Členství v organizacích

Jsme členy knihovnických organizací:

SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
SDRUK – Sdružení knihoven ČR
CzechELib - Národní centrum CzechELib
SKC - Souborný katalog České republiky – Caslin
Knihovny.cz – prohledávání fondů desítek českých knihoven současně

A dalších sdružení:

IBBY - Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu – Česká sekce IBBY
AMG - Asociace muzeí a galerií České republiky