Rešeršní služby

Rešerše je soupis knižní nebo článkové literatury na určité téma, případně od určitého autora. Soupis může být zpřesněn časově, geograficky nebo jazykově.

Pedagogická knihovna J. A. Komenského (dále jen PK) se specializuje a zaměřuje pouze na oblast školství, výchovy a vzdělávání. Ve fondu PK není dostatečné množství literatury pro rešerše z tzv. hraničních oborů pedagogiky - např. lékařství, správní či krizové řízení, cestovní ruch, státní správa a právní úkony nesouvisející přímo se školstvím.

Druhy rešerší v PK

PK poskytuje bibliografickou rešerši monografií ze svého fondu (PK) a nabízí také možnost rozšířit ji o bibliografickou rešerši monografií ze Souborného katalogu ČR (ta obsahuje záznamy dalších knihoven v ČR kromě PK). Dále nabízí bibliografickou rešerši článků z českých a zahraničních periodik z fondu PK a bibliografickou rešerši ze zahraniční databáze Taylor & Francis (z kolekce SS&HL, z oblasti výchovy a vzdělávání).

Zpracování rešerší je placená služba viz Ceník služeb PK.

Objednání rešerše

Rešerši lze objednat přímo v knihovně za pomoci pracovníků ve Všeobecné studovně nebo online formulářem či emailem (reserse@npmk.cz) – k emailu je potřeba připojit oskenovanou vyplněnou a podepsanou žádanku (kvůli čitelnosti ideálně ve formátu JPG o velikosti 1MB).

Předem si prosím pročtěte následující pokyny a pečlivě žádanku dle nich vyplňte.

Pokyny pro vyplnění rešerše

Žádáme uživatele, aby zejména Kontaktní údajeTéma rešerše vyplňovali čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM. Pro vypracování rešerše je také důležité co nejpřesněji popsat téma (např. název seminární či vysokoškolské práce nebo tematickou oblast zájmu) a uvést zpřesňující výrazy (předmětová hesla či klíčová slova vysvětlující nebo upřesňující požadované téma, případně vymezující téma z hlediska geografického). Dále je nutné stanovit časové vymezení hledaných dokumentů (např. vydané od roku 2000 jako aktuální nebo naopak vydané např. ve 20. stol.). A vybrat jazyk textu (např. omezit pouze na český nebo anglický jazyk).

Pro rešerši z databáze Taylor & Francis je potřeba být registrovaným uživatelem PK.

ŽÁDANKA REŠERŠE ke stažení (pdf)

Rešerše budou vyřízeny dle rozsahu a složitosti v nejbližším možném termínu (nejpozději do 5 pracovních dnů) a zašleme Vám je na email.

Jednotlivé rešerše zhotovujeme ve formátu PDF a součástí každého záznamu z fondu PK je i odkaz na daný záznam v našem online katalogu (obsahuje i citaci). Výstup z databáze Taylor & Francis je bibliografický záznam s abstraktem a s DOI ve tvaru plného internetového odkazu.

V případě úzce specializovaných témat může uživatel získat rešerši pouze s malým počtem záznamů.

Příklady rešerší si můžete prohlédnout zde: knižní literaturačlánková literatura.