Půjčovna

tel: 221 966 411, email pujcovna@npmk.cz

Půjčovat si publikace z fondu PK může kdokoli starší 15 let, s platným průkazem PK (viz Chci být uživatelem).

Absenční výpůjční služby (půjčování a vracení knih) - většinu dokumentů z fondu PK je nutno expedovat z uzavřených skladišť na základě objednávek z online katalogu.

Expediční lhůta se liší podle uložení dokumentu:

  • lokace PK - publikace uložená přímo v budově PK - cca 15 min.
  • lokace Depozitář - publikace je uložená v mimopražském depozitáři, do kterého se jezdí 1x týdně v úterý, publikace jsou k dispozici v půjčovně od cca 14:00 hod a ve studovnách ve středu od 10:00 hod.

Objednané a rezervované publikace jsou připraveny v půjčovně po dobu 3 pracovních dnů, výjimkou jsou publikace uložené v mimopražském depozitáři, lze je vyzvednout do 14 dnů od data expedice.

Knihy objednané mezi 11:30 - 12:00 budou expedovány po 12. hodině. Knihy objednané po 17:45 budou expedovány druhý den.

V prostorách půjčovny lze:

  • získat informace o službách knihovny
  • vyzvedávat a vracet knihy z fondu PK
  • vyzvedávat a vracet meziknihovní výpůjčky (MVS)
  • oznamovat ztráty nebo poškození knih a jejich náhrady ve spolupráci s odpovědných pracovníkem PK
  • používat PC pro slabozraké
  • koupit vybrané publikace a propagační předměty NPMK (Pedagogické muzeum J. A. Komenského nabízí k prodeji knihy, odborné publikace a digitalizované knihy, plakáty, pohlednice, CD a MC nosiče - viz přehled publikací NPMKceník publikací)