Komeniologická literatura

Komeniologická literatura je součástí fondu PK od jejího založení v roce 1919 a zahrnuje publikace o životě a díle J. A. Komenského a jednotlivá vydání jeho spisů.

Volně přístupný fond vybrané komeniologické literatury je umístěn v příruční knihovně Studovny speciálních fondů.

Součástí online katalogu jsou anotované záznamy komeniologické literatury z českých i zahraničních časopisů a statí ze sborníků, jejich každoroční přírůstky jsou od roku 2002 přístupné na webu knihovny v sekci Novinky a publikace.

Historická díla J. A. Komenského vydaná do roku 1850 jsou součástí sbírky knih NPMK ve Valdštejnské ulici 20, Praha 1  - Malá Strana, správce Mgr. Martina Halířová Ph.D., tel. 257 533 455, email: halirova@npmk.cz.

11 vzácných starých tisků děl Komenského bylo zdigitalizováno a v roce 2007 zpřístupněno veřejnosti prostřednictvím digitální knihovny Manuscriptorium:

 • Dictionarium bilingue latino-germanicum. Johann Fries (1704)
 • Historia o těžkých protivenstvích církve české. Jan Amos Komenský (1756)
 • Historia persecutionum Ecclesiae Bohemicae. Jan Amos Komenský (1648)
 • Janua aurea reserata linguae latinae. Cum indice locupletissimo. Jan Amos Komenský (1643)
 • Janua linguarum reserata aurea. Jan Amos Komenský (1638)
 • Janua linguarum reserata aurea duarum linguarum. Jan Amos Komenský (1659)
 • Janua linguarum reserata aurea. Jan Amos Komenský (1694)
 • Janua linguarum trilinguis, sive, Johannis-Amos-Comenii Janua linguarum novissimè ab ipso authore recognita, aucta, emendata: adjunctis metaphrasi Graeca et Anglicana versione. (1670)
 • Manuálník. Aneb Jádro celé Biblí Svaté (1658)
 • Novum vestibulum: Exhibens compendium Januae linguarum Comenianae. Jan Amos Komenský (1669)
 • Physicae ad lumen divinum reformandae synopsis (1663)

Jako součást aktivit k Národním oslavám výročí Jana Amose Komenského (2020—2022) jsme vytvořili souhrn popularizačních zdrojů k výuce o J. A. Komenském pro MŠ, ZŠ a SŠ. Přehled obsahuje interaktivní odkazy na volné zdroje z oblasti komeniologické literatury a časopisů, hraných filmů a dokumentů, her, kvízů a dalších informačních portálů a rozcestníků. Materiál je určen pedagogům, kteří hledají cestu, jak s životem a dílem seznámit své žáky a studenty.