Zdroje Pedagogické knihovny

Připravili jsme rešerši článkové a monografické literatury dostupné v našem fondu.

Téma: Práce s cizojazyčným žákem (se zaměřením na ZŠ a MŠ)

Zdroje byly vybrány zejména na základě deskriptorů tezauru: dítě cizí národnosti, dítě migrujícího pracovníka, ukrajinština, vzdělávání cizinců, přistěhovalec, přistěhovalectví, přistěhovalecká politika, emigrant, migrant, uprchlík, kultura země původu, zahraniční žák, zahraniční student, zahraniční učitel, imigrace, CLIL.

Výstup  je rozdělen do sedmi souborů:

  1. Monografie ve fondu knihovny
  2. Česky a slovensky psaná článková literatura – dále vnitřně členěn dle zaměření na základní školu nebo mateřskou školu a další související literaturu
  3. Anglicky psaná článková literatura
  4. Německy psaná článková literatura
  5. Článková literatura v dalších jazycích
  6. Příspěvky ve sbornících
  7. Recenze

Knihy i články jsou dostupné v Pedagogické knihovně. Více informací zde.