Články a bibliografie

Pedagogická knihovna vytváří databázi článků a příspěvků ve sbornících z oblasti pedagogiky a příbuzných oborů z periodik a sborníků ve svém fondu. Ve výše uvedených sekcích naleznete podrobnosti k této databázi a činnosti Oddělení bibliografie.

Knihovna svým čtenářům také zpřístupňuje plnotextovou databázi Taylor & Francis, kolekci Social Science & Humanities Library, včetně rešerší z ní. O přístupu k této databázi a vybraným volně dostupným elektronickým zdrojům naleznete informace v sekci Digitální zdroje.