Informační služby

Informační služby jsou poskytovány:

Lokačně-informační služby – informace o dostupnosti fondu

Bibliografické služby – informace o katalozích, databázích a fondu knihovny

Referenční služby – informace o českých a zahraničních informačních zdrojích a databázích a fondech dalších knihoven a informačních institucí