Krátkodobé výstavy

Pravěk, k tabuli! Jak si pračlověk cestu do škol našel

7. 10. 2022 – 29. 10. 2023
Místo konání: Valdštejnská 20, Praha 1, Malá Strana

Výstava představuje veřejnosti historii výuky o našich nejstarších dějinách.

Pomocí dobových školních obrazů, učebnic, školních pomůcek, ale i skutečných archeologických nálezů mapuje výstava vývoj učební látky v celé její šíři. A to od dob, kdy byla historie Země i člověka spojována s dogmaty vyučovanými v rámci biblického dějepisu, přes nenápadné uvedení této látky do výuky prostřednictvím geologie a přírodopisu až po plnohodnotné zařazení studia pravěku do osnov dějepisného vyučování. Nedílnou součástí pedagogických činností byla experimentální archeologie, jež obohacovala školní i mimoškolní činnost a o jejíž zařazení do výuky se snažil především spisovatel a učitel Eduard Štorch. Právě jeho odkazu je věnována významná část výstavy, včetně rukopisu knihy Bronzový poklad a mnoha archeologických nálezů, které učinil se svými žáky.

Interaktivními prvky výstavy jsou repliky pravěkého náčiní – zrnotěrka, žernov a „ohňostroj“ podle Štorcha. V podzemí můžete navštívit působivou jeskyni lovců mamutů s plochami pro kreslení, převlékací fotokoutek s ručně vyrobenými oděvy, vyzkoušet můžete také pravěké hudební nástroje, zakreslování nálezu kosterních pozůstatků nebo skládačku ze střepů.


DOPROVODNÉ AKCE

Pro školní i jiné kolektivy je připraven pestrý edukační program, který můžete objednávat zde

MAMUTY V MUZEU jsme mohli potkat v sobotu 3. 6. 2023. Den dětí jsme oslavili po pravěkém způsobu a vesměs bez moderních vymožeností. Pozvání k nám opět přijali členové Oddílu experimentální archeologie Mamuti, se kterými jsme se ve Valdštejnské 20 setkali už v rámci Mezinárodního dne archeologie 15. 10. 2022, a také 18. 2. 2023.

MaMUTY

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY s autory výstavy se uskuteční ve čtvrtek 16. 3. a ve čtvrtek 20. 4. od 16 hodin. Nahlédneme na pravěk pohledem historika školství. Dozvíme se, jak čeští pedagogové přispěli k rozvoji archeologie, jak a z čeho se děti o pravěku učily, čím překvapila historiky pozůstalost Eduarda Štorcha, jaké možnosti má dnes mladý zájemce o archeologii a mnoho dalšího. Vstupné 50 Kč.

muzeum

NAŠE VYKOPÁVKY

Malé i velké objevy, které výstava přinesla

 1. PRAVĚK V BIBLI – Učebnice biblických dějin
  Při práci na výstavě Pravěk, k tabuli! učinili historici Národního pedagogického muzea J. A. Komenského řadu zajímavých nálezů. Jedním z nich je použití samotného termínu „pravěk“ v době, kdy se tato látka ve školách ještě běžně nevyučovala. Příběh drobného, ale zajímavého objevu vypráví Mgr. Martina Halířová, Ph.D., kurátorka podsbírky knih a jedna z tvůrkyň výstavy. Video v plném rozlišení jsme umístili sem. 2. HROMOVÉ KAMENY – Pravěké sekeromlaty ve středověké lékárně
  Zajímavé zobrazení pravěkých sekeromlatů objevili autoři výstavy Pravěk, k tabuli! na starém dřevorytu. Prostřednictvím výkladu Ph.Dr. Jaromíra Lindy Ph.D. poodhalíme některá fakta o jedné bizarní středověké pověře. 3. CO VYKOPALA 5.C? – Štorchovi mladí archeologové v akci
  Osobnost pedagoga, spisovatele a amatérského archeologa Eduarda Štorcha je všestranně zajímavá. Výstava
  Pravěk, k tabuli! zprostředkovává mimo jiné momenty jeho činnosti, které jsou překvapivé a někdy trochu úsměvné. Dějištěm příběhu o páté C je pražská čtvrť Libeň, kde se v době Štorchova působení odehrávaly zajímavé věci… Vypráví Martina Halířová.NAKOLIK JE DNES PRAVĚK AKTUÁLNÍ?

Otázku, která rezonuje v řadách laické i odborné veřejnosti, pokládají významným historikům, archeologům a pedagogům kurátoři výstavy.

Co si o této otázce myslí archeolog Mgr. Filip Krásný z Muzea Mladoboleslavska, který pro výstavu zhotovil repliku Štorchova ohňostroje? Chodíme v pravěkých stopách? Video v plném rozlišení zde.

Pohled pedagoga na tuto otázku s námi sdíleli učitelé Základní školy v Miletíně, Mgr. Markéta Fojtíková a Mgr. Martin Fikar. Video v plném rozlišení zde.

V únoru se u nás zastavil doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. z Ústavu pro archeologii Univerzity Karlovy. Video v plném rozlišení zde.

Prvním respondentem byl Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D., vedoucí Centra kulturní antropologie Moravského zemského muzea v Brně, účastník semináře Učitelé a archeologie, který se konal v Národním pedagogickém muzeu ve dnech 24. a 25. listopadu 2022. Video v plném rozlišení zde.


Eduard Štorch, lovec mamutů - iVysílání | Česká televize (ceskatelevize.cz) Zajímavý dokument o Eduardu Štorchovi vytvořila Česká televize. Množství předmětů, které se ve filmu objevují, najdete aktuálně právě na naší výstavě. Přijďte se podívat!

Ve dnech 24. a 25. listopadu 2022 se v muzeu uskutečnil mezioborový seminář Učitelé a archeologie.

Od konce září 2022 si můžete poslechnout podcast „S Komenským u mikrofonu“ s kurátorkou výstavy Martinou Halířovou.

Jak naši restaurátoři budovali jeskyni lovců mamutů, ukáže vám časosběrné video zde.  

Sestřih fotografií z příprav výstavy si pak můžete pustit tady.