Krátkodobé výstavy

Výstava Historické portréty J. A. Komenského a jeho současníků

Místo konání:
přízemí muzea
Termín začátku:
16. 5. 2019
Termín konce:
1. 12. 2019

16. května 2019 byla slavnostně otevřena mimořádná výstava „Historické portréty J. A. Komenského a jeho současníků“, která zahajuje národní oslavy 350. výročí úmrtí (2020) a 430. výročí narození (2022) Učitele národů.

Výstava představuje portréty J. A. Komenského, jeho potomků, spolupracovníků a mecenášů, a to jak historické olejomalby, tak mědiryty a oceloryty. Exkluzivním exponátem výstavy je liturgický kalich Jednoty bratrské, který je dnes součástí sbírek Oblastního muzea v Lešně a u příležitosti této výstavy je kalich poprvé zapůjčen mimo území Polska. Kalich byl vyroben v roce 1564 na území Čech či Moravy a sloužil neznámému bratrskému sboru. Předpokládá se, že jej nechal vyrobit příslušník Jednoty bratrské z řad šlechty, protože se jedná o luxusní předmět ze zlaceného stříbra zdobený emaily. Zvláštní kapitolu pak tvoří drobné předměty spjaté s připomínáním památky Učitele národů, jako jsou pamětní medaile a odznaky, bankovky, poštovní známky či školní rozvrhy hodin. Mezi zajímavé rarity můžeme zařadit kolek Matice vyššího vzdělání v Iowě, jehož koupí se přispívalo do fondu na podporu českých studentů v USA a výuku českého jazyka v této zemi. Ze soukromých sbírek byly zapůjčeny i drobné předměty věnované J. V. Figulem ze 7. generace potomků J. A. Komenského rodině opatrovatelů jeho dcery Gerty Kallikové, během jejího pobytu v Československu.

Výstava vznikla ve spolupráci Národního muzea a knihovny J. A. Komenského, Oblastního muzea v Lešně a Polského institutu v Praze, zápůjčkami se podílí Poštovní muzeum, Národní muzeum a soukromníci. Výstava je otevřena do 1. 12. 2019.