Soutěž Komenský a my

KOMENSKÝ A MY | MOST MEZI MINULOSTÍ A SOUČASNOSTÍ 

je celostátní literárně historická a výtvarná soutěž pro žáky ZŠ a SŠ na téma

Život, dílo a myšlenkový odkaz J. A. Komenského.

Soutěž má přispět k prohloubení historického vědomí naší mladé generace, seznamovat se s myšlenkovým odkazem Komenského a chápat souvislosti doby minulé a současné.

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

Soutěž je organizována ve třech kategoriích (A, B, C).

 • Kategorie A (výtvarná část soutěže) – pro děti ve věku 6 – 11 let (žáky prvního stupně ZŠ a odpovídajících ročníků ZUŠ)„Orbis pictus 21. století – nové stránky Světa v obrazech očima dětí“
  Tato kategorie je rozdělena do dvou věkových skupin. V první (A1) soutěží se svými výtvarnými pracemi děti 1. – 3. ročníku ZŠ (a odpovídajících roč. ZUŠ), ve druhé (A2) pak děti  4. a  5. ročníků ZŠ (a odpovídajících roč. ZUŠ). Každá škola může do této kategorie (kat. A) vybrat ze svého školního kola nejvíce 5 prací. Do soutěže budou přijímány výtvarné práce provedené jakoukoliv technikou včetně trojrozměrných (objekty, keramika apod.) do max. formátu velikosti A2 u dvojrozměrných děl a max. 20×20×20 cm u trojrozměrných.
 • Kategorie B (literárně historická část soutěže) – pro žáky 6. – 9. ročníků  ZŠ,  prvního stupně víceletých gymnázií a odpovídajících ročníků ZUŠ       

            Skládá se ze dvou částí. První  představuje literární práci – zamyšlení na téma stanovené pro daný ročník soutěže. Rozsah práce by neměl překročit 3 normostrany, ze školních kol může postoupit do celostátního finále maximálně 5 prací. Druhou část soutěže v této kategorii tvoří znalostní test zaměřený na život, dílo a dobu J. A. Komenského. Autoři 20 nejlepších literárních prací a jejich pedagogický doprovod budou pozváni na finále soutěže v Brandýse nad Orlicí, kde se žáci utkají v testu znalostí v ústředním kole soutěže

 • Kategorie C (literární práce – úvaha /esej) – pro studenty středních škol

Je určena studentům všech typů středních škol a studentům druhého stupně víceletých gymnázií. Účastní se odbornou literární prací (korespondenční formou) na dané téma. Rozsah práce či studie by neměl přesáhnout 5 normostran. Autoři nejlepších prací budou pozváni k převzetí cen při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže do Brandýsa nad Orlicí.

Literární práce posílejte ve formátu WORD elektronicky jako přílohu e-mailu, každou práci v samostatném souboru, označeném kategorií a příjmením autora (např. B-Nováková)

Bližší informace o historii soutěže a podrobnostech z minulých ročníků naleznete na webové stránce Základní školy J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí http://www.zsbrandysno.cz.

22. ročník celostátní soutěže „Komenský a my 2023-2024“

Finále ústředního kola tohoto ročníku se bude konat ve dnech 21.- 22. března 2024 v Brandýse nad Orlicí.

Pro 22. ročník celostátní soutěže „Komenský a my“ byla vyhlášena tato témata:

 • Kategorie A:     „Labyrint a ráj“
 • Kategorie B:     „Už jste se někdy vydali na cestu, na které jste zabloudili?“
 • Kategorie C:     „Může být bloudění prostředkem poznání?“

Soutěž probíhá ve školních kolech v období říjen 2023– leden 2024

Metodický materiál pro jednotlivé kategorie naleznete na webových stránkách školy v Brandýse nad Orlicí – http://komensky.zsbrandysno.cz/

21. ročník celostátní soutěže „Komenský a my 2022-2023“

Finále ústředního kola tohoto ročníku se bude konat ve dnech 29. 3. 2023 – 30. 3. 2023 v Brandýse nad Orlicí a v Praze.

Podrobnější informace o průběhu finálových dní soutěže se dozvíte zde.

Pro 21. ročník celostátní soutěže „Komenský a my“ byla vyhlášena tato témata:

 • Kategorie A:     „Město jako místo pro život“
 • Kategorie B:     „Co znamená cítit se v bezpečí?“
 • Kategorie C:     „Jaké lidské hodnoty bychom měli vyznávat v daleké budoucnosti?“

Soutěž probíhá ve školních kolech v období říjen 2022– leden 2023

Metodický materiál pro jednotlivé kategorie naleznete na webových stránkách školy v Brandýse nad Orlicí – www.zsbrandysno.cz

20. ročník celostátní soutěže „Komenský a my 2021-2022“

Pro jubilejní 20. ročník celostátní soutěže „Komenský a my“ byla vyhlášena tato témata:

 • Kategorie A:       „Do všech krajin světa! Daleké země a cesta tam a zpět
 • Kategorie B:     „Proč byl J. A. Komenský velkou osobností našich dějin?“
 • Kategorie C:     „V čem spočívá hodnota osobností naší historie?“

K jednotlivým tématům byly zpracovány metodické instrukce pro pedagogy, tyto i další informace organizačního charakteru naleznete na www.zsbrandysno.cz (stránky ZŠ Brandýs nad Orlicí).

19. ročník celostátní soutěže „Komenský a my 2020-2021“

Pro 19. ročník celostátní soutěže „Komenský a my“ byla vyhlášena tato témata:

 • Kategorie A:    „Agrikultura: člověk a příroda“ 
 • Kategorie B:     „Škola neškola, aneb co mi dala a co vzala distanční výuka“ 
 • Kategorie C:     „Co podle Vás znamená být svobodný?“

K jednotlivým tématům byly zpracovány metodické instrukce pro pedagogy, tyto i další informace organizačního charakteru naleznete na www.zsbrandysno.cz (stránky ZŠ Brandýs nad Orlicí).

18. ročník celostátní soutěže „Komenský a my 2019-2020“

Slavnostní vyhodnocení 18. ročníku celostátní soutěže „Komenský a my“ s programem a předáním cen se uskuteční ve středu 14. října 2020 v Brandýse nad Orlicí.

Vyhlášená témata pro 18. ročník soutěže jsou:

 • Kategorie A : „Mosty“
 • Kategorie B : „Dětské hry dříve a dnes“
 • Kategorie C : „V jakém světě si přeji žít“

Informace o 18. ročníku soutěže „Komenský a my 2018 – 2019“ jsou zveřejněny na www.zsbrandysno.cz (stránky ZŠ Brandýs nad Orlicí).

17. ročník celostátní soutěže „Komenský a my 2018-2019“

Finále 17. ročníku celostátní soutěže Komenský a my proběhlo ve dnech 27. – 29. března 2019 v Brandýse nad Orlicí. V tomto městě se Učitel národů skrýval před svým odchodem do vyhnanství a vytvořil zde Labyrint světa a ráj srdce, jedno ze svých nejznámějších děl, které je považováno za perlu barokní češtiny.

Všechna soutěžní témata se týkala osobnosti J. A. Komenského, jeho díla a odkazu. Žáci z celkem 88 základních, středních a základních uměleckých škol soutěžili (rozděleni podle věku) ve třech kategoriích:

 • kategorie A: Vandrování (výtvarná soutěž)
 • kategorie B: Lidé kolem mě (literárně – historická část soutěže)
 • kategorie C: Je člověk ještě bytost sociální? (literární práce – úvaha/esej)

Ve čtvrtek 28. března proběhla vernisáž oceněných výtvarných prací kategorie A – 1. stupeň ZŠ. Celý den byl slavnostně zakončen v kostele Českobratrské církve evangelické v Brandýse nad Orlicí vystoupením sester Jasenských, vynikajících mladých houslistek. Zdeněk Ležák, šéfredaktor časopisu ABC a autor scénáře, představil dílo J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce formou komiksu. 

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se uskutečnilo v pátek 29. března. Přítomni byli zástupci Pardubického kraje, starostové města Brandýs nad Orlicí a městyse Kunvald, muzejní edukátorka NPMK a členové odborné poroty.

Vítězné práce a další podrobnosti k soutěži Komenský a my naleznete na webové stránce http://komensky.zsbrandysno.cz/.

16. ročník celostátní soutěže „Komenský a my 2017-2018“

Do celostátního finále soutěže „Komenský a my“ zaslalo své práce 420 soutěžících. Výsledky soutěže naleznete zde (pdf soubor). Oceněné výtvarné práce- Kategorie A můžete zhlédnout níže.

Více fotografií najdete na naší Facebookové stránce

Ke stažení:

Členové metodického semináře vybrali pro příští ročník  tato témata:

K jednotlivým tématům byly zpracovány metodické instrukce pro pedagogy, tyto i další informace organizačního charakteru naleznete na http://komensky.zsbrandysno.cz/16-rocnik-20162017.

15. ročník celostátní soutěže „Komenský a my 2016-2017“

Ke stažení:

​Vyhlášená témata pro 15. ročník soutěže (2016/2017) jsou:

 • Kategorie A: Krása stáří
 • Kategorie B: Volný čas
 • Kategorie C: Láska a její podoby

Veškeré podrobnosti najdete opět na stránkách ZŠ Brandýs nad Orlicí.

14. ročník celostátní soutěže „Komenský a my 2015-2016“

Informace o 14. ročníku soutěže KOMENSKÝ A MY (2015/2016) / pdf.

Vyhlášená témata pro 14. ročník soutěže (2015/2016) byla:

Všechny podrobnosti k soutěži naleznete na stránkách ZŠ Brandýs nad Orlicí v sekci Komenský a my a 14. ročník soutěže Komenský a my.

Ústřední kolo všech kategorií, včetně vyhlášení výsledků, se uskutečnilo v Brandýse nad Orlicí ve dnech 16. až 18. března 2016. 

Již se pro Vás připravuje zadání pro 15. ročník (2016-2017) soutěže. Sledujte naše stránky.

13. ročník celostátní soutěže „Komenský a my 2014-2015“

V březnu 2015 se uskutečnil 13. ročník této soutěže.

Na obrázku nejlepší výtvarná práce v kategorii A1, mladší žáci:

Tejklová Kateřina, ZUŠ Habrmanova, Hradec Králové, 2014.