Oborové odkazy

Oborové instituce

www.msmt.cz Ministerstvo školství ČR

www.edu.cz Školský vzdělávací a informační portál

www.naep.cz/eurydice EURYDICE - Informační síť o vzdělávání v Evropě

www.aivd.cz Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR

www.nuv.cz Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Knihovny

www.nkp.cz Národní knihovna ČR

www.mzk.cz Moravská zemská knihovna

www.techlib.cz Národní technická knihovna

beta.pedf.cuni.cz Ústřední knihovna Pedagogické fakulty UK

info.jib.cz Jednotná informační brána

www.ucl.cas.cz/cs/ Ústav pro českou literaturu

 

Zahraniční knihovny

www.spgk.sk Slovenská pedagogická knižnica

http://ies.ed.gov/ncee/projects/nle/ National Library of Education

www.loc.gov/index.html The Library of Congress

www.dnb.de Deutsche Nationalbibliothek

www.bnf.fr Bibliotheque Nationale de France

 

Pedagogické fakulty

www.pedf.cuni.cz Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

www.ped.muni.cz/wstud Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

www.pf.jcu.cz Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

http://www.fpe.zcu.cz Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

www.pdf.upol.cz Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

pf.ujep.cz Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem

http://uhk.cz Pedagogická fakulta Univerzity v Hradci Králové

www.fp.tul.cz Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci

 

Dětská literatura

www.rostemesknihou.cz Rosteme s knihou

www.ibby.cz Česká sekce IBBY