můžete využít pracovní sešity. Ty jsou koncipovány tak, aby s nimi žáci a studenti mohli pracovat zcela samostatně, bez pomoci učitele. Řešení odpovědí poskytne průvodce NPMK. Pracovní sešity jsou zdarma a k dispozici ve třech variantách odstupňovaných podle věku. 

Pracovní sešity pedagogického muzea