Potřebuji článek nebo příspěvek ze sborníku

Pro vyhledávání článku nebo příspěvku ze sborníku doporučujeme následující postup:

  1. Vyhledejte si záznam článku v online katalogu a v něm si zjistěte zdrojový dokument (název časopisu, ve kterém byl článek publikován). Při hledání použijte omezení výsledků pouze na články – vpravo pomocí fasety fond dokumentu – zaškrtněte možnost „článek v časopise“. článek nebo příspěvek ze sborníku
  2. Tento časopis si rovněž vyhledejte v online katalogu. O vyhledání a objednávání časopisů více ve článku Hledám časopis.
  3. Pokud časopis není uložen přímo ve studovně, objednejte si ho.
  4. Časopisy se nepůjčují domů, ale ve studovně si z nich můžete okopírovat nebo ofotit články.
  5. Pokud se nemůžete do studovny dostavit osobně, využijte meziknihovní výpůjční služby (MVS)

V případě příspěvku ze sborníku výsledky hledání omezte ve fasetě fond dokumentu výrazem „příspěvěk ve sborníku“.

Pokud se vám hledání nezdaří, obraťte se na pracovníky studovny nebo zašlete dotaz na studovna@npmk.cz.