Vzdělávání, materiály

Souborné zdroje

Děti-cizinci v českých školách, model SIOP (úprava výuky pro cizince) – rozhovor s Kateřinou Young, projekt SYPO

Inkluzivní škola – všechny materiály rozdělené podle stupně vzdělání

Integrace cizinců ve vzdělávání – pravidla a metodiky na portálu cizinci.npi (Národní pedagogický institut ČR)

Interaktivní web Zapojme všechny, sekce Odlišný mateřský jazyk – mix článků a odkazů

KPZ pro učitele  první dny a týdny s žákem bez znalosti češtiny ve třídě. Obsahem jsou i základní komunikační karty, popis třídy a další tipy. Na stránkách cizinci.npi, autorka Alice Kourkzi.

Materiály vhodné pro výuku ukrajinských dětí v MŠ, ZŠ a SŠ – Tereza Švandová, META, přehled materiálů, video

META – materiály a publikace na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem

Metodický materiál Vzdělávání ukrajinských dětí v ČR v rámci stránek edu.cz (portál MŠMT) je určen pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy a jejich zřizovatele. Obsahuje odpovědi na základní otázky a informace.

Pásmo webinářů pro podporu integrace a vzdělávání – Pedagogická fakulta MUNI, nutno připojit se v určený čas

Seznam knih na téma integrace dětí v českém kolektivu – mnohé přístupné jako e-knihy (Databáze knih)

Materiály pro výuku v ukrajinštině, učebnice

Učebnice v ukrajinštině – web Pidruchnyk 

Učebnice v ukrajinštině zpřístupněné přes nakladatelství RANOK a Fraus (Škola s nadhledem).

Odkazy na oficiální online vyučování v ukrajinštině Učení bez hranic, odkaz na příslušné stránky Ministerstva školství Ukrajiny

On-line výuka s ukrajinskými učiteli – web Schooltogo

Celoukrajinská škola on-line – web lms.e-school.net

Výuka v ukrajinštině on-line – web mon.gov.ua

Metodické materiály v ukrajinštině – web vseosvita.ua

Khanova škola (materiály v ukrajinštině či ruštině)

Ukrajinské vzdělávací standardy – web mon.gov.ua

Procvičovací karty v ukrajinském jazyce k různým školním předmětům, věk 6–9 let, ukrajinsko-české, nakladatelství FRAUS

Pracovní listy v ukrajinštině vytvořené pro ukrajinské děti v diaspoře a rozdělené podle věkových kategorií  web Discursus

Osvita – neformální osnovy, koncepty jednotlivých hodin, prezentace, úlohy. Materiály lze vyhledávat podle předmětu, třídy a typu dokumentu.

Elektronická knihovna Institutu pro modernizaci obsahu výuky učebnice, pedagogická literatura

Sobotní ukrajinské školy v Praze

Kulturně-vzdělávací centrum Krok – sobotní škola

Erudyt – sobotní škola

Zdroje českého původu na podporu integrace v kolektivu

Publikace Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách (META 2014, 2015, rozšířené vydání 2018) – ucelený průvodce procesem začleňování dětí, které přicházejí do mateřských škol bez znalosti češtiny. Kniha nabízí řadu konkrétních praktických pomůcek, např. komunikační kartičky nebo náměty na hry. 

Začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do mateřských škol – Inbáze

Třídnická hodina Společně si (po)rozumět pro 1. stupeň ZŠ, program k integraci

Nápadníček aktivit pro MŠ – činnosti pro celou třídu, T. Linhartová a kol.

Jednorázové aktivity pro podporu dobrých vztahů ve třídě inkluzivniskola.cz (META)

Začlěňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem – publikace Inbáze

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách – META

Dítě-cizinec v mateřské škole (Jana Rohová, Raabe 2021)

Nový žák-cizinec v mé třídě (Jana Rohová, Raabe 2019)

Výuka žáka s odlišným mateřským jazykem (Jitka Kropáčová, ÚPOL 2006)

Rok českých písniček  – ukrajinsko-české představení divadla Toy Machine, možno objednat pro třídu (MŠ, ZŠ)

Poslechová inscenace Různí lidé – probíhá formou audiowalku v prostoru Hlavního nádraží v Praze

Materiály českého původu na téma Ukrajina, válka atd.

Prvotní seznámení s Ukrajinou a jejími obyvateli  pracovní listy a výtvarná dílna k ukrajinskému multikulturnímu programu pro školy na stránkách spolku Zaedno

Kniha Náměty pro multikulturní výchovu: poznáváme jiné národy (Eva Cílková, a Petra Borešová) – zpracovaný projekt seznámení s Ukrajinou pro předškolní a mladší školní děti

Multikulturní výchova na webu inkluzivniskola.cz

Pracovní list Mapa Ukrajiny – Mapuito

Různé materiály do výuky metodického portálu RVP.CZ k tématu válka na Ukrajině a jak o ní mluvit s žáky či jak učit ukrajinské děti 

Ukrajina na školách – rozcestník organizace Post Bellum a Samet na školách k podpoře komunikace ve škole o tématu války na Ukrajině 

Jeden svět na školách  materiály a aktivity JSNS k současnému dění

Člověk v tísni – užitečné materiály pro pedagogy k migraci, autoritářství i emoční podpoře žáků  

Česká televize Déčkoseznámení se zemíse současnou situací

ADRA  – metodické materiály zaměřené na globální rozvojové vzdělávání

Ukrajinské pohádky v ukrajinsko-české verzi, porovnání ukrajinské cyrilice a české abecedy a další materiály od spolku Zaedno pro společnou práci dětí ve třídě

Jak učit děti o válce na Ukrajině? – materiály na uciteleucitelum.cz

Putování s Carly metodika lekce na téma uprchlictví pro děti na MŠ a 1. stupni ZŠ

Stručné shrnutí, jak s dětmi mluvit o válce, od Centra Locika  pomůže v komunikaci i s českými dětmi doma, ve škole, na besedách atd. 

Různorodé materiály pro výuku

Jak pracovat s ukrajinskými dětmi  materiály na uciteleucitelum.cz

Výukové materiály od českých učitelů pro ukrajinské děti – web Učitelnice

Jógová abeceda přeložená do ukrajinštiny – Lali jóga

Jazyková výuka ukrajinských dětí – viz sekce Jazyková podpora, výuka češtiny

Předškolní výchova – viz sekce Volný čas, knihy, hry, zábava