Mateřská škola

„Z babiččiny a maminčiny aktovky“

Vzdělávací program

Tento program je připraven jako pomůcka pro rozvoj verbálních dovedností žáků. Rozvíjí poznatky o vývoji lidské společnosti formou řízené besedy o přírodě, pohádkách, významných postavách naší historie atd. Na vývoji obyčejných školních pomůcek mohou žáci zaznamenat rozvoj techniky a komunikačních strategií v průběhu 20. a 21. stol., např. školní nástěnné obrazy se stávají již překonanou, ale přesto nostalgicky půvabnou názornou pomůckou. Seznámí se jednoduchou formou s vývojem vzdělanosti na našem území a s vývojem technického pokroku prostřednictvím měnícího se školního prostředí. Usednou do školních dobových lavic a dotknou se autentických školních potřeb.

Program lze spojit s jednoduchými výtvarnými prvky (omalovánky na dané téma, psaní husím brkem)

Cílová skupina: žáci MŠ, 4 - 6 let

Délka programu: 45 – 60 minut

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Výstupy: Žáci si osvojí základní pravidla chování v paměťové instituci, rozvíjejí své komunikativní kompetence a získají náhled na různé formy fungování školství v minulosti.

Počet žáků: max. 24

Cena programu: 90 Kč (40 Kč vstupné + 50 Kč program), pedagogický doprovod zdarma.


„Za tajemstvím písma a papíru“

Výtvarná dílna

Tato dílna je určena dětem předškolního věku, ve které se seznámí s objevem výroby papíru, rovněž s různými materiály, které se dříve používaly ke psaní (papyrus, pergamen, kůra). Žáci si vlastnoručně vyrobí ruční papír a odnesou si jej.

Žáci se rovněž seznámí s různými druhy „neviditelných inkoustů a vyzkoušejí si jejich použití.

Cílová skupina: žáci MŠ, předškolní ročník

Délka programu: 60 minu – 90 minut

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost

Výstupy: Žákům je zprostředkován, pomocí vlastního zážitku, proces vzniku a výroby papíru, jako nezbytné pomůcky pro všeobecné vzdělávání. Zároveň je kladen důraz na ochranu životního prostředí a význam recyklace.

Počet žáků: max. 15

Cena programu: 90 Kč (40 Kč vstupné + 50 Kč program), pedagogický doprovod zdarma. V ceně je zahrnut materiál pro výrobu ručního papíru.