Vzdělávací programy muzeum

Aktuální nabídka

„Komenský v komiksu“

Vzdělávací program, komentovaná prohlídka, samostatná práce

Tento kombinovaný vzdělávací program je koncipován jako edukační aktivita ke krátkodobé výstavě o Janu Amosi Komenském.

Tato jedinečná výstava poprvé komiksovým způsobem představuje životní příběh a dílo J. A. Komenského a je určena všem zájemcům bez rozdílu věku. Tvoří ji 25 velkoformátových komiksů, ke kterým napsala scénáře spisovatelka Klára Smolíková za odborné spolupráce Richarda F. Vlasáka a PhDr. Markéty Pánkové, ředitelky Národního pedagogického muzea a knihovny.

Program kombinuje zhlédnutí krátkého výukového filmu, práci ve skupinách, s cílem přiblížit žákům osobnost J. A. Komenského, krátkou komentovanou prohlídku výstavy (připomenutí nejdůležitějších životních momentů, myšlenek a cílů velkého kazatele a učitele, výjimečného člověka) a následující samostatnou práci ve výstavní expozici.

Žáci obdrží pracovní listy, které jsou koncipovány pro různé věkové skupiny a podporují čtenářskou gramotnost, schopnost dedukce i přemýšlení.

Cílová skupina: žáci ZŠ, SŠ

Délka programu: 60 – 90 minut (dle věku návštěvníků)

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Výstupy: Žáci se zajímavou formou seznámí s osobností a dílem J. A. Komenského, důraz je kladen na jeho význam v kontextu se světovou vzdělaností a celoživotní mravní postoj, příklad pro všechny generace.

Počet žáků: max. 24

Cena programu: 40,- Kč, pedagogický doprovod zdarma.

Tento program je možno objednávat po dobu trvání krátkodobé výstavy Komenský v komiksu, do 30. 6. 2021.

Jak pořady a besedy objednat?

 • Minimálně 1 týden před předpokládanou návštěvou
 • E-mailem na adrese houserova@npmk.cz
 • Telefonicky na tel. čísle 257 214 853 nebo 257 533 455
 • Kontaktní osoba Mgr. Eva Houserová

Pro studenty středních a vysokých škol rovněž nabízíme odborné přednášky z dějin českého školství a vzdělanosti. Na vyžádání mohou lektoři připravit přednášky i na jiná specializovaná témata z dějin školství.

 • Středověká vzdělanost
 • Odkaz J. A. Komenského dnešku
 • Tereziánské reformy
 • Tradice české vzdělanosti v 19. století
 • Vzdělávání dívek v Čechách
 • Školství v období První republiky
 • Školství v období Protektorátu Čechy a Morava
 • Socialistické školství
 • Škola včera, dnes a zítra

Během návštěvy stálé expozice Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě můžete využít pracovní sešity. Ty jsou koncipovány tak, aby s nimi žáci a studenti mohli pracovat zcela samostatně, bez pomoci učitele. Řešení odpovědí poskytne průvodce NPMK. Pracovní sešity jsou zdarma a k dispozici ve třech variantách odstupňovaných podle věku. 

Pracovní sešity pedagogického muzea