Digitální zdroje

Kramerius 5

Díky účasti v dotačním programu VISK 7 z roku 2019 je pro uživatele umožněn přístup do digitální knihovny Kramerius (NPMK verze 5) zpřístupňující kulturní, digitální dědictví.

V současné době jsou zde uloženy již zdigitalizované historické učebnice a dětské knihy (Dobré knihy dětem).

Dokumenty, k nimž se již neváže autorsko-právní ochrana, jsou zpřístupňovány veřejně. Plný přístup k digitalizovaným dokumentům, u nichž podle autorského zákona ještě nevypršela majetková práva, je registrovaným uživatelům k dispozici na počítačích ve studovnách Pedagogické knihovny.

Databáze Taylor & Francis – kolekce Taylor & Francis Social Science & Humanities Library

Díky účasti v projektu CzechELib se podařilo zakoupit přístup do významné zahraniční databáze Taylor & Francis do kolekce Social Science & Humanities Library (SSH), která obsahuje více než jeden milion recenzovaných článků z téměř 1500 titulů časopisů z celé řady oborů (pedagogika, psychologie, sociologie, ale i muzeologie, pomocné vědy historické, teologie a mnoho jiných).

Uživatelé mohou číst a stahovat záznamy a plné texty v budově knihovny (na počítačích studovnách Pedagogické knihovny).

POZOR! Vzhledem k současnému uzavření studoven kvůli Covid-19 mimořádně umožňuje Pedagogická knihovna J. A. Komenského přístup pro registrované čtenáře do této databáze i mimo budovu knihovny. V případě zájmu, prosím, pište na e-mail pujcovna@npmk.cz.

Digitalizované dokumenty z fondu PK

Elektronické (digitalizované) dokumenty pořízené z dřívějších projektů Pedagogické knihovny J. A. Komenského jsou zpřístupňovány v online katalogu PK, jedná se o:

Databáze ERIC - Education Resources Information Cente (Institution of Education Sciences)

  • více než 1,6 milionu záznamů
  • odkazy na téměř 750 000 fulltextových dokumentů
  • pokrytí se datuje do roku 1966
  • tezaurus specifický pro vzdělávání obsahující více než 11 700 termínů

Časopisy s volně dostupnými plnými texty

Seznam nejen odborných časopisů českých i zahraničních z našeho fondu, které mají na svých webových stránkách volně dostupné plné texty přístupné zdarma (u některých jen výběrově roky, čísla nebo články).

Tisk ze zdrojů

Registrovaní uživatelé mají nyní možnost objednat si online kopie článků nebo části knih z fondu PK dle Ceníku PK se zaplacením předem bezhotovostně na náš účet po domluvě.