Studovny

Studovat v PK může kdokoli starší 15 let, s platným průkazem PK (viz Chci být uživatelem). V knihovně je možné studovat dokumenty z fondu PK i vlastní donesené materiály.

Ve všeobecné studovně a studovně speciálních fondů je k dispozici volně přístupný fond příručních knihoven. Většinu dokumentů z fondu PK je nutno expedovat z uzavřených skladišť na základě objednávek.

Expediční lhůta se liší podle uložení dokumentu:

 • lokace PK - publikace uložená přímo v budově PK - cca 15 min.
 • lokace Depozitář - publikace je uložená v mimopražském depozitáři, do kterého se jezdí 1x týdně v úterý, publikace jsou k dispozici v půjčovně od cca 14:00 hod a ve studovnách ve středu od 10:00 hod.

Knihy objednané mezi 11:30 - 12:00 budou expedovány po 12. hodině. Knihy objednané po 17:45 budou expedovány druhý den.

Všeobecná studovna

tel: 221 966 415, email: studovna@npmk.cz

 • volně přístupný fond vybrané komeniologické literatury příruční knihovny a prezenční studium objednaných knih z fondu komeniologické literatury
 • volně přístupný fond učebnic pro základní a střední školy (s platnou doložkou MŠMT)
 • volně přístupný fond knih z příruční knihovny (výběr z oborů - filozofie, sociologie, rodinná výchova, psychologie, pedagogika, speciální pedagogika, rizikové a antisociální chování, vyučování, vzdělávání, předškolní výchova, 1. třída, ČJ pro cizince, maturita a přijímací zkoušky a další)
 • volně přístupný fond českých a zahraničních časopisů (periodik) – aktuální čísla odebíraných periodik a výběrově vázané starší ročníky
 • prezenční studium objednaných knih (knihy s možností půjčení pouze „do studovny“) – připravené ke studiu po dobu 1 měsíce (lze prodloužit)
 • informace o fondu a dostupnosti periodik v PK
 • reprografické služby pro registrované čtenáře PK
 • objednávání rešerší (viz rešeršní služby)
 • přístup k internetu a k online katalogu PK
 • WiFi - bezdrátové připojení k internetu (s možností práce s vlastními notebooky a mobilními zařízeními) viz Pokyny pro využívání výpočetní techniky v Pedagogické knihovně J. A. Komenského
 • služby

Studovna Sukovy knihovny

tel: 221 966 414, email: studovna@npmk.cz

 • prezentace přírůstků Sukovy knihovny
 • volně přístupný fond periodik Sukovy knihovny
 • volně přístupný fond knih z příruční knihovny (výběr z oborů – dětská literatura a ilustrace, čtenářská gramotnost, volnočasové aktivity, hry, vybraná témata z psychologie a pedagogiky ad.)
 • prostor pro stáže a školení Centra školních knihoven
 • volně přístupný výběr oceněných knih Ankety – Suk čteme všichni
 • reprografické služby pro registrované čtenáře PK
 • přístup k internetu a k online katalogu PK
 • WiFi - bezdrátové připojení k internetu (s možností práce s vlastními notebooky a mobilními zařízeními) viz Pokyny pro využívání výpočetní techniky v Pedagogické knihovně J. A. Komenského
 • služby
 • Knihy z fondu Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež lze k prezenčnímu studiu vypůjčit v průběhu otevírací doby knihovny