Krátkodobé výstavy

Pravěk, k tabuli! Jak si pračlověk cestu do škol našel

7. 10. 2022 – 3. 9. 2023
Místo konání: Valdštejnská 20, Praha 1, Malá Strana

Výstava představuje veřejnosti historii výuky o našich nejstarších dějinách.

Pomocí dobových školních obrazů, učebnic, školních pomůcek, ale i skutečných archeologických nálezů mapuje výstava vývoj učební látky v celé její šíři. A to od dob, kdy byla historie Země i člověka spojována s dogmaty vyučovanými v rámci biblického dějepisu, přes nenápadné uvedení této látky do výuky prostřednictvím geologie a přírodopisu až po plnohodnotné zařazení studia pravěku do osnov dějepisného vyučování. Nedílnou součástí pedagogických činností byla experimentální archeologie, jež obohacovala školní i mimoškolní činnost a o jejíž zařazení do výuky se snažil především spisovatel a učitel Eduard Štorch. Právě jeho odkazu je věnována významná část výstavy, včetně rukopisu knihy Bronzový poklad a mnoha archeologických nálezů, které učinil se svými žáky.

Interaktivními prvky výstavy jsou repliky pravěkého náčiní – zrnotěrka, žernov a „ohňostroj“ podle Štorcha. V podzemí můžete navštívit působivou jeskyni lovců mamutů s plochami pro kreslení, převlékací fotokoutek s ručně vyrobenými oděvy, vyzkoušet můžete také pravěké hudební nástroje, zakreslování nálezu kosterních pozůstatků nebo skládačku ze střepů.

Edukační program pro školní skupiny a kontakt pro objednání naleznete zde.

Výstavu naleznete v přízemních prostorách muzea a bude otevřená od 7. října 2022 do 3. září 2023, každý den kromě pondělí od 10 do 17 hodin.

Dne 15. října 2022 jsme zažili den v pravěku ve spolupráci s Oddílem experimentální archeologie Mamuti, v rámci Mezinárodního dne archeologie. Na další návštěvu Mamutů v našem muzeu se můžete těšit v sobotu 18. 2. 2023 od 10 do 17 hodin.

Ve dnech 24. a 25. listopadu 2022 se v muzeu uskutečnil mezioborový seminář Učitelé a archeologie.

Od konce září 2022 si můžete poslechnout podcast „S Komenským u mikrofonu“ s kurátorkou výstavy Martinou Halířovou.

Jak naši restaurátoři budovali jeskyni lovců mamutů, ukáže vám časosběrné video zde.  

Sestřih fotografií z příprav výstavy si pak můžete pustit tady.

Nakolik je dnes pravěk ještě aktuální? Na tuto otázku odpovídá Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D., vedoucí Centra kulturní antropologie Moravského zemského muzea v Brně, účastník semináře Učitelé a archeologie, který se konal v Národním pedagogickém muzeu ve dnech 24. a 25. listopadu 2022. Jeho zamyšlení najdete zde.