Reprografické služby

Reprografické služby

  • Reprografické služby jsou poskytovány z dokumentů, které se nacházejí ve fondu PK či z dokumentů opatřených meziknihovní službou.
  • Kopii si čtenář může zhotovit sám, nebo požádat o zhotovení v dohodnutém termínu.
  • Z knih a časopisů vydaných před rokem 1945 zhotovují kopie pouze pracovníci knihovny.
  • Kopie jsou určeny výhradně pro osobní potřebu uživatele a v souladu s ustanoveními autorského zákona (č. 121/2000 Sb.).

Meziknihovní reprografické služby

  • Knihovna může pro registrovaného čtenáře objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí.
  • Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách.
  • Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

Ceny kopií – viz ceník služeb PK.