Meziknihovní služby

Pro knihovny

  • Nenachází-li se kniha ve fondu PK, je možno ji objednat prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb z jiné knihovny v ČR.
  • PK vyřizuje rovněž objednávky xerokopií z časopisů.
  • Vnitrostátní meziknihovní služby jsou poskytovány pouze registrovaným uživatelům.
  • Zahraniční meziknihovní služby zprostředkovává Národní knihovna ČR, Knihovna AV ČR a další.

Objednávka meziknihovní služby z fondu PK

Vyberte jednu z možností
Výpůjčka knihy
Kopie článku
Způsob dodání

Prohlášení

Zákon č. 398/2006 Sb. (autorský zákon), oddíl 2 - Volná užití, § 30.

Prohlašujeme, že se jedná o výpůjčky, kopie pro osobní potřebu koncového uživatele (můžeme doložit prohlášením uživatele) a naše pracoviště je pouze zprostředkovatelem této objednávky.