O knihovně

Pedagogická knihovna J. A. Komenského je součástí Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského (NPMK), Valdštejnská 20, Praha 1 – Malá Strana.

Pedagogická knihovna J. A. Komenského (dále jen Pedagogická knihovna nebo PK) je veřejně přístupná vědecká knihovna, sídlící na adrese Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1. Shromažďuje fond domácí a zahraniční literatury, informačních pramenů a zdrojů z oblasti výchovy, vzdělávání, školství a příbuzných společenských věd. Fond tvoří téměř půl milionu svazků - knihy, periodika, audiodokumenty, elektronické dokumenty a mapy.

Pedagogická knihovna je podle zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a provozování veřejných knihovnických a informačních služeb specializovanou knihovnou, která poskytuje svým uživatelům (fyzickým i právnickým osobám) veřejné knihovnické a informační služby.

PK je v evidenci knihoven MK ČR zapsána pod číslem 3226/2002.

Práva a povinnosti uživatelů knihovny jsou stanoveny v Knihovním řádu PK. Poplatky a ceny jsou uvedeny v Ceníku služeb PK. Podpisem „Přihlášky čtenáře“ uživatel souhlasí s knihovním řádem. Ten je v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a závazně stanovuje práva i povinnosti všech uživatelů knihovny.

PK je garantem za dokumentační zpracování české pedagogické literatury pro Českou národní bibliografii a vede Centrum pro školní knihovny

Prostřednictvím jednotného rozhraní online katalogu nové generace (Portaro) s mnoha moderními prvky (např. odkazy na plné texty, obálky a obsahy knih) lze prohledávat:

  • knižní fond a fond periodik (starší periodika výběrově)
  • pedagogickou článkovou databázi – anotované bibliografické záznamy z našich a zahraničních odborných pedagogických a komeniologických časopisů a sborníků
  • knižní fond Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež (dětská literatura od konce 18. stol.)

Součástí fondu PK jsou speciální sbírky:

PK poskytuje služby:

Prezentace historie a služeb Pedagogické knihovny J. A. Komenského

Časté dotazy (FAQ)