Oborové odkazy

Ministerstva

www.msmt.cz  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

www.mkcr.cz  Ministerstvo kultury ČR

 

Muzea

www.msap.sk/  Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave (tel./fax: 02/624 10 665)

www.ssolski-muzej.si  Slovenski šolski muzej, Ljubljana, Slovenija (tel./fax: ++386 01 25 13 024)

www.muzeum.leszno.pl  Muzeum Okręgowe w Lesznie, Polsko

www.comeniusmuseum.nl  Muzeum J.A. Komenského, Naarden, Nizozemí

www.muzeumhk.cz  Muzeum východních Čech v Hradci Králové

www.mkcr.cz/rejstriky-a-evidence ; http://ces.mkcr.cz/  Centrální evidence sbírek

www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/muzea-galerie-a-ochrana-moviteho-kulturniho-dedictvi/muzejni-centra-7169/  Muzejní centra ČR

www.cz-icom.cz  Mezinárodní rada muzeí - ICOM

www.cz-museums.cz  Asociace muzeí a galerií ČR

 

Školy

www.pedf.cuni.cz  Pedagogická fakulta UK v Praze

www.ff.cuni.cz  Filozofická fakulta UK v Praze

www.fp.tul.cz  Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci

www.ujep.cz  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

www.upce.cz  Univerzita Pardubice

www.uhk.cz  Univerzita Hradec Králové

 

Další odkazy

www.usd.cas.cz  Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

www.cesarch.cz  Adresář českých archivů