Dětský den na Malé Straně

MAMUTI V MUZEU III.

Doprovodná akce k výstavě Pravěk, k tabuli! Jak si pračlověk cestu do škol našel

Sobota 3. 6. 2023 od 10 do 17 hodin

Zejména dítky jsou zvány na cestu do pravěku s oddílem experimentální archeologie Mamuti. Oddílová mládež namíchá barvy na neotřelé zdobení obličejů a uhněte těsto na prehistorické hady, které si malý návštěvník upeče na klacíku na ohni.

Na krásném muzejním dvoře budeme již tradičně křesat jiskry ocílkou a pazourkem, v jeskyni lovců mamutů kreslit na stěny pravěkou faunu podle školních obrazů, pokročíme ve společném díle při výrobě sekeromlatu ruční vrtačkou a v ozvěnou oplývajících prostorách historické budovy budeme produkovat pravěké rytmy na oddílové nástroje. K dispozici budou i další hry cvičící vytrvalost, sílu a postřeh, jako například rodinné mletí mouky na kamenné zrnotěrce a chytání lumíků podle Štorcha.

Znavený návštěvník se může usadit v Café Comenius a připomenout si své oblíbené kapitoly z knih Eduarda Štorcha, jemuž je věnována značná část výstavy. Některé z předmětů, které se pojí se jménem tohoto pedagoga, amatérského archeologa a spisovatele, jsou výstavou představeny veřejnosti vůbec poprvé.

PRAVĚKÉ PŘEVLEKY VÍTÁNY!

VSTUP PRO DĚTI 0 – 15 LET ZDARMA

Těšíme se na vás ve Valdštejnské 20 na Malé Straně, Praha 1.