Legislativa, metodiky

Hlavní metodické materiály pro školy

Jak postupovat při začleňování do vzdělávání v ČR (česky a ukrajinsky) – příručka pro rodiče ukrajinských dětí na edu.cz

Vzdělávání ukrajinských dětí v ČR – metodický materiál pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy a jejich zřizovatele na edu.cz

Příručka pro školy v době katastrofické události  – zdroj informací pro pedagogy základních a středních škol, připravil Národní ústav duševního zdraví společně s MŠMT

Informace týkající se nezletilých cizinců přicházejících z Ukrajiny bez doprovodu, týká se jejich umísťování do školských zařízení – edu.cz

Vzdělávání dětí v České republice (ČR) leták pro rodiče: základní informace a první krok (META)

Formuláře česko-ukrajinské žádosti o Přijetí dítěte na MŠ a Přijetí dítěte na ZŠ – edu.cz

Překlady úředních materiálů pro  +  +  – na portálu cizinci.npi

Obědy pro děti: formulář v ukrajinštině – obedyprodeti.cz

Komentář Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k zákonu Lex Ukrajina školství (č. 67/2022 Sb.)  – metodický materiál

Další organizační informace

Vzdělávání dětí a žáků z Ukrajiny v Praze – Magistrát hlavního města Prahy (obsahuje informační letáky)  

Vzdělávání dětí a žáků z Ukrajiny v Brně

Možnost zažádat o finanční podporu

Šablony na podporu dětí z Ukrajiny

Možnost pomoci

Nadační fond Děti Ukrajiny – český nadační fond zaměřený na výchovu a vzdělávání ukrajinských dětí

Pomáhej Ukrajině – rozcestník možností pomoci, konsorcium organizací 

Stojíme za Ukrajinou  – rozcestník možností pomoci, iniciativa dobrovolníků 

Nasiukrajinci.cz – rozcestník Ministerstva vnitra ČR 

Seznam kontaktních asistenčních center pomoci Ukrajině (MVČR)