Digitální zdroje

Digitální knihovna fondu PK – přístup přes Kramerius 5

Digitální knihovna Kramerius (NPMK verze 5) zpřístupňuje kulturní a digitální dědictví (započato díky účasti v dotačním programu VISK7 z roku 2019).

V současné době jsou zde uloženy již zdigitalizované vybrané tituly ve speciálních sbírkách (celkem cca 890 titulů) - historické učebnice, dětské knihy (Dobré knihy dětem), učebnice Československé státní školy ve Velké Británii a výstavy Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.

  • Dokumenty, k nimž se již neváže autorsko-právní ochrana, jsou zpřístupňovány veřejně.
  • Plný přístup k digitalizovaným dokumentům, u nichž podle autorského zákona ještě nevypršela majetková práva, je registrovaným uživatelům k dispozici na počítačích ve studovnách.

Digitalizované dokumenty z fondu PK – přístup přes on-line katalog

Přes náš online katalog se dostanete k volně dostupným plným textům dokumentů, jejichž digitalizace byla pořízena z dřívějších projektů (formát PDF).

Umožňujeme přístup k plným textům více než 300 učebnic a čítanek pro různé druhy škol většinou z 19. a počátku 20. století.

Umožňujeme přístup k plným textům více než 100 výročním zprávám různých škol z let 1875 – 1939.

Elektronické knihy – přístup přes on-line katalog PK

Přes náš on-line katalog se dostanete k plným textům více než 170 elektronických knih.

  • Přístup k volným plným textům je dostupný i mimo budovu knihovny
  • Přístup k plným textům zprostředkovaných placenou databází EBSCO je dostupný pouze přes počítače ve studovnách příp. i z domova po předchozí registraci do databáze z prostředí studovny.

Návod na registraci.

Databáze Taylor & Francis – kolekce Taylor & Francis Social Science & Humanities Library

 Taylor & Francis

Díky účasti v projektu CzechELib se podařilo zakoupit přístup do významné zahraniční databáze Taylor & Francis do kolekce Social Science & Humanities Library (SSH), která obsahuje více než jeden milion recenzovaných článků z téměř 1500 titulů časopisů z celé řady oborů (pedagogika, psychologie, sociologie, ale i muzeologie, pomocné vědy historické, teologie a mnoho jiných).

Uživatelé mohou číst a stahovat záznamy a plné texty v budově knihovny (na počítačích studovnách PK) příp. i z domova po předchozí registraci do databáze z prostředí studovny.

Návod na registraci

Díla nedostupná na trhu (DNNT) - Národní digitální knihovna

DDNT

Rozhraní DNNT umožňuje přístup do čtyř sbírek digitálních knihoven, ve kterých lze nalézt plné texty zdigitalizovaných děl nedostupných na trhu - Národní digitální knihovna (Národní knihovna ČR – NDK-DNNT), Národní digitální knihovna (Moravská zemská knihovna), Digitální knihovna AV ČR (Knihovna akademie věd) a Digitální knihovna SVK HK (Studijní vědecká knihovna v Hradci Králové). Přístup do nich je zdarma i z domova pro uživatele naší knihovny poskytující veřejné knihovnické a informační služby na základě licenční smlouvy producenta Národní knihovny ČR s kolektivními správci DILIA a OOA-S po přihlášení knihovním účtem/eduID a zvolením „Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského (NPMK)" – viz návod.

NDK-DNNT zpřístupňuje plné texty dokumentů (knih a periodik) vydaných na území České republiky v letech 1911-2000 (s určitým časovým odstupem budou do NDK-DNNT zařazeny i monografie vydané až do roku 2007) a v letech 1911-2010 (periodika). Každý rok se časová hranice vydání posune o jeden rok. Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a které nejsou dostupné na trhu, a to včetně případných dalších vydání, případně i upravených. Kromě toho NDK-DNNT zároveň obsahuje plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné (autorskoprávně již nechráněné).

Návod na přihlášení a informace o dostupnosti dokumentu

Databáze ERIC - Education Resources Information Cente (Institution of Education Sciences)

ERIC

  • více než 1,6 milionu záznamů
  • odkazy na téměř 750 000 fulltextových dokumentů
  • pokrytí se datuje do roku 1966
  • tezaurus specifický pro vzdělávání obsahující více než 11 700 termínů

Časopisy s volně dostupnými plnými texty

Seznam nejen odborných časopisů českých i zahraničních z našeho fondu, které mají na svých webových stránkách volně dostupné plné texty přístupné zdarma (u některých jen výběrově roky, čísla nebo články).

Tisk ze zdrojů

Registrovaní uživatelé mají nyní možnost objednat si online kopie článků nebo části knih z fondu PK dle Ceníku PK se zaplacením předem bezhotovostně na náš účet po domluvě.