Reprografické služby

Reprografické služby (kopie, tisk)

Reprografické služby

  • Kopie jsou poskytovány z dokumentů, které se nacházejí ve fondu PK, či z dokumentů opatřených meziknihovní službou.
  • Kopii si uživatel může zhotovit na kopírce za asistence personálu studoven nebo svým vlastním zařízením (fotoaparát, mobil apod.).
  • Registrovaní uživatelé mají možnost objednat kopie článků nebo části knih z fondu PK a vyzvednout si kopii v dohodnutém termínu. Po domluvě mohou také zaplatit z domova bezhotovostně na náš účet a následně zašleme kopie poštou.
  • Z knih a časopisů vydaných před rokem 1945 zhotovují kopie pouze pracovníci knihovny (pokud to umožňuje stav dokumentu).
  • Kopie jsou určeny výhradně pro osobní potřebu uživatele a v souladu s ustanoveními autorského zákona (121/2000 Sb.).
  • Ve studovnách jsou k dispozici stolní počítače určené pro studium i tisk.

Meziknihovní reprografické služby

  • Knihovna může pro registrovaného uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách.
  • Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách.
  • Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

Ceny kopií a tisku – viz ceník služeb PK.