Objednávka kopie

Informace o žadateli
(ulice a číslo, město, PSČ)
Bibliografické údaje

UPOZORNĚNÍ na kvalitu kopií:

  • Kvalita tisků ze starších dokumentů vychází z kvality digitální kopie, respektive z fyzického stavu originálních dokumentů při digitalizaci.
  • Vlivem poškození a opotřebení originálních dokumentů může i u tisků v některých částech dojít ke snížené čitelnosti textu, zhoršené kvalitě fotografií atd.
Formát kopií
Kopie jsou poskytovány pouze u dokumentů, k nimž se neváží majetková práva jejich autorů nebo nakladatelů.
Dodání a platba
Způsob dodání
K ceně za kopie bude připočítáno poštovné a balné.
Způsob placení
Prohlašuji, že se jedná o kopii pro moji osobní potřebu a kopie bude použita v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), oddíl 2 - Volná užití. Odesláním této objednávky stvrzuji souhlas s výše uvedeným a podmínkami NPMK.

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Osobní údaje poskytujete pro splnění výše uvedené objednávky. Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (Valdštejnská 161/20, 118 00, Praha 1 – Malá Strana, IČO 61387169) prohlašuje, že s poskytnutými osobními údaji bude nakládat v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a se Zásadami pro ochranu osobních údajů, zveřejněnými na https://www.npmk.cz/knihovna/o-knihovne/gdpr. NPMK nebude předávat Vaše osobní údaje dalším subjektům, do třetích zemí ani mezinárodním organizacím, a vymaže je do tří let od jejich poskytnutí.