Podpora pedagogů ve vzdělávání Ukrajinců

Na těchto stránkách pro vás budeme zpřístupňovat informace, které při vzdělávání napomohou ukrajinským dětem a rodičům, učitelům, ředitelům škol, knihovníkům a dalším. Stránky jsou koncipovány jako rozcestník pro orientaci v informačních zdrojích Pedagogické knihovny J. A. Komenského a dalších institucí a organizací, které se problematikou vzdělávání ukrajinských dětí zabývají.

Hlavní webové stránky na podporu vzdělávání Ukrajinců v Čechách

EDU.CZ

Portál Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR edu.cz

Obsahuje hlavní metodické materiály pro školy a nejdůležitější informace a dokumenty na podporu škol v době válečného konfliktu na Ukrajině. Najdete zde metodiky, manuály a doporučení, stejně jako potřebné formuláře.

NPI a Cizinci.npi

Portál Národního pedagogického institutu ČR npi.cz

Zde najdete vzdělávací materiály a metodiky výuky pro učitele.

Institut provozuje také portál Cizinci.npi se specializací na integraci cizinců.

META a Inkluzivní škola

Stránky nevládní neziskové organizace Meta-ops, která podporuje cizince v rovném přístupu ke vzdělávání a pracovní integraci 

META provozuje též portál Inkluzivní škola, kde najdete aktuální informace v rychle se měnící situaci.

Pedagogickým pracovníkům poskytuje metodickou podporu a poradenství v oblasti vzdělávání a začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

Iniciativy vysokých škol

AMU pro Ukrajinu

AVU pomoc Ukrajině

ČVUT k situaci na Ukrajině

ČZÚ sbírka

Filozofická fakulta UK Praha

JAMU Ukrajina

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

MENDELU pomáhá

MU pomáhá Ukrajině

MU přijímací řízení pro Ukrajince

Ostravská univerzita

Slezská univerzita v Opavě

Technická univerzita v Liberci

UJEP Ukrajině

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Karlova pro Ukrajinu

Univerzita Palackého pomáhá Ukrajině

Univerzita Pardubice pomáhá Ukrajině

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

VŠE pomoc Ukrajině

VŠCHT Ukrajina

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoké učení technické v Brně

Západočeská univerzita v Plzni pro Ukrajinu

Knihovny Ukrajině

Platforma Ukrajina.knihovny.cz vznikla jako sdílený prostor materiálů pro práci s ukrajinskými dětmi portálu Knihovny.cz. Obsahuje výukové materiály, volnočasové hry, omalovánky, knihy, pohádky. Je určena učitelům i rodičům, knihovníkům a dobrovolníkům pracujícím s ukrajinskými dětmi.

Psychická podpora

20 vzkazů pro lidi, kteří prožívají traumata  v ukrajinštině a češtině, zveřejnila Česká společnost pro inkluzivní vzdělávání