Krátkodobé výstavy

Cesta kolem světa za 45 minut. Za obzory školního zeměpisu a dějepisu

1. 12. 2023 – 31. 10. 2024
Místo konání: Valdštejnská 20, Praha 1, Malá Strana

Cílem výstavy je zmapovat historii výuky zeměpisu, a to v časovém rozmezí přibližně od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Bohatá sbírka historických školních obrazů, map, glóbů i dalších pomůcek umožnila vytvořit vizuálně působivou výstavu, která seznámí veřejnost nejen se základními pojmy a historickým vývojem předmětu jako takového, ale přinese především netradiční pohled na dynamicky proměňující se svět, umožňující přirozené propojení výuky zeměpisu a dějepisu.

Široký rozsah a tematická různorodost předmětu umožňují zařadit návštěvu výstavy v rámci výuky jak prvního tak druhého stupně i prostřednictvím připraveného edukačního programu. Na 1. stupni se v rámci prvouky a vlastivědy žáci seznamují se základy zeměpisu a učí se poznávat zemi, v níž žijí. Na výstavě se můžou například názorně přesvědčit, jak se měnily její hranice. Žáky 2. stupně základní školy a studenty středních škol vybízí toto téma k zamyšlení i nad složitějšími otázkami, jež se týkají například proměňujícího se politického uspořádání světa nebo pohledu na daleké, dříve málo probádané země v souvislosti s dobovými stereotypy či předsudky. Část expozice se věnuje i astronomii, dnes vyučované již jen okrajově.

Cesta kolem světa


EDUKAČNÍ PROGRAM

Školním i jiným kolektivům je k dispozici edukační program, jehož prostřednictvím se návštěvník blíže seznámí s některými vystavenými předměty a tématy výstavy.

Formou zážitku zpracovává téma krajiny a lidské mnohotvárnosti. Hravým způsobem se dotýká také astronomie, topografie a základů ekologie. Seznámí účastníky i s cizokrajnými plodinami a jejich cestou na náš stůl.

Program je vhodný pro všechny stupně školního vzdělávání včetně mateřských škol a může doplnit i mimoškolní aktivity.

Podrobné informace a návod na objednání naleznete zde.


CO SE O NÁS PÍŠE

muzeum

Rozhovor s kurátorkou výstavy Michaelou Vávrovou uveřejnil v lednovém čísle časopis Učitelský měsíčník. Jak výstava vznikala, co zajímavého při její přípravě historici objevili a s kterými osobnostmi se lépe seznámili, si můžete přečíst v tomto PDF souboru.