Vzdělávací programy muzea

Jak programy a besedy objednat?

 • Minimálně 1 týden před předpokládanou návštěvou
 • E-mailem na adrese houserova@npmk.cz
 • Telefonicky na tel. čísle 257 214 853 nebo 257 533 455
 • Kontaktní osoba Mgr. Eva Houserová 

PRAVĚK, K TABULI! Jak si pračlověk cestu do škol našel

(7/10 2022 – 29/10 2023)

Vzdělávací program

Program seznamuje žáky s výstavou, jež mapuje výuku o nejstarších dějinách lidstva. Prostřednictvím zážitkových prvků pomůže dětem lépe pochopit některá témata z výuky o dějinách pravěku, upevnit si znalost vybraných pojmů a získat konkrétní představu o podmínkách života pravěkých lidí. Seznámí se s postavou Eduarda Štorcha a jeho dílem. Budou sledovat vývoj poznání a dostanou příležitost vyjádřit svůj vztah k vědění.

Dotknou se pravěkých artefaktů, sestoupí do modelu jeskyně, kterou sami dotvoří, zahrají si na pravěké hudební nástroje, najdou pravěký střep v písku, vyzkouší si ručně vyrobený pravěký oděv.

Pro starší žáky a studenty středních škol je součástí programu zkouška lektorských dovedností pod vedením muzejních pedagogů.

Cílová skupina: ZŠ, SŠ

Délka programu: cca 90 minut

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Dějepis

Výstupy: Žáci se lépe zorientují v pojmech učiva o pravěku, připomenou si osobnost Eduarda Štorcha, nahlédnou na skutečnost, že lidské poznání se vyvíjí.

Počet žáků: max. 24

Cena programu: 50 Kč, pedagogický doprovod zdarma.


Pro studenty středních a vysokých škol rovněž nabízíme odborné přednášky z dějin českého školství a vzdělanosti. Na vyžádání mohou lektoři připravit přednášky i na jiná specializovaná témata z dějin školství.

 • Středověká vzdělanost
 • Odkaz J. A. Komenského dnešku
 • Tereziánské reformy
 • Tradice české vzdělanosti v 19. století
 • Vzdělávání dívek v Čechách
 • Školství v období První republiky
 • Školství v období Protektorátu Čechy a Morava
 • Socialistické školství
 • Škola včera, dnes a zítra

Pracovní sešit