Chci být uživatelem

Registrovaným uživatelem PK se stává fyzická osoba starší 15 let či právnická osoba na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů za splnění následujících podmínek:

  • podpisem přihlášky;
  • předložením dokladu o totožnosti (občanského průkazu, cestovního pasu, u cizích státních příslušníků povolení k pobytu v ČR, eventuálně EU);
  • uhrazením registračního poplatku (ročního nebo týdenního);
  • uhrazením poplatku za vydání průkazu PK případně uznáním jiného identifikačního průkazu (PK umožňuje používat místo standardního uživatelského průkazu PK jiný identifikační průkaz, např. mezinárodní průkaz studenta ISIC, mezinárodní průkaz učitele ITIC apod.)

Knihovní řád PK a Ceník služeb PK

PK nabízí svým uživatelům se zájmem o roční průkaz možnost osobní registrace přímo v knihovně nebo online předregistrace (návod), tzn. zadáním základních identifikačních údajů - jméno, příjmení, email. Po online předregistraci má uživatel možnost začít využívat služby knihovny, např. objednat si výpůjčky publikací z fondu PK. Po vyplnění a odeslání registračních údajů je třeba dokončit registraci v PK nejpozději do tří dnů (doba rezervace objednaných publikací) jinak bude předběžná registrace zrušena a poskytnuté údaje budou vymazány z databáze uživatelů PK a objednané publikace budou vráceny do skladu.

S osobními údaji poskytnutými prostřednictvím registrace je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Nechce-li uživatel využít online předregistraci (návod), vyplní v půjčovně přihlášku, předloží průkaz totožnosti, uhradí poplatky a může ihned začít využívat služby knihovny v plném rozsahu.