Kontakty

Jméno
Funkce
Telefon
Mgr. Elzbieta Baronová
odborná pracovnice
257 533 455
Mgr. Jana Bartošová
odborná pracovnice, správce histor. podsbírky Písemnosti a tisky
257 533 455
Ing. Svatava Cigánková
vedoucí Historicko-pedagogického odboru, správce histor. podsbírky Fotografie, filmy, videozáznamy…
257 533 455
Ing. Renáta Cmolová
vedoucí Ekonomického oddělení, účetní, spisová služba
257 533 455
Lubomír Dani
vedoucí Oddělení správního a práce s veřejností; technik
257 533 455
Mgr. Martina Halířová Ph.D.
koordinátorka pokusného ověřování
257 533 455
Mgr. Eva Houserová
pracovnice vztahů k veřejnosti, muzejní pedagožka
257 531 645
Mgr. Marie Chrobáková
kulturní pořady
257 533 455
Olga Konrádová
průvodkyně
257 533 455
Mgr. Lucie Krausová
odborný pracovník
257 533 455
Mgr. Eva Kuncipálová
odborný pracovník
257 533 455
PhDr. Lenka Lajsková
vedoucí Oddělení výzkumu a vzdělávání o P. Pittrovi, Archiv P. Pittra a O. Fierzové
257 533 455
Alena Matyášová
odborná pracovnice, správce Histor. podsbírky
257 533 455
PhDr. Markéta Pánková
ředitelka NPMK
257 533 455
Marie Pavlíková
účetní
257 216 534
PhDr. Jana Renner
Vedoucí oddělení Koncepční, edukační a PR; pracovník vztahů k veřejnosti; PR
257 533 455
Naděžda Salačová
účetní
257 533 455
Irena Světlíková
Průvodkyně
257 533 455
Ing. Martina Šenkárčinová
zástupkyně ředitelky NPMK, personalistka, mzd. účetní
257 220 325
PhDr. Jan Šimek Ph. D.
Pověřený řízením oddělení Dějiny školství, správce histor. podsbírky Školní pomůcky a inventář, Mapy
257 533 455
Petr Šolar
fotograf, digitalizace
257 533 455
Ing. Michaela Tatýrková
vedoucí Odboru ekonomickeho a správního
257 533 771
Anna Tupáčková
průvodkyně
257 533 455
Hana Turková
finanční referentka, pokladní
257 533 455