Kniha dětského srdce, cena V. F. Suka za rok 2022

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlašuje 30. ročník Ceny za literaturu pro děti a mládež „Suk – čteme všichni“ na podporu čtenářské gramotnosti s novým názvem Kniha dětského srdce, cena V. F. Suka.

Ceně byla udělena záštita Ministra školství, mládeže a tělovýchovy prof. JUDr. Vladimíra Balaše, CSc.

Cílem Ceny je zjistit, které knihy minulý rok děti nejvíce zaujaly,  ocenit hodnotná literární díla, vydaná v roce 2022 pro děti a mládež, a mimořádné počiny školních knihoven. Cena upozorňuje pedagogickou a ostatní veřejnost na nové tituly v této oblasti literatury a zároveň odráží čtenářské preference dětí. Děti hlasují pro knihu, kterou v roce 2022 přečetly, bez ohledu na rok vydání knihy.

Cena se vyhlašuje v těchto kategoriích:

  • Cena dětí v Anketě o nejoblíbenější knihu
  • Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství
  • Počin školních knihoven/ počin krajanských knihoven

Cena dětí je udělována na základě ankety, v níž hlasují sami dětští čtenáři. Hlasování probíhá ode dne vyhlášení do 28. února 2023 včetně.

Hlasovací formulář Dětská anketa o nejoblíbenější knihu za rok 2022
či prostřednictvím tištěných hlasovacích lístků:

Cena učitelů je udělována na základě hlasování odborné poroty učitelů o knihách českých autorů, které vyšly v prvním vydání v kalendářním roce, za který je ocenění udělováno.

Uzávěrka zasílání přihlášek do kategorie Počin školních knihoven je do 28. 2. 2023 včetně. Školy přihlašují své projekty prostřednictvím přihlášky:

Přihlásit se můžete elektronicky Počin školních knihoven 2022.
či prostřednictvím tištěných hlasovacích lístků:

 knihovna  knihovna

Výsledky předchozích ročníků | Podrobná pravidla soutěže