Pedagogická bibliografická databáze

Obsahem pedagogické bibliografické databáze v elektronické verzi, jež je systematicky budována od počátku devadesátých let 20. století, jsou anotované záznamy odborných příspěvků z českých a zahraničních časopisů, periodických i neperiodických sborníků. Excerpovány jsou články, studie, recenze a příspěvky z konferencí. Důraz je kladen na zpracování pedagogické literatury, výběrově jsou však excerpovány příspěvky z dalších společenskovědních oborů i z oborů, jež jsou předmětem školního vyučování. Elektronická pedagogická bibliografická databáze vychází a navazuje na obsah bibliografické kartotéky článkové pedagogické literatury vytvářené v Pedagogické knihovně od konce padesátých let 20. století. V současné době zpracováváme příspěvky psané v češtině, slovenštině, angličtině, němčině a ruštině, v databázi jsou však obsaženy i příspěvky staršího data zpracované v dalších jazycích.