Objednávka kopie z fondu PK

Informace o žadateli
(ulice a číslo, město, PSČ)
Bibliografické údaje
Odkaz z našeho katalogu: https://katalog.npmk.cz
Odkaz lze najít na konci záznamu - pole Permanentní odkaz
Formát kopií
Způsob dodání
K ceně za kopie bude připočítáno poštovné.
Platbu volte "V hotovosti na místě v PK"
Platba
Po zpracování požadavku zašleme emailem pokyny pro zaplacení.
Prohlašuji, že se jedná o kopii pro moji osobní potřebu a kopie bude použita v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), oddíl 2 - Volná užití. Odesláním této objednávky stvrzuji souhlas s výše uvedeným a podmínkami NPMK.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů k uvedenému účelu. Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (IČO 61387169) se zavazuje, že s poskytnutými osobními údaji bude nakládat v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) č. 2016/679, tzv. GDPR a další platné legislativy.