Historie Pedagogické knihovny J. A. Komenského

Pedagogická knihovna J. A. Komenského v roce 2019 oslavila 100. výročí svého vzniku. Právě před sto lety, v roce 1919, byl založen Československý pedagogický ústav J. A. Komenského vedený profesorem Otakarem Kádnerem. Jedním z úkolů nového ústavu bylo vybudování pedagogické knihovny. Tato knihovna, která měla původně jediného pracovníka, speciálního pedagoga Jana Mauera, se během svého vývoje rozrostla ve specializovanou odbornou knihovnu s celostátní působností, s rozsáhlými fondy zaměřenými na oblast výchovy a vzdělávání a bohatou nabídkou služeb pro čtenáře z řad odborné pedagogické i širší veřejnosti.

Historie knihovny v datech

1919    15. 3. založení Československého pedagogického ústavu J. A. Komenského v Praze, v jehož programu bylo mimo jiné i vybudování pedagogické knihovny. Její činnost zahájena 1. 5. 1919.

1925    Zrušení Československého pedagogického ústavu J. A. Komenského v Praze a zřízení Pedagogické knihovny Komenského jako samostatné studijní knihovny řízené ministerstvem školství.

1945    Přejmenování Pedagogické knihovny Komenského na Státní pedagogickou knihovnu Komenského.

1953    Převedení Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež do Státní pedagogické knihovny Komenského, zřízení bibliografického oddělení a oddělení speciálních referátů.

1958    Státní pedagogická knihovna Komenského se stává organizační složkou Výzkumného ústavu pedagogického.

1974    Delimitace Státní pedagogické knihovny Komenského z Výzkumného ústavu pedagogického do Ústavu školských informací v Praze.

1991    Začlenění Pedagogické knihovny do nově zřízeného Ústavu pro informace ve vzdělávání.

2011    Zánik Ústavu pro informace ve vzdělávání a začlenění Pedagogické knihovny do instituce s názvem Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského.

2019    Pedagogická knihovna J. A. Komenského slaví 100. výročí svého založení.

Ke stažení: