Rešeršní služby

Rešerše je soupis knižní nebo článkové literatury na určité téma, případně od určitého autora. Soupis může být zpřesněn časově, geograficky nebo jazykově. Pedagogická knihovna J. A. Komenského  se specializuje na oblast školství, vzdělávání a výchovy. Příklady rešerší si můžete prohlédnout zde: knižní literatura, článková literatura

Rešerši lze objednat přímo v knihovně za pomoci pracovníků všeobecné studovny. Pro vzdálené uživatele (není třeba být registrovaným uživatelem PK)  je možnost objednání e-mailem (reserse@npmk.cz), k němuž je třeba připojit vyplněnou a podepsanou žádanku. Pro vypracování rešerše je důležité co nejpřesněji popsat téma a uvést zpřesňující výrazy (např. klíčová slova, předmětová hesla, jazyk textu, časové vymezení, geografické vymezení).

Rešerše budou vyřízeny dle rozsahu a složitosti v nejbližším možném termínu (nejpozději do 5 pracovních dnů).

Zpracování rešerší je placená služba viz Ceník služeb PK.

Rešerše zhotovujeme ve formátu PDF a součástí každého záznamu je odkaz na daný záznam v online katalogu. Uživatel v rešerši klikne na vybraný bibliografický záznam a poté se mu zobrazí konkrétní záznam v online katalogu. Uživatel si může jedním kliknutím zadat objednávku výpůjčky nebo si zhotoví kopii článku či kapitoly z knihy (přesný postup viz Potřebuji článek nebo příspěvek ze sborníku).