Oddělení bibliografie

Úkolem oddělení bibliografie je analytické zpracování článkové literatury z fondu Pedagogické knihovny. Od počátku 90. let knihovna eviduje a zpracovává české i zahraniční články z oblasti pedagogiky a souvisejících oborů v elektronické podobě. Mezi úkoly oddělení patří správa a doplňování Českého pedagogického tezauru jakožto hlavního popisného nástroje Pedagogické knihovny. Pracovníci oddělení se podílejí na rešerších a řadě projektů instituce.

Oddělení bibliografie v bodech