Výpůjční služby

Absenční výpůjční služby

 • Absenční výpůjční služby jsou poskytovány registrovaným uživatelům na základě platného průkazu PK.
 • Výpůjční lhůta je 1 měsíc.
 • Objednávat výpůjčky lze prostřednictvím online katalogu i přímo v půjčovně.
 • Objednané publikace jsou připraveny v půjčovně po dobu 3 pracovních dnů. Výjimkou jsou publikace uložené v mimopražském depozitáři, lze je vyzvednout do 14 dnů od data expedice.
 • Uživatel má přehled o svých výpůjčkách a rezervacích v on-line katalogu. Před uplynutím výpůjční lhůty si může výpůjčku prodloužit prostřednictvím on-line katalogu, osobně nebo telefonicky v půjčovně, pokud kniha není žádána dalším uživatelem.
 • Rezervace probíhají prostřednictvím online katalogu či přímo v půjčovně a poplatky za rezervaci jsou účtovány dle platného ceníku.  Rezervovaný dokument je třeba vyzvednout nejpozději do 3 pracovních dnů.
 • Ve výjimečných případech může uživatel pověřit zmocněnce dočasnou plnou mocí k vyzvednutí výpůjček.

Kontakt: Půjčovna
tel.: 221 966 411
email: pujcovna@npmk.cz

Prezenční výpůjční služby

 • Příruční fond knih a časopisů ze studoven
 • Publikace vydané do roku 1945 včetně
 • Časopisy (periodika)
 • Učebnice z konzervačního fondu
 • Publikace ze Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež

Kontakt: Studovny
tel: 221 966 415 a 414
email: studovna@npmk.cz

Bibliobox – vracení knih v době uzavření knihovny

Co to je bibliobox? Bibliobox umožňuje uživatelům PK vracet výpůjčky v době, kdy je knihovna zavřená (po otevírací době, v době prázdnin, při mimořádném uzavření).

Bibliobox je umístěný v okně do ulice, vlevo vedle vchodu do PK. 

Knihy, které jsou vráceny do biblioboxu, jsou z konta čtenáře odepsány následující otevírací pracovní den. O případných upomínkách (zpozdném) a způsobu placení bude uživatel PK informován emailem (Knihovní řád PK).

Jak funguje bibliobox? Použití je jednoduché – dvířka biblioboxu otevřete nasnímáním průkazky uživatele nebo čárovým kódem knihy, do otevřených dvířek vložíte vrácenou knihu a mechanismus biblioboxu se postará o její bezpečné uložení. V případě vracení více svazků je třeba je vkládat jednotlivě za sebou. Není dovoleno vkládat jiné knihy (či předměty) než publikace PK.

BiblioboxBibliobox

 

 

 

 

 

 

 

 

Meziknihovní služby

 • Nenachází-li se kniha ve fondu PK, je možno ji objednat prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb (MVS) z jiné knihovny v ČR.
 • PK vyřizuje v rámci MVS rovněž objednávky kopií z časopisů.
 • Vnitrostátní meziknihovní služby jsou poskytovány pouze registrovaným uživatelům.
 • Zahraniční meziknihovní výpůjční služby zprostředkovává Národní knihovna ČR, Knihovna Akademie věd ČR a další.