Zdroje Pedagogické knihovny

Dokumenty ve fondu Pedagogické knihovny pojednávající obecně o práci s cizojazyčným žákem (se zaměřením na ZŠ a MŠ)

  1. Monografie (knihy)
  2. Česky a slovensky psané články – dále vnitřně členěn dle zaměření na základní školu nebo mateřskou školu a další související literaturu
  3. Anglicky psané články
  4. Německy psané články
  5. Články v dalších jazycích
  6. Příspěvky ve sbornících
  7. Recenze

Texty byly vybrány zejména na základě těchto deskriptorů: dítě cizí národnosti, dítě migrujícího pracovníka, ukrajinština, vzdělávání cizinců, přistěhovalec, přistěhovalectví, přistěhovalecká politika, emigrant, migrant, uprchlík, kultura země původu, zahraniční žák, zahraniční student, zahraniční učitel, imigrace, CLIL.

Články pojednávající o vzdělávání Ukrajinců v ČR (pouze články dostupné ve fondu Pedagogické knihovny). Seznam se postupně rozšiřuje podle toho, jak záznamy aktuálních článků přibývají do katalogu.

 Knihy i články jsou dostupné v Pedagogické knihovně. Více informací zde.