Kontakty

Jméno
Funkce
Telefon
Mgr. Elzbieta Baronová
odborná pracovnice
257 533 455
Mgr. Jana Bartošová
odborná pracovnice, správce histor. podsbírky Písemnosti a tisky
257 533 455
Ing. Renáta Cmolová
vedoucí Ekonomického oddělení, účetní, spisová služba
257 533 455
Mgr. Martina Halířová Ph.D.
odborná vědecká pracovnice, správce podsbírky Knihy
257 533 455
Ing. Ludmila Hošková
účetní
257 533 455
Mgr. Eva Houserová
pracovnice vztahů k veřejnosti, muzejní pedagožka
257 214 853
prof. PhDr Tomáš Kasper Ph.D.
šéfredaktor časopisu Historia scholastica
257 533 455
Olga Konrádová
průvodkyně
257 533 455
PhDr. Lenka Lajsková
vedoucí Historicko-pedagogického odboru, vedoucí Oddělení výzkumu a prezentace odkazu P. Pittra, Archiv P. Pittra a O. Fierzové
257 533 455
PhDr. Jaromír Linda Ph.D.
odborný vědecký pracovník, správce části historické podsbírky Písemnosti a tisky
257 533 455
Mgr. Lucie Murár
odborný pracovník
257 533 455
PhDr. Markéta Pánková
ředitelka NPMK
257 533 455
Ing. Martina Šenkárčinová
personalistka, mzd. účetní
257 220 325
PhDr. Jan Šimek Ph. D.
vedoucí oddělení Dějiny školství, správce histor. podsbírky Školní pomůcky a inventář, Mapy
257 533 455
Mgr. Roman Škoda
vedoucí Oddělení Koncepční, edukační a PR, vědecký pracovník a koordinátor vztahů s veřejností a médii
257 533 455
Petr Šolar
vedoucí Oddělení správního a práce s veřejností; technik, správce budovy. Fotograf, digitalizace
257 533 455
Ing. Michaela Tatýrková
zástupkyně ředitelky NPMK, vedoucí Odboru ekonomického a správního
257 533 771
Dana Terragni Jebousková
pracovník vztahů k veřejnosti, projektový a programový pracovník
257 533 455
Anna Tupáčková
průvodkyně
257 533 455
Hana Turková
finanční referentka, pokladní
257 533 455
PhDr. Eva Valdmanová
kulturní pořady
257 533 455
Mgr. Michaela Vávrová
odborná pracovnice, výstavní projekty NPMK, správce Histor. podsbírky
257 533 455