Krátkodobé výstavy

KOMenský v KOMiksu: Kreslený život „Učitele národů“

Jedinečná výstava, která poprvé komiksovým způsobem představuje životní příběh a dílo J. A. Komenského (1592-1670). Výstava KOMenský v KOMiksu vznikla ve spolupráci s UNESCO a je součástí programu Národních oslav J. A. Komenského, které se konají mezi lety 2020-2022, kdy si připomínáme 350. výročí úmrtí Učitele národů (2020)  a 430. výročí jeho narození (2022).

Komiksové zpracování života a díla J. A. Komenského by se na první pohled mohlo jevit jako výstava určená výhradně dětem a mladé generaci, nicméně je určena všem zájemcům bez rozdílu věku. Příběh J. A. Komenského napsala spisovatelka Klára Smolíková za odborné spolupráce Richarda F. Vlasáka a PhDr. Markéty Pánkové. Svými zdařilými obrazy ho doprovodil komiksový ilustrátor Lukáš Fibrich. Výstavu doplňují interaktivní prvky, jejichž autorkou je Andrea Koblasová. Pro školní třídy a dětské návštěvníky jsou připraveny pracovní listy.

Výstava novým způsobem zpřístupňuje historické události, vztahující se k životu i dílu Komenského a dokonce se zabývá, jakým způsobem Komenského odkaz ovlivnil současnou generaci. Autorka také představuje potomky Komenského, soutěž Zlatý Amos a další události, o kterých by se Komenskému nemohlo v té době ani zdát.

31. 1. 2020 – 30. 6. 2021
Místo konání: Přízemí muzea

Naše slabikáře. Historie a současnost

Pedagogická knihovna J. A. Komenského připravila ze svých fondů výstavu věnovanou slabikářům, vycházejícím na našem území již od poloviny 16. století. V chronologickém přehledu ukazuje vývoj slabikáře od věroučného tisku po svébytnou dětskou knihu, „radostnou dětskou knížku, která by rozmlouvala s dítětem jako přítel“. Současnost našich slabikářů zastupuje část připravená nakladatelstvím Fraus, která se věnuje postupu vydání nového slabikáře. Návštěvník se tak seznámí i s úskalími, které mohou autory textů a ilustrací při vydání nové učebnice potkat.

31. 1. 2020 – 30. 6. 2021
Místo konání: Vstupní hala muzea