Oborové odkazy

Oborové instituce

MŠMT — Ministerstvo školství ČR

EDU.CZ – Jednotný metodický portál MŠMT (Školský informační a vzdělávací portál)  

Eurydice - Dům zahraniční spolupráce 

        Eurydice 

www.aivd.cz — Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR

  • Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR je nejvýznamnější profesní asociace rozvíjející sektor vzdělávání dospělých. Sdružuje instituce vzdělávání dospělých, hájí jejich zájmy a pečujeme o jejich rozvoj. Zasazuje se o kvalitu v dalším vzdělávání, je mediátorem komunikace a zprostředkovatelem sdílení zkušeností, názorů a garantem etických norem a kvality na trhu vzdělávání dospělých

NPI - Národní pedagogický institut  

  • Sloučením Národního ústavu pro vzdělávání (NUV) a Národního institutu pro další vzdělávání vznikl k 1. 1. 2020 Národní pedagogický institut České republiky

Knihovny

www.nkp.cz —  Národní knihovna ČR

www.mzk.cz —  Moravská zemská knihovna

www.techlib.cz — Národní technická knihovna

Knihovna PedF UK (cuni.cz) — Ústřední knihovna Pedagogické fakulty UK

ÚČL AV ČR - ÚČL AV ČR (cas.cz) — Ústav pro českou literaturu

Zahraniční knihovny

www.spgk.sk — Slovenská pedagogická knižnica

www.ies.ed.gov/ncee/projects/nle/ — National Library of Education

www.loc.gov/index.html — The Library of Congress

www.dnb.de — Deutsche Nationalbibliothek

www.bnf.fr — Bibliotheque Nationale de France

Pedagogické fakulty

www.pedf.cuni.cz  — Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

www.ped.muni.cz/wstud — Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

www.pf.jcu.cz — Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

www.fpe.zcu.cz — Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

www.pdf.upol.cz — Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

pf.ujep.cz — Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem

uhk.cz — Pedagogická fakulta Univerzity v Hradci Králové

www.fp.tul.cz — Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci

Dětská literatura

www.rostemesknihou.cz — Rosteme s knihou

Domů | Česká sekce IBBY | Česká republika (ceskasekceibby.cz) — Česká sekce IBBY

www.npi.cz — Národní pedagogický institut České republiky