Krátkodobé výstavy - archiv

Nová škola v nové republice

Místo konání:
přízemí muzea
Termín začátku:
1. 2. 2018
Termín konce:
31. 12. 2018

Výstava „Nová škola v nové republice“ však veřejnosti odhaluje méně známé podrobnosti meziválečného školství. Snahou výstavy je přiblížit stav školství na Slovensku a Podkarpatské Rusi, který se značně lišil od rozvinuté školské sítě v Čechách a na Moravě. Dále jsou to především snahy o změnu stylu výuky spjaté s profesorem Václavem Příhodou – tzv. příhodovská reforma, která začala být testována v roce 1929. Soustředila se především na nahrazení frontálního způsobu výuky a aktivizaci žáků, kteří si vyhledávali informace, učili se samostatně a podíleli se i na samosprávě školy.

Tady nová republika

Místo konání:
přízemí muzea
Termín začátku:
1. 2. 2018
Termín konce:
31. 12. 2018

Výstava „Tady nová republika“ stručně shrnuje základní údaje o meziválečném Československu, a to formou vhodnou především pro dětské návštěvníky. 

Hurá do školy s Marií Terezií!

Místo konání:
přízemí muzea
Termín začátku:
21. 2. 2017
Termín konce:
31. 12. 2017

Výstava k příležitosti 300. výročí narození jediné ženy, která usedla na český trůn, je určena především dětským návštěvníkům. Její součástí je i fotokoutek, kde se můžete přenést do druhé poloviny 18. století. V květnu 2017 bude doplněna o oceněné práce z výtvarné soutěže „Za časů české královny Marie Terezie“.

Karel IV. - Život Otce vlasti

Místo konání:
přízemí muzea
Termín začátku:
2. 2. 2016
Termín konce:
31. 12. 2016

Výstava přibližuje život Karla IV. - Otce vlasti. Výstava je určena zejména dětským návštěvníkům.

Dva břehy domova

Místo konání:
předsálí společenského sálu
Termín začátku:
20. 7. 2016
Termín konce:
31. 12. 2016

Výstava fotografií studenta K. J. Rašky z USA (předsálí společenského sálu – přístup po dohodě)