Kniha dětského srdce, cena V. F. Suka za rok 2023

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlašuje 31. ročník Ceny za literaturu pro děti a mládež "Suk – čteme všichni" na podporu čtenářské gramotnosti s novým názvem Kniha dětského srdce, cena V. F. Suka.

Cílem Ceny je zjistit, které knihy minulý rok děti nejvíce zaujaly,  ocenit hodnotná literární díla, vydaná v roce 2023 pro děti a mládež, a mimořádné počiny školních knihoven. Cena upozorňuje pedagogickou a ostatní veřejnost na nové tituly v této oblasti literatury a zároveň odráží čtenářské preference dětí. Děti hlasují pro knihu, kterou v roce 2023 přečetly, bez ohledu na rok vydání knihy.

Cena se vyhlašuje v těchto kategoriích:

  • Cena dětí v Anketě o nejoblíbenější knihu
  • Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství
  • Počin školních knihoven/ počin krajanských knihoven

Cena dětí je udělována na základě ankety, v níž hlasují sami dětští čtenáři. Hlasovat mohou děti a mládež od 0 do 18 let do 28. února 2024.

Hlasovací formulář zde: Kniha dětského srdce, cena V. F. Suka, kategorie Dětská anketa o nejoblíbenější knihu | npmk.cz

Cena učitelů je udělována na základě hlasování odborné poroty učitelů o knihách českých autorů, které vyšly v prvním vydání v kalendářním roce, za který je ocenění udělováno.

Kategorie Počin školních knihoven má za cíl ocenit mimořádné aktivity knihoven základních a středních škol je udělována na základě hlasování odborné poroty. Školy mohou své zajímavé počiny přihlašovat do 31. ledna 2024.
Přihlašovací formulář naleznete zde: 
Kniha dětského srdce, cena V. F. Suka, kategorie Počin školních knihoven 2023 | npmk.cz

Hlasovací lístek tištěný ke stažení
Plakát ke stažení

Výsledky předchozích ročníků | Podrobná pravidla soutěže

 knihovna  knihovna